Muriëlle legt uit...

Dorpsvisies

Op 21 januari j.l. werd de WIN door de gemeente gevraagd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Nieuwerbrug aan den Rijn is tot nu toe de enige kern die op eigen kracht een visie heeft ontwikkeld. Het idee van dorpsvisies heeft inmiddels ruim post gevat bij de andere kernen en wordt door de gemeente gesteund. Maar hoe doe je zoiets en hoe krijg je dingen in beweging? De WIN heeft volop meegedacht en tips en suggesties meegegeven.

Namens de WIN mocht initiatiefneemster voor de dorpsvisie Muriëlle Hermsen-Facon (voormalig lid van de WIN en mede-eigenaar van ProKairos) presenteren hoe we dat in 2016 voor onze kern Nieuwerbrug hebben gedaan: in nauw overleg met de Nieuwerbruggers zelf is de toverformule geweest. Vooral de serie bewonersbijeenkomsten in het Wierickehuis over dit thema waren keer nop keer druk bezocht. Maar ook de manier waarop durven we wel baanbrekend te noemen: door de dorpsvisie te verpakken in een fotoboek waarin we letterlijk lieten zien wat we op het oog hadden en wat we veranderd wilden hebben. Dit fotoboek is verspreid onder de Nieuwerbruggers en met veel succes gepresenteerd in de gemeenteraad. Dat laatste zette de deur open tot het meer formele gedeelte op weg naar besluiten en budgetten. In 2017 heeft de WIN samen met de gemeente een meerjarenuitvoeringsprogramma (inclusief financiën) gemaakt. Dat geeft niet alleen een behoorlijke zekerheid over de realisatie van de plannen, het geeft ook de mogelijkheid om er een integraal en samenhangend uitvoeringsplan van te maken, waarin alle deelplannen in relatie tot één visie staan en slim met elkaar verbonden kunnen worden.

Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Er wordt nu geïnvesteerd in ons dorp en de concrete resultaten beginnen zichtbaar te worden (nieuwbouw Wijde Wiericke, herontwikkeling achterlaatlocatie Francken, herontwikkeling achterlaatlocatie Van Doorn Groep, herinrichting van de Korte Waarder, het dorpsplein etc…). Deze investeringen zijn nodig om Nieuwerbrug aantrekkelijk(er) te maken voor zowel de bestaande als voor de nieuwe inwoners en het behoud van onze voorzieningen (school, sportvelden, huisarts, brandweer, dorpshuis, restaurants etc…).

Geef een reactie