Vervolg werkzaamheden Brugweg/N207

Zoals in een eerder artikel vermeld hebben we een brandbrief gestuurd naar de Provincie Zuid Holland met een kopie aan B&W Bodegraven-Reeuwijk en B&W Waddinxveen, naar aanleiding van de aankondiging van de werkzaamheden aan de Brugweg/N207.
Wij maken ons namelijk grote zorgen over de verkeersveiligheid in ons gebied en voorzien allerlei negatieve effecten, onder andere aan onze infrastructuur. We zijn daarop door de provincie uitgenodigd voor een overleg op 4 april, met de gemeente, de provincie en Vergeer Holland. Lees verder

Veilig Fietsen

Eind februari is het college van B&W akkoord gegaan met het fietsplan 2018, een actualisatie van het fietsplan uit 2015.

Dit jaar starten ze nog met het aanpassen van de belangrijkste knelpunten en richten ze zich op educatiemaatregelen, zoals e-bike trainingen voor ouderen.

Hier kunt u de Rapportage ‘Veilig fietsen in Bodegraven-Reeuwijk (DR 20-2-2018) lezen.

Nieuwsbrief HvA: maart 2018

Met enige vertraging, waarvoor onze excuses, hierbij de 2018-03 Nieuwsbrief maart 2018 van het Huis van Alles.

Verslag 1e avondmaaltijd HvA

Op 4 april jl. is de eerste gezamenlijke avondmaaltijd geweest. Hierbij het verslag: 2018-04-10 verslag avondkoken 4 april 2018

Oproep: duurzaam huis gezocht

Duurzaam huis gezocht in Reeuwijk-Dorp! Op 26 mei organiseert de gemeente een duurzame huizenroute waarbij diverse inwoners binnen de gemeente hun huis van 11.00-14.00 openstellen voor geïnteresseerden om te laten zien wat voor duurzame maatregelen zij al hebben getroffen. Nu zoeken we nog duurzame huizen in Reeuwijk-Dorp! Woon je zelf in een duurzaam huis en vind je het leuk om anderen te inspireren? Of weet je iemand die dit leuk zou vinden? Stuur dan een berichtje naar sbrands@bodegraven-reeuwijk.nl.

Brandbrief naar provincie naar aanleiding van geplande werkzaamheden Brugweg/N207

Op 23 maart hebben we een informatiebrief ontvangen over de afsluiting Brugweg/ N207 in verband met geplande werkzaamheden. Het dorpsteam heeft daarop een brandbrief gestuurd aan de Provincie Zuid Holland met een kopie aan B&W Bodegraven-Reeuwijk en B&W Waddinxveen. Lees verder

Voortgang aangekaarte punten herinrichting Reewal

Begin dit jaar hebben we enkele issues met betrekking tot de herinrichting van de Reewal bij de gemeente aangekaart. Naar aanleiding daarvan heeft op 1 februari met een brede afvaardiging van Reewal-bewoners, ondernemers, dorpsteamleden en met wegbeheerders en de projectleider van de gemeente, een uitgebreide schouw plaatsgevonden waarbij deze punten zijn bekeken en toegelicht. We hebben onlangs van de gemeente een update ten aanzien van deze punten gekregen:  Lees verder

Highlights bestuursvergadering van dinsdag 20 maart

  • Bewoner H. van der Smit heeft het dorpsteam geïnformeerd over gronden die nu nog in eigendom zijn van de provincie en die mogelijk ingezet kunnen worden om weidevogelbeheer in de omgeving van Reeuwijk-Dorp extra te verankeren voor de toekomt. Als dorpsteam willen we kijken op welke manier hier door de gemeenschap een bijdrage aan geleverd kan worden.
  • De werkgroep verkeerscirculatie heeft het bespreekdocument bijna gereed. Binnenkort zal dit met de gemeente worden besproken.
  • De werkgroep glasvezel buitengebied komt binnenkort bijeen en gaat dan een nieuwe datum voor de inloopavond vaststellen. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Opschoonactie was weer een succes

Op woensdag 21 maart hebben de kinderen van dorpsschool De Bron gekleed in gele hesjes en gewapend met vuilniszakken en grijpers, het dorp weer enthousiast ontdaan van het nodige zwerfvuil. Na afloop was er op het landje van Dirk voor iedereen limonade en een appel. Lees verder

Nu ook ’s Avonds eten in Huis van Alles Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk-Dorp: 4 april start het Huis van Alles Reeuwijk Dorp met een reeks warme maaltijden op woensdag avond. Sinds de opening van het Huis van Alles in Reeuwijk Dorp wordt er al een warme maaltijd geserveerd tussen de middag. Voor de werkende Reeuwijker is het lastig om daar bij aan te kunnen sluiten. Tijdens het dorpsoverleg is dat meermaals benoemd, wat nu resulteert in een avond maaltijd. Inloop om 17:30, start maaltijd 18:00 uur, opgeven via Reeuwijk-Dorp@huisvanalles.nl of 06-229 493 15.

Lees verder

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief