Uitnodiging Battle van Bodegraven-Reeuwijk op dinsdagavond 28 november

Nieuwsbrief Huis van Alles – oktober 2017

Met dank aan Ellen Fons is er weer een nieuwe Nieuwsbrief van het Huis van Alles. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Actieplan “Meer en veilig fietsen”

In 2015 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het actieplan “Meer en veilig fietsen” opgesteld.
U kunt dit plan vinden op de website:
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Actieplan%20meer%20en%20veiliger%20fietsen%20%20gemeente%20BodegravenReeuwijk

Inmiddels zijn diverse maatregelen uit dit actieplan gerealiseerd en zijn er van diverse kanten nieuwe punten aangedragen.
Dit is voor de gemeente aanleiding om dit plan de herzien.
Zij vragen u daarom knelpunten voor de fiets bij hen te melden, zodat ze deze kunnen meenemen bij de actualisatie. Lees verder

Aanvullende informatie afsluiting Reeuwal Reeuwijk Dorp

Er is aanvullende informatie bekend over de komende afsluiting van de Reewal.
Aanvulling: Periode 4
Nog 3 weken waarbij de omleidingsroute in stand wordt gehouden.
De Reewal is dan wel beperkt bruikbaar (in ieder geval voor vrachtverkeer en hulpdiensten), maar Versluijs gaat dan straatwerk uitvoeren, uitwijkplaatsen verharden en bermen aanvullen. Lees verder

Verslag bijeenkomst dinsdag 10 oktober in Amicitia (met info over tijdspad Reesvelt II)

Afgelopen dinsdag 10 oktober was weer de jaarlijkse openbare vergadering van het dorpsteam in Amicitia. Na het welkomstwoord startte de voorzitter met een overzicht van de onderwerpen waar het dorpsteam zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Daarna werd de dinerbon voor Happz, die was verloot naar aanleiding van de glasvezelactie, uitgereikt aan de bewoonster van Julianalaan 34. Lees verder

Planning werkzaamheden en afsluiting/omleiding Reewal

Van de gemeente ontvingen wij de informatie over de planning van de werkzaamheden en over de afsluiting/omleiding van de Reewal, die op de inloopavond op maandag 9 oktober is gepresenteerd.

Werkzaamheden Reewal

Deze Informatie komt ook te staan op de website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/werk-aan-de-weg

Dinsdag 10 oktober openbare vergadering Dorpsteam in Amicitia

Dinsdagavond 10 oktober houdt het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied een openbare vergadering in Amicitia, waarvoor alle inwoners van het werkgebied van harte zijn uitgenodigd.

Het is een interactieve avond met interessante onderwerpen zoals: duurzaamheid (o.a. hoe kun je een bestaande woning energieneutraal maken), uitrolplan glasvezel, bereikbaarheid (uitgezonderd de Reewal want hiervoor is een inloopavond gepland op maandag 9 oktober), sociaal domein (o.a. verslag Huis van Alles) en woningbouw (denk bijvoorbeeld aan Reesvelt II).

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 Ontvangst met koffie en thee

20:00 Start programma met welkomstwoord voorzitter gevolgd door enkele presentaties

21:05 Pauze en per onderwerp discussietafels met een vertegenwoordiger van de gemeente en van het Dorpsteam

21:40 Plenaire bespreking van een vraag per onderwerp

22:00 Sluiting en aansluitend borrel

 

Naast interessante informatie en discussies is het vooral ook een leuke avond waarop je weer eens gezellig bij kunt praten met buurtgenoten.

Maandag 9 oktober INLOOPAVOND HERINRICHTING REEWAL

De gemeente organiseert op maandag 9 oktober gezamenlijk met Aannemers- en wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon BV. een inloopavond in Amicitia, over de herinrichtingswerkzaamheden van de Reewal die medio november uitgevoerd gaan worden. U bent van harte welkom tussen 20:00 en 22:00 uur.

Ingezonden stuk: 10-10 start EHBO cursus, incl. reanimatie en gebruik AED in Reeuwijk-Dorp

Ingezonden bericht: 30 september veiling in De Ark

Op zaterdag 30 september is er tussen 15.00 en 17.00 uur een bijzondere veiling in De Ark van Reeuwijk. Inloop vanaf 14.30 uur. Onder leiding van een professionele veilingmeester komen allerlei waardevolle spullen, zoals schilderijen, fietsen, een antieke klok, een bureau, een kast, tafelzilver enz. onder de hamer. Voor iedereen is er wel wat bij tegen leuke prijzen. De opbrengst van de veiling is bestemd voor onderhoud en renovatie van De Ark, de actie Geef om De Ark. Zie voor meer informatie: http://pgdeark.nl/30-september-veiling-ark

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief