Handtekeningenactie tussenstand: al 300!

De WIN is samen met enkele vrijwilligers bezig om handtekeningen op te halen voor een petitie aan de gemeente Woerden. In Woerden zelf zijn handtekeningen­acties geweest tegen de keuze voor andere uitbreidingslocaties, waardoor het Groene Lint plotseling erg in aanmerking zou kunnen komen. Daarom moet ook Nieuwerbrug van zich laten horen. We gaan langs bij zoveel mogelijk huizen en dat blijkt erg tijdrovend, maar ook een hele goede manier te zijn om erachter te komen hoe mensen erover denken – of er nog even over willen nadenken.
Wij zijn zelf niet enthousiast over de plannen van Woerden maar dat is niet belangrijk: we willen graag van de Nieuwerbruggers weten wat ze ervan vinden. Natuurlijk is het belangrijk dat er bedrijvigheid in de regio blijft of komt, maar dat is nog iets anders dan de blanco cheque die Woerden meent te hebben om uit te breiden zo het ze uitkomt. Niet iedereen is het met ons eens en dat mag natuurlijk, ook dat horen wij liever nu dan achteraf.
Vooralsnog hebben iets meer dan 300 mensen de petitie ondertekend. Daar staan tot nu toe enkele pertinente afwijzingen tegenover. In de Nieuwsbrug van eind juni vind je ook een stukje hierover. Zijn we nog niet langs geweest of wil je reageren – voor of tegen -, laat het ons weten door op deze site je reactie in te sturen. Er zijn al enkele reacties op de eerdere berichten over deze kwestie.

De tekst van de petitie vind je hier: https://https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/wp-content/uploads/2019/06/20190528_petitietekst_WIN.pdf

Woerden heeft een digitale nieuwsbrief over deze kwestie, dit zijn de links:
www.woerden.nl/inwoners/nieuws
www.woerden.nl/inwoners/nieuws/nieuwsbrief-onderzoek-schuifruimte (hier kun je je op de nieuwsbrief abonneren).
nieuwsbrief-schuifruimte-gemeente-woerden (onderaan de brief vind je een mogelijkheid om te reageren).

De WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben eerder al in een brief gereageerd op de Woerdense plannen: brief aan de gemeente Woerden.
De WIN komt binnenkort met een petitie bij u langs.

Schuifruimte


Zoals je in eerdere berichten hebt kunnen lezen: Woerden heeft plannen voor uitbreiding van bedrijven­terreinen, waaronder ook het terrein tegen de oostgrens van Nieuwerbrug (‘Groene lint’). Woerden spreekt van ‘schuifruimtes’ en doet onderzoek naar de mogelijkheden.

Woerden heeft inmiddels een digitale nieuwsbrief over deze kwestie, dit zijn de links:
www.woerden.nl/inwoners/nieuws
www.woerden.nl/inwoners/nieuws/nieuwsbrief-onderzoek-schuifruimte (hier kun je je op de nieuwsbrief abonneren).
nieuwsbrief-schuifruimte-gemeente-woerden (onderaan de brief vind je een mogelijkheid om te reageren).

De WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben eerder al in een brief gereageerd op de Woerdense plannen: brief aan de gemeente Woerden.
De WIN komt binnenkort met een petitie bij u langs.

Stoplicht Nieuwerbrug moet blijven

flitspaalTijdens de informatieavond op 23 mei over de voetgangersoversteekplaats op de N458 is door de aanwezigen, merendeels aanwonenden, klip en klaar duidelijk gemaakt dat geen van de 4 alternatieven van provincie ter vervanging een stoplicht acceptabel is. De plannen kwamen neer op het verwijderen van het stoplicht (en de oude flitspaal), het aanbrengen van vluchtheuvels en verlies van parkeerplaatsen.
Ook de uitgangspunten voor de plannen van de provincie werden door de aanwezigen gediskwalificeerd. Het stoplicht is destijds neergezet na ernstige ongelukken. Die zijn sindsdien uitgebleven. Zelfs in de huidige deplorabele staat heeft de installatie (stoplicht+flitspaal) effect op de snelheid van de meeste automobilisten.
De provincie gaat opnieuw met de gemeente in overleg en ook de WIN zal dit bij de wethouder aankaarten en een alternatief voorstellen. Een van de ideeën daarvoor is een stoplicht dat niet alleen reageert op overstekende voetgangers en fietsers, maar ook op de snelheid van het naderende verkeer. De camera die daarvoor nodig is zal ook voldoende intimiderend werken om het effect van de flitspaal te vervangen, denken wij.

Informatieavond voetgangersoversteekplaats N458

flitspaalEnkele dagen geleden heeft de Provincie een brief verspreid over een informatieavond op 23 mei (19.00u) in het Wierickehuis. Het gaat over de oversteekplaats met het stoplicht: die gaat verdwijnen. Vandaag hebben we gesproken met mensen van de provincie. De brief blijkt niet in heel Nieuwerbrug verspreid te zijn, en met name niet in de Gloeiende Spijkerbuurt, terwijl daar toch relatief veel overstekende schoolkinderen vandaan komen.
Zoals je kunt lezen wil de provincie van het stoplicht af. Er zijn 4 varianten uitgewerkt met vluchtheuvels. De eerste indruk van de WIN is niet positief. Wij willen juist graag het stoplicht behouden, gemoderniseerd en met een snelheidsremmende functie eraan toegevoegd. Maar kom vooral zelf a.s. donderdag naar het Wierickehuis, bekijk de voorstellen en laat de provcincie weten wat je ervan vindt. We hebben de brief niet digitaal, dus je moet het doen met een foto: download hier.

Uitbreidingsplannen Woerden: update

Even een kort berichtje om te laten weten dat enkele Nieuwerbruggers een bezwaarschriften over de Woerdense plannen hebben ingediend en dat je hier ook het stukje kunt vinden dat de WIN na de informatieavond (17 april l.l.) over deze kwestie aan de Nieuwsbrug heeft gestuurd.
In de week van 22 april heeft de WIN een gesprek met de projectleider van Woerden. Daarbij zal ook een van de indieners van het bezwaarschrift aanwezig zijn. Wordt vervolgd.
Download hier het artikel uit de Nieuwsbrug van april 2019
Download de reacties van dorpsgenoten hier (1) en hier (2).
Eerder verschenen hier al:
De brief aan de gemeente Woerden
Een persbericht van de gemeente Woerden over de plannen

Basisplan Nieuwerbrug vastgesteld

Impressie plein WierickehuisHet afgelopen jaar heeft de gemeente samen met de WIN gewerkt aan het Basisplan Nieuwerbrug. Op dinsdag 5 maart is het plan door het college van B&W vastgesteld! Het plan is hiermee definitief en zal vanaf het najaar worden uitgevoerd.

Het doel van het basisplan is de leefomgeving van Nieuwerbrug leefbaarder te maken. We zetten in op verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en een passende uitstraling van het kloppend hart van het dorp: de Bruggemeester­straat en Graaf Florisweg. Klik hier voor het plan en een overzichtskaart, of download en bekijk alvast enkele sfeerbeelden.
TIP: je kunt het plan ook bekijken in de hal van het Wierickehuis.

De komende periode worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Bericht over de start van de werkzaamheden volgt. Voor meer informatie neem je contact op met Nathan Edelenbosch, ma-do via tel. (0172) 522 522 of via e-mail: info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Uitbreidingsplannen Woerden


De gemeente Woerden heeft de bewoners van Nieuwerbrug en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk overvallen met plannen voor een grote uitbreiding van het industrieterrein bij Verweij, en Francken en Wagensveld. De gemeente Woerden heeft namelijk extra ruimte nodig voor de lokale industrie. Het gaat eerst om een terrein van ongeveer 12 hectare, na 2025 kan dit nog veel meer worden.
Bij de plannen is inbegrepen dat de westelijke randweg tegen Nieuwerbrug aan komt te liggen door een brug te realiseren ter hoogte van De Gloeiende Spijker en de weg door te trekken via de Molendijk naar de rotonde bij de A12. Hoeveel extra verkeer gaat dit aantrekken? Wat gebeurt er met onze Tolbrug? Nog maar weinig Nieuwerbruggers weten hiervan. Bericht over een bewonersavond in Woerden (26 mrt jl) kwam veel te laat en ook de aankomende informatieavond was kennelijk niet voor Nieuwerbruggers bedoeld. De WIN is gaan praten en Nieuwerbrug is nu welkom op de bewonersavond over de aanleg van een nieuwe brug en het doortrekken naar de Molendijk
op 17 april, 19.30 uur in de Kruiskerk, Mesdagstraat 4 te Woerden. Ook voor Nieuwerbruggers dus.
De WIN heeft contact gezocht met de gemeente Bodegraven. De gemeente en de WIN hebben gezamenlijk een reactie naar de gemeente Woerden gestuurd.
Download hier de brief aan de gemeente Woerden
Download hier een persbericht van de gemeente Woerden over de plannen
De gemeente Woerden lijkt van plan om de Nieuwerbruggers te negeren. Daarom organiseert de WIN een bewonersprotest. Meer daarover binnenkort in de Nieuwsbrug en op deze site.

…en heel veel auto-onderdelen

zakken volRuim 20 energieke opruimers met hesjes, grijpers en zakken hebben op 23 maart, de nationale schoon­maak­dag, weer korte metten gemaakt met een bonte verzameling zwerfvuil in ons dorp: top! En er zat weer van alles bij: natuurlijk drinkpakjes en blikjes, plastic flesjes en heel veel doppen. Maar ook  sigaretten­peuken, plastic zakken, piepschuim, rietjes en heel veel glas – vooral in de speeltuin!
In de specialiteitencategorie een winkelmand, tochtstrippen, ijzeren banden, fietsbanden, een barbecuehoes, een stoel, restanten van een bed-ombouw, een vloerkleed, resten vuurwerk, oude lappen en een dweil, diverse handschoenen en heel veel auto-onderdelen (stukken bumper, autostrips). wethouder met taartOf we de diverse dode eenden ook tot zwerfvuil kunnen rekenen, daarover denken we nog na. Maar het blijft toch bizar dat er nog steeds types zijn die zonder blikken of blozen alles maar de natuur in smijten, waarna anderen het er dan weer uit moeten vissen.
De wethouder kwam even meedoen (top!) en bracht een taart mee, de gemeente kwam diezelfde ochtend nog het verzamelde afval ophalen (top!), en hele dorp is weer eventjes aan kant gemaakt. Het was bij elkaar gelukkig minder afval dan vorig jaar. Een trend? Laten we het hopen!

Bewonersavond over uitbreidingsplannen Woerden

De gemeente Woerden wil bedrijfsruimte ontwikkelen tussen Nieuwerbrug en Woerden en onderzoekt of het mogelijk is een bedrijventerrein “op een landschap­pelijke wijze” in te passen, voor bedrijven “die niet in kantoor­gebouwen kunnen worden gehuisvest maar bedrijfsgebouwen nodig hebben”.
Wat dat precies moet betekenen is onduidelijk. Zeker is wel dat Woerden nu ook kijkt naar opties die in één geval zeker dichter bij Nieuwerbrug liggen dan bij Woerden zelf.
Download hier een persbericht over de plannen

50+ers: grijp je kans!

poster-TTVReeuwijk-Fifty-ViTT_2019-530x284.jpg

Goede voornemens…?

Er zijn nog plaatsen.
Klik hier voor de volledige informatie:
poster TTVReeuwijk – Fifty-ViTT_2019.

(op verzoek gepubliceerd)

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 45 andere abonnees