Uitbreidingsplannen Woerden: update

Even een kort berichtje om te laten weten dat twee bewoners van de Hoge Rijndijk een bezwaarschrift over de Woerdense plannen hebben ingediend en dat je hier ook het stukje kunt vinden dat de WIN na de informatieavond (17 april l.l.) over deze kwestie aan de Nieuwsbrug heeft gestuurd.
In de week van 22 april heeft de WIN een gesprek met de projectleider van Woerden. Daarbij zal ook een van de indieners van het bezwaarschrift aanwezig zijn. Wordt vervolgd.
Download hier het artikel uit de Nieuwsbrug van april 2019
Download hier het bezwaarschrift
Eerder verschenen hier al:
De brief aan de gemeente Woerden
Een persbericht van de gemeente Woerden over de plannen

Basisplan Nieuwerbrug vastgesteld

Impressie plein WierickehuisHet afgelopen jaar heeft de gemeente samen met de WIN gewerkt aan het Basisplan Nieuwerbrug. Op dinsdag 5 maart is het plan door het college van B&W vastgesteld! Het plan is hiermee definitief en zal vanaf het najaar worden uitgevoerd.

Het doel van het basisplan is de leefomgeving van Nieuwerbrug leefbaarder te maken. We zetten in op verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en een passende uitstraling van het kloppend hart van het dorp: de Bruggemeester­straat en Graaf Florisweg. Klik hier voor het plan en een overzichtskaart, of download en bekijk alvast enkele sfeerbeelden.
TIP: je kunt het plan ook bekijken in de hal van het Wierickehuis.

De komende periode worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Bericht over de start van de werkzaamheden volgt. Voor meer informatie neem je contact op met Nathan Edelenbosch, ma-do via tel. (0172) 522 522 of via e-mail: info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Uitbreidingsplannen Woerden


De gemeente Woerden heeft de bewoners van Nieuwerbrug en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk overvallen met plannen voor een grote uitbreiding van het industrieterrein bij Verweij, en Francken en Wagensveld. De gemeente Woerden heeft namelijk extra ruimte nodig voor de lokale industrie. Het gaat eerst om een terrein van ongeveer 12 hectare, na 2025 kan dit nog veel meer worden.
Bij de plannen is inbegrepen dat de westelijke randweg tegen Nieuwerbrug aan komt te liggen door een brug te realiseren ter hoogte van De Gloeiende Spijker en de weg door te trekken via de Molendijk naar de rotonde bij de A12. Hoeveel extra verkeer gaat dit aantrekken? Wat gebeurt er met onze Tolbrug? Nog maar weinig Nieuwerbruggers weten hiervan. Bericht over een bewonersavond in Woerden (26 mrt jl) kwam veel te laat en ook de aankomende informatieavond was kennelijk niet voor Nieuwerbruggers bedoeld. De WIN is gaan praten en Nieuwerbrug is nu welkom op de bewonersavond over de aanleg van een nieuwe brug en het doortrekken naar de Molendijk
op 17 april, 19.30 uur in de Kruiskerk, Mesdagstraat 4 te Woerden. Ook voor Nieuwerbruggers dus.
De WIN heeft contact gezocht met de gemeente Bodegraven. De gemeente en de WIN hebben gezamenlijk een reactie naar de gemeente Woerden gestuurd.
Download hier de brief aan de gemeente Woerden
Download hier een persbericht van de gemeente Woerden over de plannen
De gemeente Woerden lijkt van plan om de Nieuwerbruggers te negeren. Daarom organiseert de WIN een bewonersprotest. Meer daarover binnenkort in de Nieuwsbrug en op deze site.

…en heel veel auto-onderdelen

zakken volRuim 20 energieke opruimers met hesjes, grijpers en zakken hebben op 23 maart, de nationale schoon­maak­dag, weer korte metten gemaakt met een bonte verzameling zwerfvuil in ons dorp: top! En er zat weer van alles bij: natuurlijk drinkpakjes en blikjes, plastic flesjes en heel veel doppen. Maar ook  sigaretten­peuken, plastic zakken, piepschuim, rietjes en heel veel glas – vooral in de speeltuin!
In de specialiteitencategorie een winkelmand, tochtstrippen, ijzeren banden, fietsbanden, een barbecuehoes, een stoel, restanten van een bed-ombouw, een vloerkleed, resten vuurwerk, oude lappen en een dweil, diverse handschoenen en heel veel auto-onderdelen (stukken bumper, autostrips). wethouder met taartOf we de diverse dode eenden ook tot zwerfvuil kunnen rekenen, daarover denken we nog na. Maar het blijft toch bizar dat er nog steeds types zijn die zonder blikken of blozen alles maar de natuur in smijten, waarna anderen het er dan weer uit moeten vissen.
De wethouder kwam even meedoen (top!) en bracht een taart mee, de gemeente kwam diezelfde ochtend nog het verzamelde afval ophalen (top!), en hele dorp is weer eventjes aan kant gemaakt. Het was bij elkaar gelukkig minder afval dan vorig jaar. Een trend? Laten we het hopen!

Bewonersavond over uitbreidingsplannen Woerden

De gemeente Woerden wil bedrijfsruimte ontwikkelen tussen Nieuwerbrug en Woerden en onderzoekt of het mogelijk is een bedrijventerrein “op een landschap­pelijke wijze” in te passen, voor bedrijven “die niet in kantoor­gebouwen kunnen worden gehuisvest maar bedrijfsgebouwen nodig hebben”.
Wat dat precies moet betekenen is onduidelijk. Zeker is wel dat Woerden nu ook kijkt naar opties die in één geval zeker dichter bij Nieuwerbrug liggen dan bij Woerden zelf.
Download hier een persbericht over de plannen

50+ers: grijp je kans!

poster-TTVReeuwijk-Fifty-ViTT_2019-530x284.jpg

Goede voornemens…?

Er zijn nog plaatsen.
Klik hier voor de volledige informatie:
poster TTVReeuwijk – Fifty-ViTT_2019.

(op verzoek gepubliceerd)

Basisplan Nieuwerbrug

basisplanRuim honderd belangstellenden zijn op 6 december naar het Wierickehuis gekomen voor de presentatie van het Basisplan Nieuwerbrug. De reacties waren over het algemeen positief. Wel zijn er nog zorgen over de 14 extra parkeerplaatsen in het plan, over het terugdringen van sluip­verkeer en hard rijden, de kans op trillingen en schade door vracht­auto’s. Alle opmerkingen worden zoals gebruikelijk meegewogen in de verdere keuzes voor de uitwerking, met in ieder geval speciale aandacht voor trillingen. De gemeente verwacht in 2020 met de realisatie te kunnen beginnen. Klik hier om de presentatie te downloaden.
De vertraging van de aanpassing Korte Waarder is uitgelegd, waarin een belangrijke KPN-leiding nu als grote boosdoener is aangemerkt: KPN weet niet precies waar deze loopt. Vooralsnog is de start van de werkzaamheden uitgesteld tot in het 3e kwartaal 2019.

Aanpak Korte Waarder: pas eind 2019…

Het is uitermate teleurstellend maar de Korte Waarder, die in de aanvankelijke plannen nu zo’n beetje fonkelnieuw klaar had moeten zijn, zal nóg een jaar lang tobben blijven.
Bij de technische uitwerking kwam aan het licht dat de kabels en leidingen in de ondergrond een groot risico vormen. Ook is het realiseren of aanpassen van de passeerplaatsen een ingewikkelde technische klus geworden. Dit komt door de hoge grondwaterstand en de huidige damwanden die voor groot deel onder de huidige rijbaan steken. De gemeente heeft besloten om alle projecten met C-wegen, waaronder de Korte Waarder, voorlopig on hold te zetten. Een nieuw bouwteam met diverse bedrijven uit vakgebied proberen gezamenlijk tot een goede oplossing te komen, waarna de projecten verder kunnen worden uitgewerkt en gerealiseerd. Voor de Korte Waarder hoopt de gemeente volgend najaar te kunnen starten met de uitvoering. Jammer ook dat we zo lang niets te horen kregen hierover.

Herontwikkeling van de ‘Bunnik locatie’

Al jaren zetten verschillende partijen samen met de gemeente in op bedrijfsverplaatsing van Bunnik/Van Doorn Groep, gevestigd net buiten de dorpskern van Nieuwerbrug. De huidige bedrijfsgebouwen worden in 2019 gesloopt. Het wordt een woningbouwlocatie met groene doorzichten. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel is zeer tevreden: “De herontwikkeling van deze locatie zal de uitstraling en leefbaarheid van dit deel van het lint langs de Oude Rijn sterk verbeteren”.
Op de locatie komen (maximaal) 17 duurzame woningen en het openbare gebied. “Op deze bijzondere locatie wordt een fantastisch woonprogramma ontwikkeld”. De transformatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit de gemeenschappelijke regeling ‘De Oude Rijnzone’.

Zwemtrap Dubbele Wiericke


Het lijkt alweer lang geleden dat het dagenlang zeer warm weer was, maar deze nieuwe zwemtrap heeft daar toch nog net een leuk stukje van kunnen meepakken. Hij is gemonteerd aan de steiger in de Dubbele Wiericke achter de brandweerkazerne, waar vaak door kinderen wordt gezwommen. En niet alleen kinderen, ook de mensen van de brandweer: zij waren het die de suggestie bij de WIN hebben neergelegd.
Door het uitzonderlijke weer vonden we dat we dit niet langs de gebruikelijke weg op de ideeënlijst bij de gemeente moesten aanbrengen, maar zelf de trap moesten aanschaffen.

Aldus gedaan, vergunning aangevraagd (wat een gedoe nog!) en de brandweer bereid gevonden de trap deugdelijk en veilig aan de steiger te monteren.
Wij vinden het een leuke aanwinst voor Nieuwerbrug!

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 45 andere abonnees