Fit en veilig ouder worden? Kom meedoen!

Gezond ouder worden is van alle leeftijden. Fifty+ ViTT is een vitaliteitsprogramma dat vanaf vrijdag 5 oktober 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur wordt aangeboden door Tafeltennisvereniging Reeuwijk.

In het programma werkt u samen met leeftijdsgenoten (55+’ers) aan vitaliteit, conditie en sociale contacten. De eerste les wordt verzorgd door niemand minder dan Bettine Vriesekoop. Ze zal op inspirerende wijze vertellen over de keuzes in haar carrière!
Klik hier voor meer informatie.

Zwemtrap Dubbele Wiericke


Het lijkt alweer lang geleden dat het dagenlang zeer warm weer was, maar deze nieuwe zwemtrap heeft daar toch nog net een leuk stukje van kunnen meepakken. Hij is gemonteerd aan de steiger in de Dubbele Wiericke achter de brandweerkazerne, waar vaak door kinderen wordt gezwommen. En niet alleen kinderen, ook de mensen van de brandweer: zij waren het die de suggestie bij de WIN hebben neergelegd.
Door het uitzonderlijke weer vonden we dat we dit niet langs de gebruikelijke weg op de ideeënlijst bij de gemeente moesten aanbrengen, maar zelf de trap moesten aanschaffen.

Aldus gedaan, vergunning aangevraagd (wat een gedoe nog!) en de brandweer bereid gevonden de trap deugdelijk en veilig aan de steiger te monteren.
Wij vinden het een leuke aanwinst voor Nieuwerbrug!

Grote opkomst bij Basisplan voor Nieuwerbrug

Op 11 juli werd de eerste bewonersavond gehouden over het Basisplan voor Nieuwerbrug. Het onderwerp lééft onder de inwoners van Nieuwerbrug: ruim 100 belangstellenden hebben deze informatieavond bezocht en niet alleen dat, ze hebben eraan meegedaan en zich laten horen. een van de schetsen uit het plan

Nathan Edelenbos, projectleider bij de gemeente en organisator van de bijeenkomst, opende de avond en Jan van Rooijen vatte nog eens samen hoe dit plan tot stand gekomen is. Inge Burg, van Bureau Welmers Burg Stedenbouw, gespecialiseerd in centrum­ontwikkeling, presenteerde het plan. Op onderdelen kan het plan nog aangepast worden, maar de grote lijnen staan vast. Je kunt de presentatie en de onderdelen van het Basisplan downloaden door hier te klikken. Lees verder

De WIN aan tafel bij de Commissaris van de Koning

Onlangs ontving de WIN een uitnodiging om op 2 juli j.l. deel te nemen aan een bijeenkomst met Jaap Smit, de Commissaris van de Koning, om uitleg te geven over onze dorpsvisie en over de samenwerking met de gemeente. Hoewel Muriëlle juist daarvoor was gestopt met haar werkzaamheden voor de WIN, vonden we het niet meer dan logisch om de ‘uitvindster’ en boegbeeld van de dorpsvisie deze presentatie nog te gunnen. Bovendien weet je dan ook zeker dat zo’n gelegenheid optimaal wordt benut. Uit haar verslagje komt de volgende impressie: Lees verder

Vakantiespeelweek 2018

speelweek
De vakantiespeelweek Nieuwerbrug verhuist naar het ijsbaanterrein en/of de percelen tussen de ijsbaan en de huidige bouwweg, maar zal dus gewoon plaatsvinden in De Wijde Wiericke, in augustus. Meer weten over de vakantiespeelweek, klik dan hier.

Opstoppingen op de Hoge Rijndijk

slagboomOp woensdag 18 april was op de Hoge Rijndijk, net om de hoek bij de Graaf Lodewijkstraat richting Woerden, een heuse slagboom geplaatst. Deze slagboom ging alleen omhoog voor autobestuurders die een ontheffing hadden om tijdens de spitsuren hier te mogen rijden. Het was weer verbluffend te zien hoeveel sluipverkeer in één uur tijd zich niets aantrekt van de afsluiting. Nieuwerbruggers weten het allang maar voor de agenten en de boa’s was het een verrassing – ze hadden er hun handen vol aan. Ook de automobilisten die richting Woerden wilden mochten er zonder ontheffing echt niet door en moesten terug naar de snelweg of hun weg vervolgen via de tolbrug.
Na een vermanend woordje van de politie of boa trakteerde de WIN als troost op een lolly en een briefje met uitleg. Ruim 130 lolly’s in een uur tijd! Over het algemeen werd de actie sportief opgevat, en dat was nu ook de bedoeling. Maar dames en heren automobilisten opgelet: doorrijden tijdens de spits leverde nu nog tijdverlies, ergernis, een waarschuwing en een lolly op, maar de volgende keer zal het een bekeuring van €93,- zijn. Lees verder

Nieuwerbrug schoner

opgehaald-zwerfvuil-mrt-2018
Zaterdag 24 maart was weer Landelijke Opschoondag en kijk eens naar het resultaat. Eigenlijk wel om droevig van te worden: natuurlijk heel veel blikjes en frisdrankpakjes, maar ook autobanden, stoelen, bloempotten, een groot stuk ijzer, een wieldop, grote platen tempex, een metalen luik, planken, een plastic zak met botten van een of ander dier, diverse wanten, paaltjes van hout en van plastic, auto-onderdelen, pvc buis en honderden sigarettenpeuken. Op een mooie ochtend in Nieuwerbrug alleen al.
Gewapend met hesjes, knijpers, handschoenen en emmers van de gemeente en – goed bedacht! – eigen schepnetten en harken om van alles uit de sloten te vissen, werd het een gezellige gebeurtenis voor de vrijwilligers. Zeker toen het in de loop van de ochtend ook nog aardig weer werd. Samen met de koffie en krentenbollen in het Huis van Alles was dit een passende beloning en iedereen vond dat dit vaker moet gebeuren.
Wie dat ook vindt kan berichtje te sturen naar: frederike.groothoff@gmail.com.

Beter samenwerken, minder vergaderen

De verbeterde samenwerking met de gemeente heeft ertoe geleid dat we minder strikt gaan vasthouden aan het jaarlijks vastgestelde vergaderschema. Wij spreken de gemeente immers ook al bij tal van andere gelegenheden en in werkgroepen. Niet alleen werd dat alles bij elkaar wat veel, het had ook tot gevolg dat we op de ‘officiële’ bijeenkomst met de gemeente niet veel nieuws meer te bespreken hadden. Met de gemeente is nu afgesproken dat we Lees verder

Van Visie naar concrete plannen: kom meedoen!

De gemeente en de WIN beginnen het nieuwe jaar goed: op 17 januari vindt een eerste bespreking plaats over de concrete invulling van werkzaam­heden voor de verbeteringen in ons dorp. En je kunt daarover meepraten! Lees verder

Jaaroverzicht 2017 – highlights


2017 is het jaar geworden van de Dorpsvisie en de omarming daarvan door de gemeente. De gemeenteraad heeft het plan gesteund met begrotingen die de eerste onderdelen ervan mogelijk maken, en het gemeentelijk apparaat is er enthousiast over geworden. Wethouders en ambtenaren hebben zich er op een heel zichtbare manier sterk voor gemaakt.

De WIN heeft daarvoor kennelijk de juiste zetten gedaan en is daar blij mee. Niet alleen dat Nieuwerbrug nu serieus op de uitvoeringsagenda staat, maar ook omdat we merken dat er begrip en instemming is voor de kerngedachte in de Dorpsvisie: het hoeft allemaal niet morgen klaar te zijn, maar vanaf nu moet wel alles in dat perspectief worden geplaatst. Geen hap-snap acties meer, maar alles gericht op het uiteindelijk realiseren van wat we met Nieuwerbrug voor ogen hebben. En als daarvoor wat geduld nodig is, bijvoorbeeld vanwege schaarse financiën of gecompliceerde procedures, dan heeft dat toch onze voorkeur. Want we vertrouwen er inmiddels op dat de gemeente op onze lijn meedenkt en -doet. Nu maar hopen dat we dit ook na de verkiezingen kunnen blijven doen.

2017 is ook het jaar van de merkbare groei van de betrokkenheid van de inwoners van Nieuwerbrug. Dat geldt in ieder geval voor Lees verder

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 39 andere abonnees