Muriëlle legt uit...

Dorpsvisies

Op 21 januari j.l. werd de WIN door de gemeente gevraagd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nieuwerbrug aan den Rijn …

flitspaal

Geen slim stoplicht…

Tijdens de informatieavond op 23 mei vorig jaar over de voetgangersoversteekplaats op de N458 is door de aanwezigen, merendeels aanwonenden, klip en klaar duidelijk gemaakt dat het stoplicht (en de …

werkinuitvoering

De website wordt vernieuwd…

Nee hoor, je bent aan het goede adres. Maar het ziet er wel heel anders uit ineens. De gemeente heeft het uiterlijk van de wijkteam-websites ingrijpend laten aanpassen. Wij zijn …

Impressie plein Wierickehuis

Basisplan Nieuwerbrug vastgesteld

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met de WIN gewerkt aan het Basisplan Nieuwerbrug. Op dinsdag 5 maart is het plan door het college van B&W vastgesteld! Het plan …

Basisplan Nieuwerbrug

Ruim honderd belangstellenden zijn op 6 december naar het Wierickehuis gekomen voor de presentatie van het Basisplan Nieuwerbrug. De reacties waren over het algemeen positief. Wel zijn er nog zorgen …

Herontwikkeling van de ‘Bunnik locatie’

Al jaren zetten verschillende partijen samen met de gemeente in op bedrijfsverplaatsing van Bunnik/Van Doorn Groep, gevestigd net buiten de dorpskern van Nieuwerbrug. De huidige bedrijfsgebouwen worden in 2019 gesloopt. …

Zwemtrap Dubbele Wiericke

Het lijkt alweer lang geleden dat het dagenlang zeer warm weer was, maar deze nieuwe zwemtrap heeft daar toch nog net een leuk stukje van kunnen meepakken. Hij is gemonteerd …

Beter samenwerken, minder vergaderen

De verbeterde samenwerking met de gemeente heeft ertoe geleid dat we minder strikt gaan vasthouden aan het jaarlijks vastgestelde vergaderschema. Wij spreken de gemeente immers ook al bij tal van …

Anonieme meldingen

Onlangs werd op deze site een reactie geplaatst door iemand die zich “Nieuwerbrug” noemde en een afgeschermd email­adres had ingevuld. De WIN werkt in alle openheid aan zaken die het …