Kasteel en tuinen van Versailles

Woonvisie vastgesteld; meer visies op komst…

Bericht van de gemeente:

Wij zijn verheugd u te mogen mededelen dat op 25 november jl. de gemeentelijke woonvisie unaniem is vastgesteld door de gemeenteraad. Wij stellen het zeer op prijs dat u heeft willen meedenken over de toekomst van wonen in onze mooie gemeente, en danken u voor al uw inbreng. De nieuwe woonvisie kunt u inzien en downloaden via https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/woonvisie.

  • Niet verwarren met ‘Leefomgeving’: zie bericht Enquête Leefomgeving
  • Ook niet verwarren met ‘de gemeentebrede toekomstvisie’: “Komend voorjaar worden 3 (digitale) bijeenkomsten georganiseerd over de gemeente brede toekomstvisie. Eén over de dorpen (donderdagmiddag 18 februari 2021 van 14-15.30 uur), één over het landschap en het ‘buiten’gebied (dinsdagmiddag 2 maart 2021 van 14-15.30 uur), en één over samenwerking, initiatief en participatie (dinsdagmiddag 16 maart 2021 van 14-15.30 uur). Noteer de data alvast in je agenda, zodat je mee kunt praten tijdens deze (digitale) bijeenkomsten.
  • En niet verwarren met het “dashboard fysieke leefomgeving najaar 2020; een jaarlijkse rapportage die speciaal wordt uitgebracht voor raadsleden. Hierin worden verschillende beleidsvelden gemonitord (duurzaamheid, wonen, fysieke leefomgeving en financiën). Waar staan we en lopen we op koers? Zo niet, hoe kunnen we dit bijsturen?” In januari meer hierover.

Natuurlijk had Nieuwerbrug al een eigen dorpsvisie en het valt niet uit te sluiten dat we nog een paar visies vergeten zijn …

Geef een reactie