Beter samenwerken, minder vergaderen

De verbeterde samenwerking met de gemeente heeft ertoe geleid dat we minder strikt gaan vasthouden aan het jaarlijks vastgestelde vergaderschema. Wij spreken de gemeente immers ook al bij tal van andere gelegenheden en in werkgroepen. Niet alleen werd dat alles bij elkaar wat veel, het had ook tot gevolg dat we op de ‘officiële’ bijeenkomst met de gemeente niet veel nieuws meer te bespreken hadden. Met de gemeente is nu afgesproken dat we Lees verder

Van Visie naar concrete plannen: kom meedoen!

De gemeente en de WIN beginnen het nieuwe jaar goed: op 17 januari vindt een eerste bespreking plaats over de concrete invulling van werkzaam­heden voor de verbeteringen in ons dorp. En je kunt daarover meepraten! Lees verder

Jaaroverzicht 2017 – highlights


2017 is het jaar geworden van de Dorpsvisie en de omarming daarvan door de gemeente. De gemeenteraad heeft het plan gesteund met begrotingen die de eerste onderdelen ervan mogelijk maken, en het gemeentelijk apparaat is er enthousiast over geworden. Wethouders en ambtenaren hebben zich er op een heel zichtbare manier sterk voor gemaakt.

De WIN heeft daarvoor kennelijk de juiste zetten gedaan en is daar blij mee. Niet alleen dat Nieuwerbrug nu serieus op de uitvoeringsagenda staat, maar ook omdat we merken dat er begrip en instemming is voor de kerngedachte in de Dorpsvisie: het hoeft allemaal niet morgen klaar te zijn, maar vanaf nu moet wel alles in dat perspectief worden geplaatst. Geen hap-snap acties meer, maar alles gericht op het uiteindelijk realiseren van wat we met Nieuwerbrug voor ogen hebben. En als daarvoor wat geduld nodig is, bijvoorbeeld vanwege schaarse financiën of gecompliceerde procedures, dan heeft dat toch onze voorkeur. Want we vertrouwen er inmiddels op dat de gemeente op onze lijn meedenkt en -doet. Nu maar hopen dat we dit ook na de verkiezingen kunnen blijven doen.

2017 is ook het jaar van de merkbare groei van de betrokkenheid van de inwoners van Nieuwerbrug. Dat geldt in ieder geval voor Lees verder

Vergaderplanning 2018

Het is elk jaar weer lastig om de agenda’s van de wethouder en de WIN op elkaar afgestemd te krijgen. Maar er is een planning voor volgend jaar. Schuif gerust eens aan!

Korte Waarder naar eindfase

Ook bij de derde bewoners­bijeen­komst over deze lastige verkeersader heeft de opkomst en de inbreng van de Nieuwerbruggers ons verrast. We schrijven 30 november 2017 in het Wierickehuis, en het wordt bijna eentonig: altijd weer die plaatjes van discussiërende mensen bij tafels en aan de wand geplakte tekeningen.

Maar we mogen er blij mee zijn dat zovelen zich betrokken voelen bij de Nieuwerbrugse verkeers­proble­matiek en het lastige vraagstuk van de Korte Waarder. Op deze avonden kunnen zij gemakkelijk in contact komen met de aanwezige wethouder en de specialisten van de gemeente, en uit alles blijkt dat het zeer wordt gewaardeerd dat de gemeente naar hen luistert en het gesprek aangaat.

En met resultaat: de Korte Waarder wordt het komend jaar ingrijpend aangepast. Niet iedereen is op elk punt daarmee tevreden: dat heb je altijd. Maar er is serieus met de suggesties en de kritiek van iedereen omgegaan. De WIN zal dat blijven bevorderen.

Herinrichting Korte Waarder bijgesteld

Herinrichting Korte Waarder – tweede inloopavond 30 november 2017

De WIN en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk werken samen aan een zo goed mogelijk plan voor de herinrichting van de Korte Waarder. Daarbij luisteren we goed naar de aanwonenden en andere betrokkenen. Hun reacties hebben geleid tot aanpassing van de eerdere plannen. Hoe de nieuwe plannen er nu uitzien willen we graag tijdens een 2e inloopavond laten zien op donderdagavond 30 november a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in het Wierickehuis.
U kunt op deze avond op elk moment binnenlopen. De medewerkers van de gemeente en leden van de WIN geven u graag een toelichting op het ontwerp. Met wat geluk zijn dan ook de resultaten van het verkeersonderzoek bekend, dat begin november is gehouden. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Voor een kort overzicht van bijstellingen: Lees verder

Voortgang dorpsvisie

Zit er schot in de realisatie van de toekomstvisie voor Nieuwerbrug? Dat was de vraag tijdens de bewonersavond op 3 oktober 2017 in het Wierickehuis. De avond was georganiseerd door de gemeente en de WIN en was niet alleen bedoeld om te informeren, maar ook om te enthousiasmeren en te prikkelen.

Het werd voor alle partijen een geslaagde avond. Na een toelichting op het thema van de avond: “waar staan we – een jaar na indienen van de dorpsvisie?” – door wethouder Martien Kromwijk en Muriëlle Hermsen-Facon van de WIN, werden de diverse onderdelen op de agenda strak en met humor aan de zaal geserveerd door de gespreksleider, Pepijn van de Burgt. De ontwikkelingen voor o.a. verkeer, wonen, recreatie en toerisme en de natuurspeeltuin werden toegelicht en de bewoners lieten zich horen. Er was voldoende gelegenheid voor vragen, ideeën of een kritische noot. Door de Gemeente zijn concrete acties voor 2018 beloofd: de start van de bouw van een aantal woningbouwlocaties, de herinrichting van de Korte Waarder en de realisatie van de natuurspeeltuin. Twee sneltekenaars vertaalden de waardevolle inbreng op een humoristische wijze in een tekening. Deze prachtige tekening heeft nu een vaste plek gekregen in het Wierickehuis.
Lees verder

De Wijde Wiericke fase 2

Zoals aangekondigd op de Dorpsavond op 3 oktober hebben de gemeente en projectbureau Steenvlinder op 5 oktober een overeenkomst getekend ten behoeve van de uitgifte van vrije kavels voor fase 2 van De Wijde Wiericke. Het gaat om 28 kavels, zowel vrijstaand, halfvrijstaand als geschakeld. In het kader van de duurzaamheid zullen de kavels gasloos worden bebouwd. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website van Steenvlinder; http://www.steenvlinder.nl/projecten/nieuwerbrug-wijde-wiericke/
Lees verder

Informatieavond over de ontwikkelingen in Nieuwerbrug

Op 3 oktober 2017 organiseren de WIN en de gemeente  weer en bewonersavond: “Dorpsvisie Nieuwerbrug aan den Rijn een jaar later: waar staan we?”
Eind vorig jaar is de dorpsvisie aan het gemeentebestuur gepresenteerd. Ook alle inwoners hebben een exemplaar van de dorpsvisie gekregen. De reacties waren zeer positief en de gemeente heeft  de visie omarmd. De WIN heeft erop aangedrongen om de waardering voor de dorpsvisie te vertalen naar financiële besluiten en concrete acties.

Nieuwerbruggers zien nog maar weinig resultaten op straat. Wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen maanden en wat kunnen de Nieuwerbruggers verwachten de komende jaren? Op 3 oktober krijgt u antwoord op deze vragen. De WIN en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk praten u dan graag bij over de ontwikkelingen in het dorp. Lees verder

Veel belangstelling voor herinrichting Korte Waarder

Op donderdag 6 juli jl. hebben veel dorpsgenoten in het Wierickehuis de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder bekeken. Dat getuigt van een grote betrokkenheid bij het project en daar zijn we blij mee. In samenwerking met de WIN presenteerde de gemeente de plannen op tekening. Deze werden toegelicht en door de aanwezigen druk besproken en becommentarieerd.
Er is voor de problemen op de Korte Waarder geen oplossing te bedenken die het iedereen naar de zin kan maken. Velen vinden dat in ieder geval maatregelen nodig zijn die de veiligheid verbeteren en de overlast van het vele (vracht)verkeer terugdringen. Sluip- en fileverkeer van en naar de rijksweg A12 moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd.

Bij het maken van de plannen voor de herinrichting van Korte Waarder hebben we drie uitgangspunten benoemd: het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen, het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers en het zoveel mogelijk voorkomen van vrachtverkeer. Recente verkeerstellingen geven de noodzaak hiertoe klip en klaar aan. Daarbij valt op dat 90% van het verkeer op Korte Waarder geen bestemming heeft in Nieuwer­brug of directe omgeving. Wat we eigenlijk willen is de weg zodanig inrichten dat het een mooie weg is, maar ook een onaantrekkelijke weg voor sluip- en vrachtverkeer.

De WIN vindt dat problemen moeten worden opgelost in de omgeving waar deze ontstaan en daarin hebben we veel bijval gekregen. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de effecten van de zuidelijke randweg (parallelweg A12) en blijven we bij de gemeente Woerden aandringen op aanleg van de westelijke randweg langs de wijk Molenvliet. De planning is dat de zuidelijke randweg in juni 2018 in gebruik kan worden genomen. De werkzaamheden aan de rotondes bij de op- en afritten bij Nieuwerbrug/Waarder worden in oktober van dit jaar uitgevoerd. Lees verder

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 35 andere abonnees