Nieuws en activiteiten van het dorpsteam in oktober 2019

Donderdagavond 3 oktober was de jaarlijkse vergadering waarvoor alle bewoners waren uitgenodigd. Tot nu toe is er elk jaar een stabiele opkomst van zo’n 100 – 125 man, waar we als Dorpsteam erg blij mee zijn. We proberen onderwerpen te behandelen die mensen in ons werkgebied bezig houden en informatie te verstrekken over actuele onderwerpen. Veel van deze informatie moet bij de gemeente vandaan komen en de gemeente is op deze avonden dan ook prominent aanwezig, waarvoor onze dank. Voordeel daarvan is ook dat men na afloop van de vergadering, tijdens de borrel, vaak nog even van gedachten kan wisselen met vertegenwoordigers van de gemeente. Daar wordt over het algemeen ook goed gebruik van gemaakt.
Heeft u nog nooit een dergelijke vergadering bijgewoond? Volgend jaar is er weer een kans! U ontvangt tegen die tijd vanzelf een uitnodiging. Meer informatie over wat er is besproken tijdens de vergadering op 3 oktober vindt u op www.reeuwijkdorp.nl. Lees verder

Afsluiting Nieuwdorperweg 28-10

I.v.m. werk aan kabels en leidingen (ter hoogte van nr. 55) zal op 28-10 de Nieuwdorperweg in beide richtingen zijn afgesloten van 07:30 – 16:00 uur.

Melden via MijnGemeente app

De burgemeester gaf ons met enthousiasme op de ALV van 3-10 jl. deze handige tip voor meldingen aan de Gemeente.

Daarvoor is nl. een app die u kunt vinden in de resp. AppStores.

Lees verder

Bewonerscollectief Tempel

Bericht van het Collectief

Beste bewoners van de Tempel e.o.,

Waarschijnlijk heeft iedereen inmiddels wel iets vernomen uit de media over het plan Beter Bereikbaar Gouwe dat vanuit de Provincie op tafel is gekomen om van de Middelburgseweg en een gedeelte van de Omloop een 80 KM weg te maken, waardoor de N207 afgewaardeerd gaat worden naar een 60 KM weg.

Dit alles heeft te maken met het verbreden van de Gouwe en het ontlasten van de kernen Boskoop, Waddinxveen en Hazerswoude dorp volgens de site van Beter Bereikbaar Gouwe.

De Middelburgseweg en de Brugweg hebben een bewoners collectief opgericht om als belanghebbende stakeholder aan tafel te kunnen zitten met provincie en gemeentes en deel te nemen aan het overleg over deze maatregelen. Lees verder

Woonvisie-dorpsbijeenkomst Reeuwijk-Dorp 15 oktober

Uitnodiging (van de Gemeente)

De druk op de woningmarkt in onze gemeente is groot. ‘Wonen’ is daarmee een actueel onderwerp. Dat is een van de redenen waarom wij in de komende maanden de woonvisie van de gemeente willen actualiseren. In de woonvisie leggen we het woonbeleid van de gemeente vast. Lees verder

Kort verslag en foto-impressie van de jaarvergadering van donderdag 3 oktober

Jaarlijks organiseert Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied een jaarvergadering waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Dit jaar was dat op donderdagavond 3 oktober. De avond begon heel gemoedelijk. De ruim honderd bewoners die waren gekomen begonnen de avond met een kopje koffie of thee en kregen daarna van de voorzitter te horen waar het Dorpsteam zich het afgelopen jaar mee bezig had gehouden. De gemeente hield vervolgens een interessante presentatie over de infrastructurele zaken waar aan wordt gewerkt of die op de planning staan, zoals het opknappen van de Kerkweg. Er werd ook ingegaan op de specifieke problemen in dit gebied zoals de bodemgesteldheid en het kapotrijden van bermen door vrachtverkeer. Daardoor moeten soms pas opgeknapte stukken weg weer (deels) worden aangepast. Lees verder

AEDs in Reeuwijk-Dorp

In de aanloop naar de ALV van vanavond (3-10-2019) hier een overzicht met de huidige stand van zaken m.b.t. de AEDs in de omgeving: 2019-AEDs in Reeuwijk-Dorp

Dit is alleen ter informatie. In geval van nood dient u altijd 112 te bellen en zij weten welke hulpverlener waar naar toe te sturen.

 

Nieuws en activiteiten van het dorpsteam in september 2019

 • Het Dorpsteam houdt DONDERDAGAVOND 3 OKTOBER DE JAARLIJKSE OPENBARE VERGADERING IN AMICITIA (Dorpsweg 28, Reeuwijk-Dorp). Er staan diverse interessante onderwerpen op het programma zoals; bouwplannen (incl. duurzaamheid), infrastructuur, voortgang glasvezel buitengebied en weidevogelbeheer. Traditiegetrouw is er na afloop een borrel om gezellig na te praten. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar en om 20:00 uur start het programma. U bent van harte uitgenodigd!
 • Enkele punten uit het overleg van het Dorpsteam met de burgemeester op maandag 9 september:

Lees verder

Fit & veilig ouder worden met Fifty-ViTT

Vanaf 4 oktober wordt er weer gestart met 10 lessen Fifty-ViTT, een sportprogramma voor 50+ers!
Klik hier voor meer informatie

Afsluiting Middelburgseweg 25-9

Op 25 september a.s. zal van 08:00 – 16:00 uur een deel van de Middelburgseweg in beide richtingen afgesloten zijn voor  voor auto, motor, vrachtwagen, & agrarisch voertuig. i.v.m. het toevoegen van een waterleiding.

Lees verder

Oproep: foto’s nieuwe website

Wij zijn als Dorpsteam in proces om een nieuwe website te maken.

Om de site herkenbaar te maken voor ons eigen dorp zijn wij op zoek naar goede foto’s voor bovenaan de homepage.

Wie er leuke/mooie/kenmerkende foto’s heeft / wil maken van ons dorp en deze wil delen mag deze sturen naar: communicatie@dorpsteamreeuwijkdorp.nl

Hierbij wel wat voorwaarden waar de foto’s aan moeten voldoen die we willen plaatsen: Lees verder

Vooraankondiging ALV 2019

Op 3-10 a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Dorpsteam plaatsvinden in Amicitia (Dorpsweg 28, 2811 KH Reeuwijk).

Het wordt een informatieve avond met diverse onderwerpen zoals bouwplannen (incl. duurzaamheid), infrastructuur, voortgang glasvezel buitengebied en weidevogelbeheer.

Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in juli en augustus 2019

 • Op donderdagavond 3 oktober bent u weer van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse vergadering in Amicitia. Zet de datum vast in uw agenda! Meer informatie volgt op een later tijdstip.
 • In de zomer was er de nodige consternatie over het project “Beter Bereikbaar Gouwe” van de Provincie Zuid-Holland. Die is Fase 2 in gegaan, terwijl wij en vele anderen in onze omgeving daarvan niet op de hoogte waren, maar enkele mogelijke opties wel ons leefgebied betreffen en behoorlijk ingrijpend zijn.

Lees verder

Update BeterBereikbaarGouwe (BBG) brief aan projectteam

Op 21 augustus 2019 hebben we een brief met een reactie en vragen over het proces Beter Bereikbaar Gouwe aan het projectteam van Provincie Zuid-Holland gestuurd. De inhoud van de brief vindt u hier.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Rondje Droogh 2019

Vanwege het hardloopevenement Rondje Droogh 2019 worden de J.C. Hoogendoornlaan, de Warmoeskade, de Dammekade en Voshol te Bodegraven op zondag 15 september 2019 van 11:30 uur tot 15:30 uur afgesloten voor alle verkeer. Lees verder

Extra AED in Reeuwijk-Dorp

Het is gelukt. De in mei gestarte actie van de bewoners van de Kerkvliethof voor een AED is succesvol afgerond.

Samen waren zij goed voor €1.000, maar door gulle gaven van direct omwonenden werd het benodigde bedrag van € 1.660 bereikt.
Lees verder

ANWB AutoMaatje Bodegraven-Reeuwijk

Wat is ANWB AutoMaatje?
ANWB AutoMaatje is sociaal vervoer, een service waarbij vrijwilligers minder-mobiele buurtgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer.
Lees verder

Afsluiting Dorpsweg 15 & 16 augustus

Zojuist ontvingen wij deze informatie over een wegafsluiting op de Dorpsweg i.v.m. werkzaamheden

Van 15-08-2019 07:00 uur t/m 16-08-2019 16:00 uur

Klik hier voor meer informatie.

Reesvelt II

Via de Gemeente is hier meer te lezen over dat op donderdag 8 augustus 2019 het ontwerp uitwerkingsplan “Reesvelt II” ter inzage is gelegd.

Update: I.t.t. wat de Gemeente schrijft moet je zoeken op IDnr. NL.IMRO.1901.UPReesveltII-UP40.

En alvast voor in de agenda:
Op 4 september 2019 (tussen 19.30 uur en 21.00 uur) zal er over de ontwikkeling van Reesvelt II een inloopavond worden georganiseerd in Amicitia, Dorpsweg 28 in Reeuwijk-dorp.

Update BeterBereikbaarGouwe (BBG)

Ter informatie, het Dorpsteam is druk bezig met het thema BBG en er is contact met zowel de gemeente als provincie hierover.

Zo gauw er meer informatie is van onze kant zullen we dat hier melden.

Het verslag van de werkbijeenkomsten van begin deze maand (juli 2019) van de projectgroep BBG kunt u lezen op https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/ onder het kopje ‘Fase 2 documenten’. Lees verder

Update glasvezel buitengebied

De aanleg van glasvezel rond Reeuwijk Dorp is in volle gang. Daar kan binnenkort dan ook genoten worden van een snelle internetverbinding via glasvezel. In deze brief vind u meer informatie over de aanleg.

Technisch probleem, reactie plaatsen niet mogelijk – opgelost

Door een technisch issue is het niet mogelijk om op de site een reactie te plaatsen. We hebben hiervan melding gemaakt bij de technische beheerder van de site. We zijn uiteraard wel via de mail (info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl) bereikbaar.

Update: het is inmiddels (als het goed is) weer mogelijk om reacties te plaatsen.

Juiste data bijeenkomsten BeterBereikbaarGouwe

Omdat er toch nog verwarring heerst over de data en locatie van de bijeenkomsten van BeterBereikbaarGouwe (zie vorige item over dit onderwerp), hierbij nog eenmaal de juiste data/locatie:

Woensdag 10 juli 16.00-21.00
Donderdag 11 juli 10.00-14.00

Beide bijeenkomsten vinden plaats bij Flora Party & Event (Parklaan 4, Boskoop)

De bijeenkomsten zijn identiek. Voor het ontvangen van de informatie en geven van inbreng is per bijeenkomst een ronde van 2 x 2 uur gepland. Men kan kiezen of men de eerste twee uur van een sessie aanwezig wil zijn, of de laatste twee uur.

Verkeer N207 via Middelburgseweg en 80 km/uur?

LET OP: dit bericht bevatte bij de publicatie foutieve data voor de bijeenkomsten en is na een minuut of 10 van de site gehaald. Het bericht bevat nu de juiste data. Met excuus voor het ongemak.

We ontvingen kort geleden een zeer verontrustend bericht:
Op 29 mei jl. is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk partner geworden in het project Beter bereikbaar Gouwe van de Provincie Zuid-Holland. Dit op uitnodiging van de provincie en in verband met het gezamenlijk voeren van een lobby richting de Rijksoverheid om een oplossing te vinden voor de onvolledige aansluiting van de N11 op de A12 (Bodegravenboog). De relatie tussen het project Beter Bereikbaar Gouwe en de gewenste realisatie Bodegravenboog heeft te maken met de maatregelen die zijn gedacht rond de rivier de Gouwe. Lees verder

Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in juni 2019

 • Begin oktober houden we weer een openbare jaarvergadering, reserveer donderdagavond 3 oktober dus vast in uw agenda!
 • Nadat we de situatie van de Reewal met de gemeente hadden besproken hebben ook enkele inwoners contact opgenomen met de gemeente. O.a. over onveilige situaties door verzakking van de betonplaten bij de uitwijkplaatsen en verzakking van de parkeerplaatsen t.h.v. van nummer 27. Begin juni is een reactie van de projectleider ontvangen. Vanaf week 25 worden metingen gedaan om te beoordelen of de extra zetting voldoende gestabiliseerd is zodat aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Als de betonplaten teveel  zakken wordt eerder ingegrepen. T.h.v. nummer 27 zijn tijdelijk herstelwerkzaamheden uitgevoerd en wordt onderzocht of de fundering aangepast moet worden.
 • Via particuliere initiatieven zijn in het verleden op een aantal plaatsen AED’s aangeschaft. Ook wij vinden het belangrijk om voldoende AED’s in de omgeving te hebben. Via de gemeente zijn enkele buitenkasten voor AED’s geregeld en met het Motie4-budget hebben we daarom reanimatiecursussen met AED verzorgd. Onlangs bleek dat een aantal AED’s die in buitenkasten hangen niet voor burgerhulpverleners zichtbaar zijn in de app waarmee men naar een AED wordt gestuurd bij noodgevallen. Ze bleken hiervoor niet te zijn aangemeld. Bij navraag bleek dat men niet wist dat dit moest gebeuren en gaat men dit alsnog doen/heeft men dit inmiddels gedaan.

Reacties kunnen weer geplaatst worden.

We hebben van een bezoeker door gekregen dat er geen reacties meer op de site geplaatst konden worden. Dit probleem is inmiddels verholpen.

Afsluiting Oud Reeuwijkseweg: aangepaste planning

De planning van de asfaltering wordt, i.v.m. verwachtte uitloop in week 24 nu een week later gepland.

De aanpaste planning is:
Maandag 24 juni wordt de onderlaag aangebracht.
Dinsdag 25 juni wordt een kunststofnet aangebracht.
Woensdag 26 juni wordt de bovenlaag aangebracht.
Donderdag 27 juni wordt de toplaag aangebracht met eventueel uitloop naar vrijdag en worden de bermen weer aangeaard.

In de eerste week van juli wordt er overigens nog aan de bermen gewerkt, dus is er ook dan nog beperkte doorgang op de Oud Reeuwijkseweg.

Afsluiting Oud Reeuwijkseweg nog tot 28 juni

Van de gemeente ontvingen we het bericht dat de afsluiting van de Oud Reeuwijkseweg doorloopt tot 28 juni.

We hebben tevens de volgende planning doorgekregen:
Op 12,13 en 14 juni wordt de asfaltlaag eruit gefreesd en de lage plekken opgevuld.
Maandag 17 juni wordt de onderlaag aangebracht.
Dinsdag 18 juni wordt een kunststofnet aangebracht.
Woensdag 19 juni wordt de bovenlaag aangebracht.
Donderdag 20 juni wordt de toplaag aangebracht met eventueel uitloop naar vrijdag en worden de bermen weer aangeaard.

Tot die tijd is de weg afgesloten en in de week van het asfalteren is er ook voor bewoners beperkt toegang maar zijn de woningen wel bereikbaar.

Afsluiting en omleiding Oud Reeuwijkseweg

Doneren tot 12 juni voor aanschaf AED bij Kerkvliethof

In onderstaand document vindt u informatie over een bewonersinitiatief voor het aanschaffen van een openbaar toegankelijke AED bij de nieuwe wijk Kerkvliethof.

Doneren voor AED Kerkvliethof

LET OP, de actie sluit 12 juni. Philips doneert alleen €1.075,– als het geld voor die tijd binnen is. Lukt dat niet, dan krijgt u uw geld teruggestort.

Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in mei 2019

 • Tijdens onze dorpsteamvergadering met de gemeente hebben we de openstaande punten en issues m.b.t. de werkzaamheden aan de Reewal besproken. De gemeente neemt de punten zeer serieus en gaat onderzoeken hoe e.e.a. opgelost kan worden. Hierna volgt een uitnodiging voor een gesprek met een afvaardiging van het dorpsteam, waarschijnlijk aangevuld met enkele bewoners en bedrijven die gesitueerd zijn aan de Reewal.

Lees verder

Wegafsluiting Middelburgseweg 3-4 juni 2019

Van maandag 3 juni 2019 8:00 uur t/m dinsdag 4 juni 2019 16:00 uur is er een wegafsluiting van de Middelburgseweg i.v.m. asfalteringswerkzaamheden, het verkeer wordt omgeleid (zie link kaartje).

Kaart omleiding i.v.m. wegafsluiting Middelburgseweg

Vertraging glasvezel buitengebied

De aanleg van glasvezel  in het buitengebied verloopt trager dan aanvankelijk toegezegd.

Lees verder

Duurzame huizenroute 2019

Op 18 mei a.s. vindt er weer een Duurzame Huizenroute plaats.

Tijdens de huizenroute kunnen inwoners bij duurzame huizen binnen de gemeente kijken. Er is een inspirerend aanbod met o.a. een paar huizen die van het gas af zijn.

De huizenroute vindt plaats op van 11.00-14.00 en aanmelden kan via: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/aanmelden-duurzamehuizenroute

Geen spam, maar reanimatiecertificaten

Ter informatie: mensen die onlangs hebben deelgenomen aan de reanimatiecursus met AED hebben/krijgen hun certificaat via de mail. De mail (kunnen er meerdere zijn) kan op spammail lijken. De afzender is: : European Resuscitation Council <support@erc.edu> en in de titel staat: CoSy – Certificaat uitgereikt.

Update buurtpoes Kaagjesland

2-5-219

Beste buren,

Al een tijdje viel het op dat het slechter ging met een poes die vaak te zien was op Kaagjesland. De dierenambulance is vandaag gebeld en er is buurtonderzoek gedaan.

Lees verder

Win-win #wildebloemzaad

Jorinda van der Werf vertelde dat zij een actie heeft met wilde bloemzaad. Wilde bloemzaad maakt onze leefomgeving mooier, de bijen blij en de opbrengst is voor het goede doel ALS.

Daar waar door glasvezel de berm open gegraven is en nu de grond niet begroeid is het wellicht mooi om wat bloemrijke kruiden in te zaaien.

Lees verder

Kerkweg afgesloten op 2 & 3 mei a.s.

Donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei a.s. is de Kerkweg gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 09:00 – 15:00 uur i.v.m. bodemonderzoek in voorbereiding voor de werkzaamheden later dit jaar.

Spoedonderhoud bermen Nieuwdorperweg

Door de afsluiting van de Oud Reeuwijkseweg is er meer verkeer op de Nieuwdorperweg. Helaas zijn door het vele extra verkeer de bermen beschadigd. Daarom wordt er spoedonderhoud aan gedaan tussen 23 en 26 april in de avonduren.

Zie hier voor het hele bericht.

 

Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in maart 2019

 • We constateerden problemen met verkeer wat via de landelijke wegen vanaf “pootje Tempel” de A12 probeert te bereiken en blijkbaar niet weet dat de Oud Reeuwijkseweg is afgesloten. We hebben hierover contact gehad met de gemeente en zij gaan diverse maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen de route over de provinciale wegen nemen. Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Lees verder

Wel aangemeld, maar geen mail gekregen over reanimatiecursus met AED?

Naar alle mensen die zich hebben aangemeld voor de reanimatiecursus met AED is op 21-3 een mail gestuurd met informatie over op welke avond men is ingedeeld, met locatie en tijden. Heeft u geen mail ontvangen, check dan s.v.p. of de mail in uw spamdirectory terecht is gekomen. Mocht u geen mail kunnen vinden of aanvullende vragen hebben, stuur dan een mailtje naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.

Zwerfafval Challenge

A.s. zaterdag is het zover voor de Zwerfafval Challenge.

Lees hier meer informatie:  Lees verder

Reeuwijk-Dorp actief tijdens landelijke opschoondag: één buurt, één missie

In Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied gaat jaarlijks een groepje vrijwilligers aan de slag om wegen, bermen en sloten te ontdoen van zwerfafval.

Ook dit jaar dragen de kinderen van dorpsschool de Bron weer bij aan de landelijke opschoondag. Zij doen dit op woensdag 20 maart onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers.

Samen staan we sterker en maken we echt het verschil.

Hoe meer mensen meehelpen, des te eerder is de klus geklaard. Kom daarom op 23 maart om 9.00 uur naar het schuurtje van Dirk Vergeer aan de Kerkweg (tussen nr. 11 en nr. 13). Na een kop koffie met wat lekkers wordt er gestart en om 12 uur is de activiteit afgelopen. Alle benodigde materialen zijn aanwezig.

Wanneer u er op 23 maart niet bij kunt zijn, maar wel iets wilt doen om uw buurt schoon te houden, is het wellicht een idee om af en toe in de omgeving van uw eigen huis het zwerfvuil op te rapen.

Voor inlichtingen kunt u bellen met Dirk Vergeer, tel. 06-28201606

 

Rectificatie duur wegafsluiting Oud Reeuwijkseweg

Op 9 maart is een bericht van de gemeente geplaatst over de duur van de afsluiting van de Oud Reeuwijkseweg i.v.m. het aanleggen van een brug. Een oplettende inwoner liet ons weten dat op de borden langs de weg een andere einddatum genoemd wordt dan in het bericht. Dit is gecheckt bij de gemeente en de gemeente liet ons weten dat de einddatum op de borden de juiste is. De afsluiting is dus van dinsdag 12 maart t/m vrijdag 21 juni.

Kleine wijziging in datum afsluiting Oud-Reeuwijkseweg

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht m.b.t. de afsluiting van de Oud-Reeuwijkseweg:

Door het slechte weer van afgelopen dagen schuift de afsluiting van de Oud Reeuwijkseweg iets op. De startdatum van 12 maart bleek niet haalbaar. Onze aannemer heeft aangegeven dat zij vanaf donderdag (14-3) voorbereidende werkzaamheden gaan uitvoeren, zoals de voorbereiding van de noodbrug en de aanvoer van materialen. De datum op de borden zal vanwege de beperkte verschuiving niet worden aangepast.

Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in februari 2019

 • We hebben de gemeente om informatie gevraagd over de bouwplannen bij Reesvelt II en het voormalig kaaspakhuis St. Catharina aan de Dorpsweg. De gemeente gaf aan dat er een gevarieerd aanbod van 84 woningen komt, waarvan 13 achter St. Catharina. Gedetailleerdere invulling van de plannen volgt in een later stadium. Rond juni 2019 zal de verkoop worden voorbereid en daarvoor zal nog een informatieavond worden georganiseerd.

Lees verder

Wegafsluiting Oud Reeuwijkseweg 12-3 t/m 15-5

I.v.m. het aanleggen van een brug is de Oud Reeuwijkseweg afgesloten van dinsdag 12 maart 7:00 uur t/m woensdag 15 mei 17:00 uur. Zie de plattegrond voor de omleiding.

Tot en met 20 maart aanmelden voor reanimatiecursus met AED

Zoals al eerder aangekondigd willen we het Motie4-budget van de gemeente gebruiken voor het organiseren van een reanimatiecursus met AED voor geïnteresseerde bewoners van ons werkgebied. Omdat we niet weten hoeveel mensen hiervan gebruik willen maken zijn in eerste instantie 3 cursusavonden ingepland. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan worden eventueel meer avonden ingepland.
Wat houdt de cursus in en hoe kunt u zich opgeven: Lees verder

Carnaval 2019

Hoe mooi kun je het hebben tijdens de carnavalsoptocht: droog, af en toe een zonnetje en een geweldige sfeer! Hieronder een korte foto-impressie en linkjes naar een fimpje van de kinderoptocht en de optocht van de volwassenen.  Lees verder

Bewonersbrief vervangen bruggen Oud Reeuwijkseweg

Vanaf 12 maart wordt gestart met de vervangingswerkzaamheden aan de bruggen op de Oud Reeuwijkseweg. Meer informatie hierover vind u in de brief die de bewoners onlangs hebben ontvangen.

Nieuwsbrief Huis Van Alles – februari 2019

In de bijlage de nieuwsbrief van het Huis van Alles van februari 2019: nieuwsbrief HvA febr. 2019 met interessante berichten en informatie.

Lees verder

Zwerfafvalchallenge Landelijke Opschoondag 2019

Zwerfafvalchallenge

In de aanloop naar de Landelijke Opschoondag 2019 op 23 maart a.s. wil het Burgerinitiatief Reeuwijk hier een unieke actie aan toevoegen:  de zwerfafvalchallenge.

De bedoeling is om ieder initiatief, groot en klein, een podium te bieden en het hiermee aantrekkelijker maken om mee te helpen het zwerfafval in onze gemeente op te ruimen.

Lees verder

Geplande afsluiting Reewal in maart

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht over een afsluiting van de Reewal i.v.m. resterende werkzaamheden. De afsluiting vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 van 16.00 t/m 23.59 uur. Het verkeer zal worden omgeleid. Meer informatie over de omleiding vindt u op deze kaart.

Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in januari 2019

 • Inmiddels is er duidelijkheid over de planning van de resterende werkzaamheden aan de Reewal. Op 11 maart start de aannemer met de voorbereidingen en volgens de planning zouden de werkzaamheden op 22 maart moeten zijn afgerond.

Lees verder

Onderhoud Kerkweg

De Kerkweg is toe aan onderhoud. Daarom gaat de gemeente deze weg tussen de Nieuwdorperweg en Oud Reeuwijkseweg aanpakken.

Inloopavond
Met een delegatie van het dorpsteam Reeuwijk-Dorp is de Kerkweg meerdere keren besproken en we hebben met elkaar een voorlopig schetsontwerp opgesteld. Over het ontwerp en de voorgestelde maatregelen willen wij u graag informeren tijdens een inloopavond.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze avond op donderdag 7 februari a.s..
Waar: Amicitia (Dorpsweg 32 in Reeuwijk Dorp)
Tijd: van 19.00 uur tot 20.30 uur

Lees verder

Herinrichting Reewal gaat worden afgerond, afsluiting Reewal op 15 en 16 maart

De herinrichting van de Reewal is niet helemaal soepel verlopen, maar gaat nu worden afgerond. De aanwonenden hebben van de gemeente hierover inmiddels een informatiebrief ontvangen. Geïnteresseerden kunnen de informatiebrief hier inzien.

12 Februari thema-avond ‘Bodegraven-Reeuwijk hartveilig – Levensbelangrijk!’

Zoals u waarschijnlijk al weet willen wij het Motie 4 budget besteden aan het geven van een reanimatiecursus met AED voor geïnteresseerde bewoners. Dit budget is aangevraagd en zodra we e.e.a. georganiseerd hebben ontvangt u meer informatie over wanneer en waar u hiervoor terecht kunt.

Indien u geïnteresseerd bent in hartveiligheid en graag meer informatie wilt, dan is de door de gemeente georganiseerde informatieavond wellicht iets voor u. Lees verder

Samen vegen we de vloer aan met zwerfafval: uitnodiging 24 januari a.s.

Uitnodiging 24 januari 19:30, Landal De Reeuwijkse Plassen
Samen vegen we de vloer aan met zwerfafval!

Overal in Nederland gaan op zaterdag 23 maart 2019 mensen aan de slag om hun omgeving een stukje schoner te maken tijdens de Nationale Opschoondag. Ieder initiatief, groot en klein, deelt mee in het succes van deze dag. Met de Zwerfafvalchallenge willen wij er vanuit Bodegraven-Reeuwijk een unieke actie aan toevoegen. Lees verder

Nieuws en activiteiten december 2018

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in december 2018

 • Door feestdagen en vakanties stonden de activiteiten van het Dorpsteam de afgelopen maand op een wat lager pitje. Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen waarin het nodige gaat gebeuren zoals het herinrichten van wegen, uitvoer van diverse bouwplannen, het opvolgen van acties die nog lopen en nog veel meer. Wij gaan er weer met goede moed tegenaan en wensen iedereen een heel fijn en constructief jaar toe!
 • Stand van zaken glasvezel buitengebied.
  In december zijn de graafwerkzaamheden in Berkenbroek gestart, deze worden in januari voortgezet in het gebied Nieuweweg en Randenburg en daarna is de Middelburgseweg aan de beurt. De werkzaamheden in het gebied Tempel en Oud Reeuwijkseweg zijn voorzien voor maart en april. We hopen dat in de loop van het 2e kwartaal van 2019 het hele buitengebied van Reeuwijk-Dorp en Tempel over een glasvezelaansluiting kan beschikken.
 • Voor de resterende werkzaamheden op de Reewal was tijdens de bestuursvergadering op 20 november 2018 afgesproken dat de projectleider contact op zou nemen met de werkgroep van het Dorpsteam. Op 10 december heeft er overleg plaatsgevonden tussen leden van de werkgroep en de projectleiders van de gemeente. Er is toen toegezegd dat het Dorpsteam en de bewoners van de Reewal een brief zullen ontvangen over de voortgang en de planning. We zijn nog in afwachting van deze brief.

Fit & vitaal 2019

Vanaf 18 januari wordt er weer gestart met 10 lessen Fifty-ViTT, een sportprogramma voor 50+ers!
Lees verder

Het Dorpsteam wenst u fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2019!

Avondmaal HvA

Op 9 januari (het klinkt nog ver maar is al over iets meer dan 2 weken) wordt er weer gekookt in het Huis van Alles.
Deze keer op het menu is Speciale Boerenkool.
Lees verder

Nieuwe dienstregeling Buurtbus

Buurtbus lijn 726 rijdt vanaf 10 december 2018 een nieuwe dienstregeling. De busdienst rijdt dan niet meer door het Plassengebied, Sluipwijk en Tempel. Hij gaat wel elk uur door Reeuwijk-Dorp.
Lees verder

Informatie over vervanging bruggen Oud Reeuwijkseweg in februari 2019

Van de gemeente ontvingen we informatie (de bewonersbrief) over het vervangen van enkele bruggen op de Oud Reeuwijkseweg in februari 2019. In goed overleg met de bruggenbeheerder van de gemeente en de aannemer is besloten dat als de werkzaamheden op de geplande datum in februari starten, op zaterdag 3 maart de Oud Reeuwijkseweg voor de carnavalsoptocht tijdelijk open gaat. Klik hier voor de informatie.

Persbericht Non Solo Vino

Vanaf 8 januari opent er weer een Italiaans Restaurant in Reeuwijk-Dorp op de Dorpsweg nr. 3.

Klik hier voor het persbericht.

De website (nonsolovinoreeuwijk.nl/) is in wording.
Meer informatie is ook te vinden op Facebook (Nonsolovinoreeuwijk) en Instagram (Nonsolovinoreeuwijk).

Voor geïnteresseerden, Schipholbijeenkomst op 8 december

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op zaterdag 8 december een luchtvaartdag.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan een nieuwe visie op de toekomst voor de luchtvaart tot 2050 en aan een herziening van het luchtruim. Het ministerie heeft daarvoor bijvoorbeeld in het hele land luchtvaartgesprekken georganiseerd. De ORS brengt binnenkort een advies uit aan de minister over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030. De ORS heeft daarvoor met huiskamergesprekken, een online consultatie, publieksonderzoek en themabijeenkomsten de wensen en ideeën van veel betrokkenen op een rij gezet.
Tijdens de Luchtvaartdag hoort u wat de ORS en het ministerie van IenW aan inzichten, wensen en behoeften bij allerlei belanghebbenden hebben opgehaald. Over alle onderwerpen kunt u op deze dag met leden van de ORS, het ministerie van IenW en andere aanwezigen in gesprek.
Meer informatie en hoe u zich voor deze dag op kunt geven vindt u hier.

AED-cursus? Graag reactie vóór 10-12

We hebben aangegeven het zogenaamde Motie-4 budget van de gemeente graag te willen besteden aan een AED-cursus voor geïnteresseerde dorpsbewoners. We moeten dit echter nog officieel aanvragen en hebben hiervoor 25 steunbetuigingen van dorpsbewoners nodig.

Heb je/heeft u interesse, stuur dan een mail met naam en adres naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl. U kunt uw steunbetuiging tot 10-12 naar ons mailen.

Kort verslag bestuursvergadering met gemeente op 20-11-2018

Op dinsdag 20 november hadden we een bestuursvergadering met de gemeente. Hieronder volgt een kort verslag:

Lees verder

Inspiratiebijeenkomst ‘Kom in beweging!’ (4-12-2018)

Hierbij een uitnodiging voor de inspiratiebijeenkomst Kom in beweging! over sporten & bewegen, gezondheid en welzijn op 4 december 2018. Wij stellen het zeer op prijs als u op die avond aanwezig kan zijn. Lees verder

Nasi met saté (avondmaaltijd HvA)

Er gaat, door de geweldige vrijwilligers, weer gekookt worden in het Huis van Alles. Op 12-12 om 18:00 uur kun je aanschuiven voor Chinese tomatensoep als vooraf en Nasi met saté als hoofdgerecht. En dan nog een toetje na. En dat voor maar € 6,50 p.p.
Lees verder

Avondmaaltijd De Kaag

Het was weer een geslaagde avond afgelopen woensdag. Mooie opkomst met vertrouwde gezichten maar ook een aantal nieuwe mensen.
Het eten smaakte heerlijk. Lees verder

Informatie over voorbereidende werkzaamheden voor Reesvelt II

Omwonenden hebben een informatiebrief ontvangen over de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van Reesvelt II.
Via deze link kunt u de bewonersbrief inzien.

Herinnering avondmaaltijd HvA – 14-11 a.s.

Er wordt weer lekker gekookt in De Kaag (Huis-Van-Alles) op 14 november a.s.

Het wordt pompoensoep vooraf, risotto van orzo (= pasta zo klein als een rijstkorrel) met broccoli & ham, en een toetje na. Plus het leuke kennismaken met de buren.

Lees verder

Oudere berichten inzien

Voorheen was het mogelijk om in het berichtenoverzicht omlaag te scrollen naar oudere berichten. Na een bepaalde update is dat helaas niet meer mogelijk. Wilt u toch oudere berichten bekijken, dan kunt u in het rechter deel van het scherm de betreffende maand selecteren en het bericht inzien.

 

Wegafsluiting Nieuwdorperweg vanaf maandag 5 november

Vanaf maandag 5 november tot en met woensdag 28 november is de Nieuwdorperweg afgesloten i.v.m. werkzaamheden.

Geef nu uw mening over de toekomst van Schiphol!

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht: 

Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS (Omgevingsraad Schiphol) hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol. Lees verder

Avondmaaltijd HvA 14-11-2018

Er wordt weer lekker gekookt in De Kaag (Huis-Van-Alles) op 14 november a.s.

Het wordt pompoensoep vooraf, risotto van orzo (= pasta zo klein als een rijstkorrel) met broccoli & ham, en een toetje na. Plus het leuke kennismaken met de buren.

Lees verder

Wegafsluiting Kaagjesland

Op dinsdag 23-10 is Kaagjesland wegens werkzaamheden afgesloten van 8:30 – 17:00.

Korte (foto)impressie jaarvergadering van 4 oktober 2018

We waren weer erg blij met de grote opkomst op onze jaarlijkse openbare vergadering in Amicitia afgelopen donderdag 4 oktober. De burgemeester kon helaas wegens ziekte niet komen, maar wethouder Inge Nieuwenhuizen (wethouder van onder andere verkeer en vervoer) was er wel en heeft zich voorgesteld. Na de presentatie van de voorzitter over wat het Dorpsteam het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan en wat we het komend jaar allemaal gaan doen, volgden enkele presentaties over duurzaamheid en bouwplannen in Reeuwijk-Dorp. In de pauze kon men bij de sprekers terecht voor vragen en meer informatie.

Tijdens de avond konden mensen zich bij de heren van Stichting het GroenePlatform aanmelden voor een gratis energie-advies. Mocht u niet bij de avond aanwezig zijn geweest, maar heeft u wel interesse, mailt u dan uw naam en mailadres naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl dan zorgen wij dat uw gegevens worden doorgegeven aan Stichting het GroenePlatform. Lees verder

Stand van zaken na werkzaamheden straatploeg

Enige tijd geleden hebben we bestratingsissues geïnventariseerd voor de straatploeg. Deze is in week 38 langs geweest. Een aantal van de meldingen moet nog worden uitgevoerd en voor een aantal van de meldingen is groot onderhoud nodig of is de oplossing iets complexer. Over deze punten ontvangen we in een later stadium meer informatie. Lees verder

Inloopavond verkeersveiligheid Tempel 18-10 a.s.

Op donderdagavond 18-10 a.s. tussen 19:00 en 21:00 uur wordt in Amicitia (Dorpsweg 28) te Reeuwijk-Dorp een inloopavond georganiseerd in het kader van de verkeersveiligheid in Tempel.
Hieronder vind u de bewonersbrief en de 2 tekeningen die die avond ter inzage zullen liggen.

Lees verder

Nieuwsbrief HvA – nieuwsbrief september 2018

De afgelopen tijd stond weer bol van de leuke activiteiten in het Huis van Alles. Bent u nieuwsgierig naar wat er zoal wordt georganiseerd? U leest er meer over in de nieuwsbrief van september, maar u kunt natuurlijk ook altijd even binnen lopen in het Huis van Alles.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Donderdagavond 4 oktober openbare jaarvergadering in Amicitia

Lees verder

Nieuw ouderen sportprogramma, start 5 oktober

Binnenkort start het Fifty+ViTT programma van NTTB. Dit is een sportprogramma voor de oudere sporter gericht op vitaliteit en gezondheid. Het betreft 10 lessen met daarin een combinatie van conditietraining en tafeltennis. Op deze manier wil de tafeltennisvereniging een nieuwe doelgroep kennis laten maken met tafeltennis.

Lees verder

Avondmaaltijd HvA 3-10-2018

Er wordt weer gekookt in de avond! Stoofpotje deze keer. Met heerlijke zoete afsluiting.

Lees verder

Straatploeg komt later dan gepland

Door vakantie en onverwachte zaken heeft de straatploeg (voor kleine bestratingsissues) helaas niet met de werkzaamheden in week 33 kunnen beginnen. In de nieuwe planning komt de straatploeg in week 38 (week van 17 september) naar Reeuwijk-Dorp. Naderhand ontvangen we een terugkoppeling van wat er wel of (nog) niet opgeknapt kon worden. Dit overzicht zullen we op de site plaatsen.

Avondmaaltijd in Huis-van-Alles (HvA) [De Kaag]

Door persoonlijke omstandigheden van meerdere organisatoren gaat deze avond niet door.

We zien je graag op 3-10.

—————————————————————————————————————————————————————-

De zomer(vakantie) gaat de laatste fase in en in het HvA zijn ze alweer druk met het plannen van o.a. de avondmaaltijd.

Voor in de agenda, de data voor het najaar zijn: 5-9, 3-10, 14-11, 12-12 en 9-1-2019.

De eerstvolgende avond is 5-9 en er wordt kip, tomaat & honing geserveerd. Hmmmmm.

Om aan te melden kan gemaild worden op reeuwijk-dorp@huisvanalles.nl.

Tot ziens op 5-9! Lees verder

Glasvezel buitengebied, het is gelukt!!

BUITENGEBIED REEUWIJK-DORP KRIJGT GLASVEZEL!

Rekam gaat alle woningen in buitengebied van Reeuwijk-Dorp voorzien van een glasvezelaansluiting. Om het project te laten slagen moesten zich minimaal 130 nieuwe klanten vóór 16 juli 2018 aanmelden voor een glasvezelaansluiting en zullen zij binnen 1 jaar een abonnement afsluiten bij een provider welke zijn diensten levert op het Rekam netwerk. Mede met behulp van VORT (vereniging ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel), LTO, Edelman en de inzet van verschillende buurtbewoners is dit aantal ruimschoots gehaald! De aanleg gaat zo spoedig mogelijk beginnen. De bewoners zullen door de aannemer geïnformeerd worden over de graafwerkzaamheden, maar ook over de plaatsing van de glasvezelaansluiting thuis.

Met dank aan de leden van de werkgroep:
Marcel Mathot , Jorinda v/d Werf , Lucia Hoogeveen , Anton de Wit , Rob Verweij , Eskild Wikkeling en Eef Verkleij.
Namens Rekam : Peter Oskam en Sylvia van Roessel.

Ontwikkelingen Kaagplein en parkeerterrein RVC

De aanbesteding voor de werkzaamheden is achter de rug en de opdracht kan gegund worden aan de laagste inschrijver. Zodra het college het besluit heeft genomen kan met de aannemer de planning worden afgestemd. Er is geen harde startdatum bekend, maar het werk moet rond half oktober gereed zijn i.v.m. de asfalteringswerkzaamheden van het Kaagplein.

Klik hier voor de aanlegtekening van het parkeerterrein RVC.

 

Aanmelden bestratingsissues

In week 33 komt de straatploeg van de gemeente weer in Reeuwijk-Dorp. Ze verhelpen bestratingsissues zoals een scheve tegel of kuilen in de straat, maar het kan ook gaan om het omleggen van een stoepje of andere bestratingswerkzaamheden. Issues die al zijn gemeld via het “Meldpunt Woonomgeving” staan al op de lijst van de straatploeg, maar ook het Dorpsteam kan zaken aanmelden. Zijn er issues qua bestrating in uw omgeving? Geef het dan door via het meldpunt of mail het (vóór week 30) aan het Dorpsteam (info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl).

Inschrijven voor glasvezel in het buitengebied, hoe doe ik dat?

Woont u in het buitengebied en heeft u interesse in glasvezel, maar weet u niet hoe u zich hiervoor kunt aanmelden? Er zijn hiervoor verschillende opties: u kunt zich aanmelden op de informatieavond op 26 juni in Amicitia, of via één van de aanmeldformulieren hieronder. Lees verder

BBQ in HvA

En voor de laatste Avondmaaltijd in het Huis van Alles gaan we BBQ-en.
Wees er snel bij want we verwachten drukte. 🙂 Lees verder

Informatie-avond glasvezel buitengebied

A.s. dinsdagavond (26-6) is er een informatie-avond over glasvezel in het buitengebied. Het Dorpsteam gaat ervoor! Wij hopen u ook. Klik hier voor de flyer met meer informatie.

Avondmaaltijd Huis van Alles 6-6

Wat was de Gado-gado en de Tropische Pavlova weer heerlijk!

En Gezellig!
De avondmaaltijd in het Huis van Alles is niet alleen aantrekkelijk voor bezoekers van ons dorp maar trok ook bezoekers uit Reeuwijk-Brug. Lees verder

Glasvezel in het buitengebied? Grijp uw kans! Informatieavond 26 juni in Amicitia.

We worden steeds afhankelijker van een goede internetverbinding. Dat geldt voor particulieren die  bijvoorbeeld thuiswerken of schoolgaande of studerende kinderen hebben, maar helemaal voor ondernemers waarbij een slecht werkende internetverbinding vaak direct ingrijpt op de bedrijfsvoering. Reeuwijk-Dorp is vorig jaar voorzien van glasvezel. Een glasvezelverbinding geeft stabiel internet, maar de aanleg ervan is buiten een stad/dorp een erg dure aangelegenheid en leek daarom voor het buitengebied rondom Reeuwijk-Dorp op korte termijn niet haalbaar.

Door de niet aflatende inzet van enkele ondernemers en een lid van Dorpsteam Reeuwijk-Dorp Tempel en buitengebied, kan glasvezel in dit gebied nu toch worden gerealiseerd! Lees verder

Highlights bestuursvergadering met gemeente op 28-5

Maandagavond 28 mei was de bestuursvergadering met de gemeente. Elk wijkteam heeft een “eigen” wijkwethouder die deze vergadering bijwoont. Diverse teams hebben nu een andere wijkwethouder, maar onze wijkwethouder is wederom burgemeester Christiaan van der Kamp. Hieronder volgen de highlights van de vergadering: Lees verder

Avondmaaltijd Huis van Alles

Vorige week woensdag was alweer de 2e avondmaaltijd in het Huis van Alles. Ook deze keer was het weer een goede maaltijd in goed gezelschap.

6 Juni a.s. gaan we weer koken. Lees verder

Avondmaaltijd Huis van Alles 16 mei a.s.

Er is nog plek op 16 mei a.s. voor de 2e avondmaaltijd. Het is Lasagne deze keer. Dat wordt smullen! Lees verder

Duurzame woningen

Ben je benieuwd naar inspirerende duurzame woningen bij jou in de buurt? Wil je weten wat voor duurzame maatregelen in huis je allemaal kunt treffen? Doe mee aan de duurzame huizenroute op 26 mei! Van 11.00 tot 14.00 uur kun je binnenkijken bij duurzame huizen in de gemeente. Inspirerend, duurzaam en heel nuttig! Meld je aan: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/aanmelden-duurzamehuizenroute

Glasvezel buitengebied

Hier kunt u de brief lezen die afgelopen week door Rekam is verstuurd aan de bewoners in het “buitengebied“ Randenburg, Berkenbroek, Tempel en Oud- Reeuwijkseweg, incl. uitnodiging informatie-avond 15-5 a.s.: Brief Rekam onderzoek glasvezel buitengebied.

Lees verder

Duurzame huizenroute 26 mei 2018

Lees verder

Wegafsluitingen voor asfaltonderhoud periode 22 t/m 24 mei

Van 22 tot en met 24 mei worden er op diverse locatie wegonderhoud aan het asfalt uitgevoerd. Op de volgende locaties wordt hiervoor de weg afgesloten.

Reeuwijk-Dorp: Middelburgseweg tussen Zwarteweg en Nieuweweg Lees verder

Nieuwsbrief HvA: mei 2018

Voor de nieuwsbrief van mei 2018 van het Huis van Alles kunt u hier klikken: 2018-05 HvA – Nieuwsbrief mei 2018

Kort verslag informatiebijeenkomst werkzaamheden Brugweg/N207

Afgelopen dinsdag 24 april was de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden van de Brugweg/N207. Er waren medewerkers van de provincie, de aannemer en de gemeente aanwezig. Lees verder

Vervolg werkzaamheden Brugweg/N207

Zoals in een eerder artikel vermeld hebben we een brandbrief gestuurd naar de Provincie Zuid Holland met een kopie aan B&W Bodegraven-Reeuwijk en B&W Waddinxveen, naar aanleiding van de aankondiging van de werkzaamheden aan de Brugweg/N207.
Wij maken ons namelijk grote zorgen over de verkeersveiligheid in ons gebied en voorzien allerlei negatieve effecten, onder andere aan onze infrastructuur. We zijn daarop door de provincie uitgenodigd voor een overleg op 4 april, met de gemeente, de provincie en Vergeer Holland. Lees verder

Veilig Fietsen

Eind februari is het college van B&W akkoord gegaan met het fietsplan 2018, een actualisatie van het fietsplan uit 2015.

Dit jaar starten ze nog met het aanpassen van de belangrijkste knelpunten en richten ze zich op educatiemaatregelen, zoals e-bike trainingen voor ouderen.

Hier kunt u de Rapportage ‘Veilig fietsen in Bodegraven-Reeuwijk (DR 20-2-2018) lezen.

Nieuwsbrief HvA: maart 2018

Met enige vertraging, waarvoor onze excuses, hierbij de 2018-03 Nieuwsbrief maart 2018 van het Huis van Alles.

Verslag 1e avondmaaltijd HvA

Op 4 april jl. is de eerste gezamenlijke avondmaaltijd geweest. Hierbij het verslag: 2018-04-10 verslag avondkoken 4 april 2018

Oproep: duurzaam huis gezocht

Duurzaam huis gezocht in Reeuwijk-Dorp! Op 26 mei organiseert de gemeente een duurzame huizenroute waarbij diverse inwoners binnen de gemeente hun huis van 11.00-14.00 openstellen voor geïnteresseerden om te laten zien wat voor duurzame maatregelen zij al hebben getroffen. Nu zoeken we nog duurzame huizen in Reeuwijk-Dorp! Woon je zelf in een duurzaam huis en vind je het leuk om anderen te inspireren? Of weet je iemand die dit leuk zou vinden? Stuur dan een berichtje naar sbrands@bodegraven-reeuwijk.nl.

Brandbrief naar provincie naar aanleiding van geplande werkzaamheden Brugweg/N207

Op 23 maart hebben we een informatiebrief ontvangen over de afsluiting Brugweg/ N207 in verband met geplande werkzaamheden. Het dorpsteam heeft daarop een brandbrief gestuurd aan de Provincie Zuid Holland met een kopie aan B&W Bodegraven-Reeuwijk en B&W Waddinxveen. Lees verder

Voortgang aangekaarte punten herinrichting Reewal

Begin dit jaar hebben we enkele issues met betrekking tot de herinrichting van de Reewal bij de gemeente aangekaart. Naar aanleiding daarvan heeft op 1 februari met een brede afvaardiging van Reewal-bewoners, ondernemers, dorpsteamleden en met wegbeheerders en de projectleider van de gemeente, een uitgebreide schouw plaatsgevonden waarbij deze punten zijn bekeken en toegelicht. We hebben onlangs van de gemeente een update ten aanzien van deze punten gekregen:  Lees verder

Highlights bestuursvergadering van dinsdag 20 maart

 • Bewoner H. van der Smit heeft het dorpsteam geïnformeerd over gronden die nu nog in eigendom zijn van de provincie en die mogelijk ingezet kunnen worden om weidevogelbeheer in de omgeving van Reeuwijk-Dorp extra te verankeren voor de toekomt. Als dorpsteam willen we kijken op welke manier hier door de gemeenschap een bijdrage aan geleverd kan worden.
 • De werkgroep verkeerscirculatie heeft het bespreekdocument bijna gereed. Binnenkort zal dit met de gemeente worden besproken.
 • De werkgroep glasvezel buitengebied komt binnenkort bijeen en gaat dan een nieuwe datum voor de inloopavond vaststellen. U wordt daarover nog nader geïnformeerd.

Opschoonactie was weer een succes

Op woensdag 21 maart hebben de kinderen van dorpsschool De Bron gekleed in gele hesjes en gewapend met vuilniszakken en grijpers, het dorp weer enthousiast ontdaan van het nodige zwerfvuil. Na afloop was er op het landje van Dirk voor iedereen limonade en een appel. Lees verder

Nu ook ’s Avonds eten in Huis van Alles Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk-Dorp: 4 april start het Huis van Alles Reeuwijk Dorp met een reeks warme maaltijden op woensdag avond. Sinds de opening van het Huis van Alles in Reeuwijk Dorp wordt er al een warme maaltijd geserveerd tussen de middag. Voor de werkende Reeuwijker is het lastig om daar bij aan te kunnen sluiten. Tijdens het dorpsoverleg is dat meermaals benoemd, wat nu resulteert in een avond maaltijd. Inloop om 17:30, start maaltijd 18:00 uur, opgeven via Reeuwijk-Dorp@huisvanalles.nl of 06-229 493 15.

Lees verder

Zaterdag 24 maart landelijke opschoondag, u doet toch ook mee?

Op zaterdag 24 maart is het landelijke opschoondag. In Reeuwijk-dorp, de Tempel en het buitengebied gaat jaarlijks een groepje vrijwilligers aan de slag om wegen, bermen en sloten te ontdoen van zwerfafval.

Ook dit jaar dragen de kinderen van dorpsschool de Bron weer bij aan de landelijke opschoondag. Zij doen dit op woensdag 21 maart; de omgeving van de school en het Aldi terrein worden schoongemaakt o.l.v. leerkrachten en ouders.
Samen staan we sterker en maken we echt het verschil! Uitbreiding  van de groep vrijwilligers is hard nodig. Als meer mensen meehelpen, is de klus eerder geklaard en kan ook het vaste groepje vrijwilligers aan het eind van de ochtend stoppen.

Wanneer u het belang inziet van een schone leefomgeving en graag iets extra’s voor uw buurt doet, kom dan ook op zaterdag 24 maart om 9.00 uur naar het schuurtje van Dirk Vergeer aan de Kerkweg (tussen nr. 11 en nr. 13). Na een kop koffie met wat lekkers wordt gestart . Alle benodigde materialen zijn aanwezig. Om 12 uur is de activiteit afgelopen.

Voor inlichtingen kunt u bellen met Dirk Vergeer, tel. 06-28201606.

Carnaval 2018

Niet alleen dorpsteamleden waren dit jaar van de partij, zelfs een staatshoofd uit het buitenland heeft alles opzij gezet om tijdens het carnaval aanwezig te kunnen zijn. Reedeurp is hiermee op de internationale kaart gezet! Een foto-impressie. Lees verder

NL Doet: Uitnodiging vrijwilligersontbijt op zaterdag 10 maart 2018

Beste lezer(es),

Op 9 en 10 maart 2018 organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden er ook tal van leuke vrijwilligersklussen georganiseerd waar u zich voor in kunt zetten. Lees verder

Highlights bestuursvergadering met gemeente van 31-1-2018

Afgelopen woensdag 31 januari was een bestuursvergadering samen met de gemeente. De highlights van deze vergadering waren: Lees verder

Gratis warmtebeelden van uw woning: ontdek wat isolatie u kan opleveren!

Bent u benieuwd op welke plekken uw woning warmte – en dus energie – lekt? Of wilt u weten waar toch die kou in uw huis vandaan komt? Geef u dan nu op en maak kans op warmtebeelden van uw huis! Speciaal aangeboden door de gemeente aan de inwoners van Reeuwijk-Dorp in samenwerking met het dorpsteam.

Wat zijn warmtebeelden?

Warmtebeelden of infraroodfoto’s laten de temperatuurverschillen van uw huis zien. Lees verder

Informatieavond Rekam glasvezel buitengebied uitgesteld

In december hebben we aangegeven dat de Rekam op 16 januari een informatieavond over glasvezel in het buitengebied zou organiseren in Amicitia. Deze avond wordt echter uitgesteld omdat de Rekam meer tijd nodig heeft en men daarnaast nog bezig is om het budget rond te krijgen. Helaas heeft deze informatie mij te laat bereikt waardoor hier geen bericht over op de site is gezet en er mensen vanavond bij Amicitia voor een gesloten deur stonden. Excuses hiervoor!
Zodra e.e.a rond is zal er een nieuwe avond worden gepland.

 

Status herinrichting Reewal

Zoals u heeft gemerkt is de herinrichting van de Reewal nog niet helemaal afgerond. Diverse bewoners en dorpsteamleden hebben hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid, gebaseerd op de stand van de werkzaamheden tot nu toe. Het gevoel van onveiligheid wordt o.a. versterkt door het ontbreken van een aantal lichtmasten en de rode signaleringstroken. Bij een nat wegdek ligt er een spiegel van water op de weg, wat bij vorst een extra risico op gladheid vormt. Er ligt regelmatig aarde op de weg omdat men toch door de berm rijdt en helaas wordt er ook nog steeds hard gereden. We hebben dit bij de gemeente aangekaart en ontvingen hierover de volgende informatie:

Lees verder

Het dorpsteam wenst u hele fijne kerstdagen en een heel goed 2018!!

Nieuwsbrief Huis van Alles december 2017

December stond bol van de leuke activiteiten in het Huis van Alles. Bent u nieuwsgierig naar wat er zoal wordt georganiseerd in het Huis van Alles? U leest er meer over in de nieuwsbrief van december, maar u kunt natuurlijk ook altijd even binnen lopen in het Huis van Alles.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Persbericht Gemeente Fietsplan

Donderdag 14 december 2017

Gemeente presenteert geactualiseerd Fietsplan Meer en veiliger fietsen

Wethouder Kees Oskam heeft op woensdag 13 december het concept-Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018 gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer.

Lees verder

2 Januari werkzaamheden t.b.v. Reesvelt II

De betreffende bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen. Hierbij ook voor andere geïnteresseerde bewoners informatie over werkzaamheden t.b.v. Reesvelt II die op 2 januari starten en die naar verwachting 3 weken gaan duren.

2017.12.20 BRF werkzaamheden Olieman

 

Wat zou u doen met een zak geld???

De gemeente heeft aangegeven nog een potje geld beschikbaar te hebben (zgn motie 4) om iets extra’s te kunnen doen voor ons werkgebied. De bedoeling is dat het besteed gaat worden aan iets voor de bewoners, maar niet aan iets wat met infrastructuur te maken heeft want daar is de laatste tijd al veel in geïnvesteerd.
Nu kunnen wij als Dorpsteam wel iets verzinnen, maar het is natuurlijk beter als de bewoners (U dus!) zelf een bestemming kiezen.
Om de creativiteit niet in de kiem te smoren is de hoogte van het budget door de gemeente niet bekend gemaakt.

We hebben al één idee doorgekregen:
Er zou best meer bekendheid in Reeuwijk-Dorp kunnen komen over reanimatie en het gebruik van de A.E.D.. Er zijn inmiddels een aantal A.E.D.’s in Reeuwijk-Dorp, maar het is ook belangrijk dat men wat weet over reanimeren. Een cursus reanimatie voor alle dorpsgenoten, maakt de stap wérkelijk te reanimeren, laagdrempeliger. Mijns inziens zou het erg mooi zijn als er b.v. een reanimatiecursus in Reeuwijk zou worden gegeven met lage kosten, of liefst gratis, zodat ook mensen met een laag budget hier aan mee kunnen doen. Als de mensen die deze cursus hebben gedaan, zich dan ook nog willen inzetten voor hun mede dorpsgenoten, wordt de kans op herstel na een hartstilstand, steeds groter.

Heeft u ook een goed idee, laat het ons weten via een reactie op dit bericht.

Update vanuit het Dorpsteam

We hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten. Er zijn ontwikkelingen in de glasvezelaanleg voor het buitengebied, de verkeersveiligheid na aanleg van de rondweg en door toekomstige nieuwbouwplannen houdt ons bezig en nog tal van andere dingen. Hieronder leest u er meer over. Lees verder

Groot onderhoud brug Van de Veldestraat Reeuwijk-Dorp

Vanaf maandag 18 december zal gestart worden met groot onderhoud aan de brug in de Van de Veldestraat in Reeuwijk-Dorp.

De brug wordt volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers.

Lees verder

Wegafsluiting Middelburgseweg

Van de gemeente ontvangen we onderstaand bericht over een wegafsluiting dit weekend.

De eerder aangelegde duiker in de Middelburgseweg begint nu weer te verzakken.

De gemeente gaat dit nu weer herstellen.

Inschatting is om dit in 2 werkdagen uit te voeren.
Lees verder

WhatsApp Buurtpreventie

Al sinds september 2017 bestaat er in de Oude-Nieuwbouwwijk van Reeuwijk-Dorp een WhatsAppgroep ter buurtpreventie. Meer over dit fenomeen is te lezen op: https://wabp.nl/.

Oude-Nieuwbouwwijk Reeuwijk-Dorp Lees verder

Definitief ontwerp van de herinrichting Nieuwdorperweg

Van de gemeente ontvingen we de volgende informatie over de herinrichting van de Nieuwdorperweg tussen de randweg en de Kerkweg.

In dit document vind u de brief van de gemeente en de ‘Nota van Beantwoording reacties’.

Voor illustraties klik hier en hier.

 

Uitnodiging bijeenkomst “meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk” op donderdag 30-11 in De Brug

Via de gemeente ontvingen we onderstaande uitnodiging:
Langs deze weg wil ik u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk’ op donderdagavond 30 november in Reeuwijk. Lees verder

Uitnodiging Battle van Bodegraven-Reeuwijk op dinsdagavond 28 november

Nieuwsbrief Huis van Alles – oktober 2017

Met dank aan Ellen Fons is er weer een nieuwe Nieuwsbrief van het Huis van Alles. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Actieplan “Meer en veilig fietsen”

In 2015 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het actieplan “Meer en veilig fietsen” opgesteld.
U kunt dit plan vinden op de website:
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&repository=Actieplan%20meer%20en%20veiliger%20fietsen%20%20gemeente%20BodegravenReeuwijk

Inmiddels zijn diverse maatregelen uit dit actieplan gerealiseerd en zijn er van diverse kanten nieuwe punten aangedragen.
Dit is voor de gemeente aanleiding om dit plan de herzien.
Zij vragen u daarom knelpunten voor de fiets bij hen te melden, zodat ze deze kunnen meenemen bij de actualisatie. Lees verder

Aanvullende informatie afsluiting Reeuwal Reeuwijk Dorp

Er is aanvullende informatie bekend over de komende afsluiting van de Reewal.
Aanvulling: Periode 4
Nog 3 weken waarbij de omleidingsroute in stand wordt gehouden.
De Reewal is dan wel beperkt bruikbaar (in ieder geval voor vrachtverkeer en hulpdiensten), maar Versluijs gaat dan straatwerk uitvoeren, uitwijkplaatsen verharden en bermen aanvullen. Lees verder

Verslag bijeenkomst dinsdag 10 oktober in Amicitia (met info over tijdspad Reesvelt II)

Afgelopen dinsdag 10 oktober was weer de jaarlijkse openbare vergadering van het dorpsteam in Amicitia. Na het welkomstwoord startte de voorzitter met een overzicht van de onderwerpen waar het dorpsteam zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Daarna werd de dinerbon voor Happz, die was verloot naar aanleiding van de glasvezelactie, uitgereikt aan de bewoonster van Julianalaan 34. Lees verder

Planning werkzaamheden en afsluiting/omleiding Reewal

Van de gemeente ontvingen wij de informatie over de planning van de werkzaamheden en over de afsluiting/omleiding van de Reewal, die op de inloopavond op maandag 9 oktober is gepresenteerd.

Werkzaamheden Reewal

Deze Informatie komt ook te staan op de website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/werk-aan-de-weg

Dinsdag 10 oktober openbare vergadering Dorpsteam in Amicitia

Dinsdagavond 10 oktober houdt het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied een openbare vergadering in Amicitia, waarvoor alle inwoners van het werkgebied van harte zijn uitgenodigd.

Het is een interactieve avond met interessante onderwerpen zoals: duurzaamheid (o.a. hoe kun je een bestaande woning energieneutraal maken), uitrolplan glasvezel, bereikbaarheid (uitgezonderd de Reewal want hiervoor is een inloopavond gepland op maandag 9 oktober), sociaal domein (o.a. verslag Huis van Alles) en woningbouw (denk bijvoorbeeld aan Reesvelt II).

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 Ontvangst met koffie en thee

20:00 Start programma met welkomstwoord voorzitter gevolgd door enkele presentaties

21:05 Pauze en per onderwerp discussietafels met een vertegenwoordiger van de gemeente en van het Dorpsteam

21:40 Plenaire bespreking van een vraag per onderwerp

22:00 Sluiting en aansluitend borrel

 

Naast interessante informatie en discussies is het vooral ook een leuke avond waarop je weer eens gezellig bij kunt praten met buurtgenoten.

Maandag 9 oktober INLOOPAVOND HERINRICHTING REEWAL

De gemeente organiseert op maandag 9 oktober gezamenlijk met Aannemers- en wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon BV. een inloopavond in Amicitia, over de herinrichtingswerkzaamheden van de Reewal die medio november uitgevoerd gaan worden. U bent van harte welkom tussen 20:00 en 22:00 uur.

Ingezonden stuk: 10-10 start EHBO cursus, incl. reanimatie en gebruik AED in Reeuwijk-Dorp

Ingezonden bericht: 30 september veiling in De Ark

Op zaterdag 30 september is er tussen 15.00 en 17.00 uur een bijzondere veiling in De Ark van Reeuwijk. Inloop vanaf 14.30 uur. Onder leiding van een professionele veilingmeester komen allerlei waardevolle spullen, zoals schilderijen, fietsen, een antieke klok, een bureau, een kast, tafelzilver enz. onder de hamer. Voor iedereen is er wel wat bij tegen leuke prijzen. De opbrengst van de veiling is bestemd voor onderhoud en renovatie van De Ark, de actie Geef om De Ark. Zie voor meer informatie: http://pgdeark.nl/30-september-veiling-ark

Geluidsoverlast vliegtuigen

Diverse mensen maken zich zorgen over de toename van geluidsoverlast van vliegtuigen als het aantal vluchten van en naar Schiphol zou mogen uitbreiden. Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio.

De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Voordat dat besluit er ligt, willen de gemeenten, verenigd in het cluster Groene Hart, aandacht vragen voor hun belangen.

U kunt uw stem laten horen door te stemmen voor stilte via de site https://ikstemvoorstilte.nl

Geef stilte een stem is een initiatief van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden, Alphen aan den Rijn, De Ronde Venen en Gouda.

Vooraankondiging jaarvergadering Dorpsteam in Amicitia

Dinsdagavond 10 oktober 2017 houden we weer een jaarvergadering in Amicitia. Het belooft weer een interessante interactieve avond te worden. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Zet de datum vast in uw agenda en hou de website in de gaten!

Beschikbaarheid AED’s

Binnen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een campagne gestart om een hartveilige gemeente te worden. Onderdeel hiervan is ervoor te zorgen dat er voldoende AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) beschikbaar zijn. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

De AED zorgt ervoor dat de hartspiercellen worden weer gelijk worden geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren. Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. Lees verder

Wegdek Nieuwdorperweg

I.v.m. de slechte staat van het wegdek is er onlangs een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de Nieuwdorperweg. De bedoeling is dat er nog een deklaag wordt aangebracht die de weg een landelijke uitstraling gaat geven, met als doel snelheidsverlaging. Dit kan echter pas na de winter worden uitgevoerd. Als Dorpsteam vinden we de situatie op dit moment niet veilig omdat de overgang asfalt-berm, zeker in het donker, heel slecht te zien is en er ook een hoogteverschil aanwezig is. Dit is besproken met de gemeente en inmiddels wordt de berm opgehoogd om het hoogteverschil op te heffen en zullen er vóór de winter tijdelijk aan weerszijden witte strepen worden aangebracht. Na de winter zal de nieuwe deklaag worden aangebracht waarbij de weg een lichter oppervlak krijgt en een brede middenstreep.

Dinerbon gewonnen

We hebben enige tijd geleden aangekondigd een dinerbon voor Happz te gaan verloten onder alle nieuwe aanmeldingen voor glasvezel, mits we minimaal 75 aanmeldingen zouden halen. Met 78 aanmeldingen hebben we dat aantal gelukkig gehaald! We willen iedereen bedanken die zich heeft aangemeld en glasvezel voor ons dorp mogelijk heeft gemaakt. De winnaar van de dinerbon is de bewoner van Julianalaan nr. 34, van harte gefeliciteerd! De bon zal na de vakantie worden uitgereikt.

We hebben het gehaald, Reeuwijk-Dorp krijgt glasvezel!

De uitslag is duidelijk: Reeuwijk-Dorp heeft gekozen voor de toekomst. Ruim voldoende huishoudens hebben ‘ja’ gezegd tegen glasvezel. Dankzij de vele aanmeldingen heeft Rekam besloten om iedere woning binnen de woonkern te voorzien van een geheel kosteloze glasvezelaansluiting.
Mede door de inzet en het enthousiasme van het bewonersinitiatief Glasvezel in Reeuwijk, het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp én de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de dorpskern straks voorzien van supersnel internet. Lees verder

Glasvezel; we beginnen aan de eindsprint!

Zoals u weet kunt u zich nog tot 3 juli aanmelden voor een glasvezelaansluiting. We zitten op ongeveer 65 aanmeldingen, dus we hebben er bijna genoeg. Mocht u nog interesse hebben, meldt u zich dan snel aan. Het zou jammer zijn als het, met de eindstreep in zicht, nèt niet door gaat.

Wist u overigens dat op de Dorpsweg en op het eerste deel van de Reewal al een glasvezelkabel is aangelegd, maar dat niet iedereen daar ook een aansluiting via de glasvezel heeft? Veel mensen hebben nog een andere internetprovider zoals KPN. Ook die mensen kunnen zich aanmelden voor een glasvezelaansluiting. En wist u dat mensen die aan de Reewal wonen (binnen de bebouwde kom), die na de renovatie een glasvezelaansluiting krijgen, zich nu al aan kunnen melden bij de Rekam-providers en dan ook meetellen als nieuwe aansluiting (tenzij men al internet via Rekam heeft)?

Twijfelt u over de soort aansluiting die u heeft of wilt u meer informatie, neem dan contact op via info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl, of met een buurtgenoot (zie eerder stukje op deze site) of met de Rekam via de site www.rekamverbindt.nl/reeuwijk-dorp of telefoon: 0182-585 585.

 

 

Korte foto-impressie MSN mud masters 2017

Waar een klein dorp groot in kan zijn: het organiseren van een feest kun je rustig aan onze carnavalsvereniging overlaten. Ook deze MSN was weer zeer professioneel georganiseerd en uiteraard druk bezocht. Naast o.a. militante types en superhelden waren ook enkele ruig uitziende leden van motorclubs aanwezig, zoals van de Reedeurpse Satjedaro.

Hieronder volgt een korte foto-impressie. Lees verder

Inloopavond glasvezel op donderdag 22 juni druk bezocht.

De inloopavond over de glasvezelaansluiting afgelopen donderdag 22 juni, was druk bezocht. Peter Oskam van de Rekam gaf een presentatie en daarna konden mensen hun eventuele vragen kwijt aan de Rekam en enkele providers. Diverse mensen hebben zich die avond aangemeld. Glasvezel in Reeuwijk-Dorp is hiermee weer een stapje dichterbij gekomen.

 

Met dank aan Wilfried de Waal voor de foto’s

 

Nog 1 week! Meld u aan voor een glasvezelaansluiting en maak kans op een etentje.

De teller staat inmiddels ruim boven de 50 nieuwe aanmeldingen voor een glasvezelaansluiting. We hebben er 75 nodig, dus we zijn er nog niet helemaal. Als we de 75 nieuwe aanmeldingen hebben gehaald, verloten we een etentje voor 2 personen bij Hapzz onder de aanmelders. Een reden te meer om u nog aan te melden, u heeft nog 1 week de tijd dus laat deze kans niet voorbij gaan!
Wilt u wel graag een glasvezelaansluiting, maar ziet u er tegenop om uw e-mailadres aan te passen of weet u niet hoe u dat moet doen? Zeer binnenkort wordt zowel op deze site als op de site van de Rekam informatie gegeven over hoe u zo eenvoudig mogelijk de overgang maakt naar een provider-onafhankelijk e-mailadres.

Informatie over vervolg van de behandeling van bestemmingsplan Reesvelt II

De agenda van de commissie Ruimte wordt gesplitst in twee vergaderingen (20 en 27 juni). Het plan Reesvelt II zal op 27 juni worden behandeld. De stukken zijn te vinden via de volgende link:
https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=22800208a808202202828808202b6484

Informatie over werkzaamheden vooruitlopend op definitieve inrichting Nieuwdorperweg

Van de gemeente ontvingen we de volgende informatie:
Momenteel wordt gewerkt aan de herinrichting van de Nieuwdorperweg tussen de randweg en de Kerkweg. Echter gezien de staat van het asfalt, is men van mening dat de weg niet te lang in stand gehouden kan worden voor veilig gebruik. Lees verder

Link naar Onderhoudsplan Leefomgeving en Gemeentelijk Rioleringsplan

Van de gemeente ontvingen wij de volgende informatie: Lees verder

Stand van zaken glasvezel in Reeuwijk-Dorp

De teller voor aanmeldingen voor een glasvezelaansluiting staat nu ongeveer op 1/3 van de 75 nieuwe aansluitingen die nodig zijn. Als dorpsteam denken wij dat aansluiting op glasvezel een mooie kans is en hopen dat we de 75 nieuwe aansluitingen alsnog gaan halen. Nu hebben we de mogelijkheid tot een gratis aansluiting op korte termijn (wie weet hoe lang we er anders op moeten wachten), het is vaak goedkoper dan het huidige pakket en biedt ook meer mogelijkheden. Daarnaast is het internet snel en stabiel, wat voor school en werk steeds belangrijker is. Doet u ook mee? U kunt zich nog tot 3 juli aanmelden.

Heeft u nog vragen? U kunt ons mailen via info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl, een buurtgenoot aanschieten (zie eerder stukje op de site) of bellen met Rekam via 0182-585 585.

Er is soms wat verwarring over de term “nieuwe aansluiting”. Een nieuwe aansluiting is als uw huidige provider voor internet niet via het Rekamnetwerk gaat.

Inloopavond plannen ontwikkeling Reesvelt II Reeuwijk-Dorp

Donderdagavond 8 juni jl. was de inloopavond over de plannen voor de ontwikkeling van Reesvelt II. Georganiseerd door: Vergeer Planontwikkeling, VOSPlan Vastgoedontwikkeling en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Namens de gemeente was o.a. Wethouder Kees Oskam aanwezig.

Hebt u nog punten die van belang zijn, of wilt u nogmaals iets benadrukken (bv hoe het zit met de speelmogelijkheden/het openbaar groen/duurzaam bouwen etc), tijdens de maandelijkse inspraak bij de gemeenteraad op woensdag 14 juni 2017 kunt u langskomen en inspraak vragen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk en start om 20.00 uur. Uw inspraakreactie moet vooraf onder vermelding van uw naam en telefoonnummer bij de griffie worden ingediend. U kunt uw reactie uiterlijk maandag 12 juni 2017 vóór 12.00 uur per e-mail aanleveren bij Saskia Brus:

sbrus@ bodegraven-reeuwijk.nl

Hieronder volgt het verslag van de avond, met dank aan Petra Elzinga.

Lees verder

Onderhoudsplan leefomgeving uitgereikt op woensdag 7 juni

Woensdag 7 juni is door wethouder Kees Oskam aan vertegenwoordigers van alle dorp- en wijkteams een exemplaar van het onderhoudsplan leefomgeving en het gemeentelijk rioleringsplan uitgereikt. Lees verder

Nog vragen over glasvezelaansluiting?

Heeft u nog vragen/twijfels over een glasvezelaansluiting en wilt u daar met een dorpsbewoner over van gedachten wisselen? Lees verder

Donderdag 15 juni kick-off campagne HartveiligWonen

Een leven redden kan iedereen: u ook! 

Word vrijwilliger bij HartveiligWonen en kom naar de kick-off van de campagne op donderdag 15 juni 2017.

Een hartstilstand kan iedereen op elk tijdstip en op elke plek overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste zes minuten van levensbelang zijn. Wel prettig om te weten dat hulp dan heel dichtbij is. Natuurlijk wordt de ambulance gebeld, maar die kan vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten arriveren. Met HartveiligWonen worden vrijwilligers uit de directe omgeving opgeroepen om direct naar het slachtoffer te gaan en de eerste hulp te verlenen totdat de ambulance arriveert.

Lees verder

Donderdag 8 juni inloopavond plannen ontwikkeling Reesvelt II

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht: Vergeer Planontwikkeling, VOSPlan Vastgoedontwikkeling  en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nodigen u van harte uit voor een inloopavond over de plannen voor de ontwikkeling van Reesvelt II. De avond wordt gehouden op donderdag 8 juni 2017 van 20.00-21.30 uur in Amicitia/Gasterij Vergeer, Dorpsweg 32 te Reeuwijk-Dorp. Wij kunnen u tijdens de avond informeren over onder andere het concept stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan van Reesvelt II.

Lees verder

Nieuwsbrief Huis van Alles

Er zijn inmiddels redelijk wat activiteiten in het Huis van Alles, waarvan de meeste ook druk worden bezocht. Hieronder volgt een verslag van de activiteiten van de afgelopen periode. Met dank aan Ellen Fons. Lees verder

Kort verslag informatieavond glasvezel van dinsdag 16 mei

Afgelopen dinsdag 16 mei was er een informatieavond in Amicitia over de mogelijkheden van glasvezelaanleg in Reeuwijk-Dorp. Er was een goede opkomst. De netwerkbeheerder Rekam vertelde e.e.a. over de ontwikkelingen in de maatschappij waardoor steeds meer informatie van en naar de consument gaat en over de voordelen (o.a. stabiel en snel internet) die glasvezel op dit gebied heeft, nu en in de toekomst. De Rekam (stichting met een open netwerk, waar in principe alle providers gebruik van kunnen maken) heeft aangeboden om de woonkern van Reeuwijk-Dorp kosteloos van glasvezel te voorzien bij 75 nieuwe aansluitingen (die niet al internet via Rekam hebben). Een mooie kans voor ons dorp vinden wij. Lees verder

Straatploeg nog niet helemaal klaar

De straatploeg is deze week actief geweest in ons dorp en heeft een aantal bestratingsissues verholpen. De poort achter de Hugo de Grootstraat/de Jongstraat is nog niet gedaan. Hier moet i.v.m. wateroverlast een “klok” wordt aangebracht. Dit is een te grote klus voor nu en hiervoor moet meer tijd worden ingeruimd. Daarom zal dit op een later tijdstip door een grotere ploeg worden uitgevoerd.

Donderdag 18 mei inloopavond in Amicitia over onderhoud Nieuwdorperweg

Van de week ontvingen we onderstaande informatie van de gemeente over een inloopavond m.b.t. onderhoud wat gepleegd gaat worden aan de Nieuwdorperweg:

De Nieuwdorperweg tussen de Reeuwijkse Randweg en Kerkweg in Reeuwijk is toe aan onderhoud. Gezien het gemeentelijk beleid voor kwetsbare C-wegen (dit zijn wegen met een breedte- en gewichtsbeperking) is het voorstel om naast het onderhoud plegen ook betere (en extra) herkenbare passeerplaatsen te realiseren. De bestaande breedte van de rijbaan wordt behouden. Ook wordt voorgesteld om extra beplanting te plaatsen om bermschade terug te dringen en wordt de bewegwijzering aangepast om de verkeersbewegingen te verlagen op dit gedeelte Nieuwdorperweg. Lees verder

Dinsdag 16 mei glasvezel-informatieavond

Dinsdagavond 16 mei vindt de glasvezel-informatieavond plaats. U bent vanaf 19:30 uur welkom in Gasterij Vergeer. Op deze avond hoort u alles over de mogelijkheden van glasvezel, de aanleg van het netwerk en de verschillende abonnementen.

Dinsdagavond 16 mei Reesvelt II agendapunt bij openbare vergadering Commissie Ruimte

We hebben gehoord dat dinsdag 16 mei het bestemmingsplan van Reesvelt II op de agenda van de Commissie Ruimte van de gemeente staat. De week erna wordt het (voor zover wij weten) in de Raad besproken.
De stukken die behandeld worden door de Commissie Ruimte, zijn te vinden via de volgende link:
https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/agenda/action=view/ag=8222200aa880a2000282008a022bb419

Agendapunt 5 gaat over Reesvelt II. De stukken die erbij zitten zijn voornamelijk uit 2010. Toen is ook de bezwaarprocedure afgewikkeld. Voor zover ons nu bekend, betreft het eigenlijk het vaststellen van het bestemmingsplan dat in 2010 al voor lag, hierin is (nagenoeg) niets gewijzigd.
Als Dorpsteam zijn we hier door verrast en we gaan bij de gemeente navragen waarom we hiervan niet op de hoogte zijn gebracht. Daarnaast gaan we kijken hoe we dit verder op kunnen pakken, want diverse mensen uit het dorp hebben hun zorgen geuit over een aantal zaken, zoals over de ontsluiting van de wijk. Lees verder

Woensdag 10 mei omleiding Nieuwdorperweg i.v.m. sonderingswerkzaamheden.

De gemeente heeft het voornemen om, in het kader van het C-wegenbeleid, extra passeerplaatsen aan te gaan leggen op de Nieuwdorperweg. Hiervoor zullen op woensdag 10 mei sonderingswerkzaamheden plaatsvinden. De Nieuwdorperweg wordt voor dat doel dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt door verkeersregelaars omgeleid via de Oud-Reeuwijkse weg of de Reeuwijkse Randweg. De werkzaamheden starten om 9:00 uur en duren ongeveer 1 dagdeel.

Wat gebeurt er met de input die gegeven is tijdens de bijeenkomsten beheer leefomgeving?

We ontvingen hierover de volgende informatie van de gemeente:
De bijeenkomsten voor het onderhoudsplan leefomgeving hebben ons veel informatie gegeven. De resultaten uit de verschillende avonden zijn bijeengebracht en zijn samengevat voor het Onderhoudsplan Leefomgeving 2018-2021. We verwerken de informatie die is opgehaald tot planningen, het Onderhoudsplan (incl. riolering) en maken voorstellen voor het college en de gemeenteraad. Lees verder

Uitnodiging bijeenkomst over luchtkwaliteit op donderdag 11 mei

Wijkteams, de Milieuraad en de gemeente organiseren op donderdag 11 mei een informatieavond over de luchtkwaliteit in het gemeentehuis.
Wat is onze luchtkwaliteit? Wat is de relatie met onze gezondheid? Wat is de invloed van het verkeer op de A12? Wat kunnen we eraan doen?
Voor deze avond zijn deskundige sprekers uitgenodigd. Komt u ook?
Zie ook http://www.dorpenwijk.nl/bodegraven-zuid/11-mei-thema-avond-luchtkwaliteit/

Huis van Alles: iedere dinsdagochtend wandelen in Reeuwijk-Dorp en omgeving

Wie van wandelen houdt, kan nu ook in het Huis van Alles terecht.

Iedere dinsdagochtend wordt er vanuit het Huis van Alles een wandeling van ongeveer 5 km gemaakt. Deze wandeling is voor alle leeftijden, dus voor jong én oud en alles daartussenin.

De start is om 10:00 uur. Bij terugkomst kan er met elkaar een kopje koffie of thee in het Huis van Alles gedronken worden.
Verzamelen in de Kaag, Kaagplein 13.

Aanmelden kleine bestratingsissues voor de “Straatploeg”

De gemeente heeft doorgegeven dat in week 20 de “Straatploeg” weer naar ons werkgebied komt om kleine bestratingsissues op te lossen.
U kunt tot en met zondag 30 april kleine bestratingsissues aan ons doorgeven via de site. Het kan gaan om een scheve tegel en kuilen in de straat, maar ook om het omleggen van een stoepje of andere bestratingswerkzaamheden. De meldingen die wij ontvangen sturen we door naar de gemeente.
De gemeente neemt ook de meldingen mee die inwoners via het Meldpunt Woonomgeving hebben gedaan en informatie die is verzameld tijdens de avond leefomgeving.

Kort verslag van openbare vergadering dinsdag 18 april

Afgelopen dinsdag heeft de openbare Dorpsteamvergadering plaatsgevonden. Normaliter houden we die in De Kaag, maar vanwege de verwachte hoge opkomst waren we uitgeweken naar Amicitia. Lees verder

Dinsdag 18-4 vergadering over glasvezel en duurzaamheid

Zijn er mogelijkheden voor glasvezel (en dus snel internet) in onze omgeving? Welke maatregelen kun je nemen om je huis meer duurzaam te maken, individueel of eventueel met anderen of via voorzieningen van anderen? Over deze interessante en actuele thema’s gaan we het aanstaande dinsdagavond hebben. Lees verder

Fotocollage boomfeestdag

Woensdag 22 maart was het boomfeestdag en op diverse locaties in onze gemeente zijn bomen geplant. Schoolkinderen van “De Bron” hebben samen met een vertegenwoordiger van de CDA-fractie en Toon Baars van het Dorpsteam, bij het Huis van Alles een aantal bomen geplant. Het resultaat mag er zijn! De foto’s van alle locaties vindt u in de Foto collage Boomfeestdag 2017 (de foto’s zijn tijdelijk niet beschikbaar).

Wandelen en haken in Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk-dorp: Vanaf 4 april nieuwe activiteiten in het Huis van Alles.

Op dinsdagochtend wordt er vanuit het Huis van Alles een wandeling van ongeveer 5 km gemaakt. Deze wandeling is voor jong én oud. De start is om 10:00 uur. Bij terugkomst kan er met elkaar een kopje koffie of thee in het Huis van Alles gedronken worden. Deelname is gratis.

Een andere nieuwe activiteit is het haken van ‘granny squares’ voor Stichting Hartendekens. Lees verder

Landelijke opschoondag een succes! Kort verslag en foto-impressie.

Op woensdagochtend 22 maart hebben zo’n 180 schoolkinderen de handen flink uit de mouwen gestoken en enthousiast zwerfafval opgeruimd in Reeuwijk-Dorp. Zaterdagochtend 25 maart hebben zo’n 18 vrijwilligers zwerfafval opgeruimd in de Tempel en langs de wegen van het buitengebied.  Lees verder

Zaterdag 25 maart gebeurt het!

We verzamelen zaterdag 25 maart om 9.00 uur in het schuurtje van Dirk Vergeer aan de Kerkweg (tussen nr. 11 en nr. 13). Na een kop koffie met wat lekkers wordt gestart. Alle benodigde materialen zijn aanwezig en om 12 uur is de activiteit afgelopen.

Voor inlichtingen kunt u bellen met Dirk Vergeer, tel. 06-28201606.

Digitaal inloopcafé

Op een aantal dinsdagochtenden organiseren bibliotheek De Groene Venen en het Huis van Alles een digitaal inloopcafé, waar u terecht kunt met vragen over uw smartphone, tablet, e-reader en internet. Toegang is gratis. Zie voor meer informatie: Flyer digitaal inloop cafe Reeuwijk Dorp versie 14-03-2017

Cursus omgaan met digitale overheid

Vanaf januari 2017 verwacht de overheid dat iedereen de zaken digitaal regelt. Veel mensen vinden dit moeilijk. Met de cursus Digisterker leert u werken met de digitale overheid. De cursus wordt in april gegeven in Dorpshuis de Kaag. Meer informatie over de cursus, cursusdata en kosten vindt u in het volgende document: Persbericht Digisterker Reeuwijk-Dorp 2017-01

Reeuwijk-dorp actief tijdens landelijke opschoondag: één buurt, één missie!

Op zaterdag 25 maart is het landelijke opschoondag.  In Reeuwijk-dorp, de Tempel en het buitengebied gaat jaarlijks een groepje vrijwilligers aan de slag om wegen, bermen en sloten te ontdoen van zwerfafval. Dit jaar dragen de kinderen van dorpsschool de Bron ook bij aan de landelijke opschoondag. Zij doen dit op woensdag 22 maart onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers.
Samen staan we sterker en maken we echt het verschil. Uitbreiding  van de groep vrijwilligers is hard nodig. Als meer mensen meehelpen, is de klus eerder geklaard en kan ook het vaste groepje vrijwilligers aan het eind van de ochtend stoppen.

Wanneer u het belang inziet van een schone leefomgeving en graag iets extra’s voor uw buurt doet, kom dan ook op zaterdag 25 maart om 9.00 uur naar het schuurtje van Dirk Vergeer aan de Kerkweg (tussen nr. 11 en nr. 13). Na een kop koffie met wat lekkers wordt gestart . Alle benodigde materialen zijn aanwezig. Om 12 uur is de activiteit afgelopen.

Voor inlichtingen kunt u bellen met Dirk Vergeer, tel. 06-28201606.

Geslaagde vrijwilligersactie NL Doet in Huis van Alles Reeuwijk-dorp

In het kader van NL Doet konden vrijwilligers uit Reeuwijk-dorp op 11 maart in het Huis van Alles komen ontbijten. Dit ontbijt werd aangeboden door welzijnsorganisatie SAM en verzorgd door vrijwilligers van het Huis van Alles. Lees verder

Zaterdag 25 maart Landelijke opschoondag

U heeft het in de Kijk op Reeuwijk misschien al voorbij zien komen: zaterdag 25 maart is weer de landelijke opschoondag!

De meeste mensen vinden een schoon straatbeeld prettig, maar helaas zijn er ook mensen die voor zwerfafval zorgen. Eens per jaar roepen we iedereen (volwassenen, maar ook ouders met kinderen) op om die ochtend mee te helpen het zwerfafval in ons dorp en het buitengebied te verzamelen. Het kost, zeker als er veel mensen meedoen, niet veel tijd. We verzamelen (u hoeft zich niet van te voren aan te melden) om 9.00 uur bij het schuurtje van Dirk Vergeer: Kerkweg tussen nummer 11 en 13. Om het nuttige met het aangename te verenigen drinken we eerst gezellig koffie/thee met iets lekkers en gaan dan in groepjes aan de slag. We gaan door tot maximaal 12 uur. U bent uiteraard ook van harte welkom als u maar een deel van de tijd aanwezig kunt zijn. Voor het nodige materiaal wordt gezorgd. Helpt u dit jaar ook mee?

Defecte straatverlichting

In de afgelopen periode constateerden we veel slecht functionerende straatverlichting. Woensdag 1 maart hebben we hierover een urgente mail naar de gemeente gestuurd, die meteen actie heeft ondernomen. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen hebben we uw hulp nodig. Lees verder

Doe ook mee met meetactie luchtkwaliteit

Van de gemeente ontvingen wij onderstaand bericht:

De MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk heeft er voor gekozen om de luchtkwaliteit als punt van zorg op de agenda te plaatsen. De verbreding van de A12, de verhoging van de maximum snelheid daar en de aansluiting van de N11 leveren, naar ons idee overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit op. Lees verder

Kort verslag van overleg over glasvezel in Reeuwijk-Dorp e.o.

Het dorpsteam is in contact gekomen met Eskild Wikkeling van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk, die zich bezig houdt met de uitrol van glasvezel in onze gemeente. Naar aanleiding van dit contact heeft op 13 februari een verkennend overleg plaatsgevonden over de mogelijkheid van glasvezel voor snel internet in Reeuwijk-Dorp en omgeving, waarbij Eskild Wikkeling, de directeur (Peter Oskam) en enkele vertegenwoordigers van Stichting Rekam (netbeheerder Midden-Holland), een aantal bewoners uit Reeuwijk-Dorp en enkele leden van het Dorpsteam aanwezig waren.  Lees verder

Wandelroutes

 

Voor mensen die graag in de omgeving wandelen is onderstaande bericht misschien interessant: Struinen en Vorsen heeft 21 thematische wandelroutes langs meer dan 55 Struin- en Vorspunten uitgezet. Struinpunten zijn locaties waar voor jong en oud iets te beleven is; kaasboerderijbezoek, leuke workshops, terrasjes, vaartochten, je eigen ijsje maken, musea, stadswandelingen en landelijk overnachten. Vorspunten zijn punten op de route die verbonden zijn met een streekverhaal over natuur, landschap of erfgoed. Lees verder

Impressie carnavalsoptocht 2017

De wind was guur, maar het was nagenoeg droog en de sfeer was zoals altijd geweldig! Een korte foto-impressie van de carnavalsoptocht door Reeuwijk-Dorp. Lees verder

Boekenkast in het Huis van Alles voorzien van boeken

Vol enthousiasme hebben diverse mensen  de boekenkast in het Huis van Alles voorzien van boeken.

Er zijn boeken in verschillende genres: spanning en avontuur,  geschiedenis, oorlog en verzet, familieromans en romantische verhalen, biografieën, kinder- en jeugdboeken. Op dit moment kan het Huis van Alles geen nieuwe boeken meer kwijt. Wat wel kan is boeken komen halen om zelf te lezen of bijvoorbeeld aan anderen door te geven. U bent van harte uitgenodigd! Informatie over de openingstijden op www.huisvanalles.nl

2016-12-21 boekenkast Huis van alles

Definitief ontwerp herinrichting Reewal

Van de gemeente ontvingen we het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Reewal, inclusief de nota van beantwoording.

Reewal definitief ontwerp_20170209

Reewal_nota van beantwoording_20170209

Terugkoppeling gemeente over bijeenkomsten met thema ‘veiligheid’

In verschillende wijken heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd met het thema ‘veiligheid’. Op maandag 23 januari heeft deze avond in Reeuwijk-Dorp plaatsgevonden. Inmiddels zijn er ook in andere wijken bijeenkomsten geweest.

Tijdens deze avonden heeft de gemeente bij de aanwezigen opgehaald wat er leeft op het gebied van veiligheid in hun omgeving en is de gemeente met hen in gesprek geweest over de thema’s inbraak & preventie, criminaliteit, overlast en calamiteiten.

Op de website van de gemeente is hierover de terugkoppeling te vinden: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/impressie-veiligheidsavonden

 

Vandaag 22 februari werkzaamheden J.C. Hoogendoornlaan kruispunt Warmoeskade Bodegraven

Werkzaamheden Hoogendoornlaan 22-2

Vandaag 22-2 vinden werkzaamheden plaats ter plaatse van J.C. Hoogendoornlaan kruispunt Warmoeskade Bodegraven, van 7:00 – 17:00 uur.
Stedin moet hier een LS-kast gaan vervangen in de berm. Voor de werkzaamheden zal er een halve rijbaan afzetting toegepast worden waar de werkvoertuigen worden opgesteld.

Drukke dinsdagen in Huis van Alles Reeuwijk-dorp

Het Huis van Alles in Reeuwijk-dorp is sinds september 2016 geopend. Het blijkt in een behoefte te voorzien, want over het algemeen worden de activiteiten, zoals de gym en de maaltijden druk bezocht. Naast deze activiteiten is er ook een digitale inloop, boekenruil en koffie-inloop. Lees verder

Geslaagd Valentijnmenu in Huis van Alles Reeuwijk-dorp

Op 14 februari hebben 31 mensen gegeten in het Huis van Alles. Hartvormige tomaatjes, croutons, stroopwafeltjes en zelfs servetten met hartjes, dit alles zorgde ervoor dat het duidelijk een Valentijnmenu was!

Wilt u ook een keer mee-eten in het Huis van Alles in Reeuwijk-dorp? Dat kan in de oneven weken voor €6,50 per maaltijd. Hoe u zich kan aanmelden leest u op www.huisvanalles.nl. Lees verder

Nieuwsbrief Huis van Alles januari 2017

Hierbij de nieuwsbrief van het Huis van Alles van januari 2017: Nieuwsbrief HvA januari 2017

Presentatie van gemeente van bijeenkomst over beheer leefomgeving op 31 januari

Voor geïnteresseerden hierbij de presentatie die de gemeente heeft gegeven tijdens de bijeenkomst over het beheer van de leefomgeving, met o.a. de uitkomsten van de vragenformulieren die tijdens de openbare vergadering van het Dorpsteam in oktober vorig jaar zijn ingevuld. Lees verder

Verslag bijeenkomst over veiligheid op maandag 23 januari

Op maandag 23 januari is een eerste avond gehouden over veiligheid. De avond die georganiseerd werd door de gemeente werd helaas maar matig bezocht. Naast twee Boa’s, vier gemeente ambtenaren waaronder onze burgemeester waren er maar 12 personen die veiligheid belangrijk genoeg vonden om naar Gasterij Vergeer te komen om de discussie met elkaar aan te gaan. Lees verder

Verslag van vervolgbijeenkomst leefomgeving

Afgelopen dinsdag 31 januari heeft de door de gemeente georganiseerde vervolgbijeenkomst leefomgeving plaatsgevonden.
Tijdens de openbare jaarvergadering van het Dorpsteam in oktober 2016, heeft de gemeente hierover een presentatie gehouden en vragenformulieren uitgedeeld waarop men voor verschillende thema’s o.a. kon aangeven waar men tevreden over was of wat verbeterd zou kunnen worden. Afgelopen dinsdag heeft de gemeente een terugkoppeling gegeven. Lees verder

Dinsdag 31 januari vervolgbijeenkomst leefomgeving

Dinsdag 31 januari organiseert de gemeente een vervolgbijeenkomst leefomgeving in Gasterij Vergeer.
De bijeenkomst start om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur kunt u binnen lopen.

Tijdens de openbare jaarvergadering van het Dorpsteam afgelopen oktober heeft de gemeente een aantal vragenformulieren uitgedeeld waarop u kon aangeven wat beter kan, anders moet en wat u eventueel zelf wilt bijdragen. De resultaten en wat er vervolgens mee wordt gedaan, worden dinsdag 31 januari gepresenteerd.

Highlights bestuursvergadering 24 januari 2017

Tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 24 januari is o.a. het volgende besproken:

 • Enige tijd geleden hebben we de gemeente gevraagd of het mogelijk is ter hoogte van de Hugo de Grootstraat een oversteekplaats te realiseren, zodat voetgangers een veilige mogelijkheid hebben om vanaf Kaagjesland naar dorpshuis De Kaag te komen. De gemeente heeft hiervoor twee varianten ontworpen en een derde variant is gemaakt met input van het Dorpsteam. De ‘voors’ en ‘tegens’ zijn besproken en de gemeente zal uit de 3 varianten de meest optimale en verkeersveilige variant kiezen.
 • We hebben gesproken over de vervolgbijeenkomst leefomgeving die de gemeente op 31 januari organiseert in Gasterij Vergeer. Het dorpsteam heeft input geleverd voor het tweede deel van het programma.
 • Bovengrondse elektra vormt op verschillende plaatsen een probleem als het hard waait, zoals in Tempel en op de Middelburgseweg. We hebben dit aangekaart bij de gemeente en zullen een vinger aan de pols houden.
 • We hebben als dorpsteam de indruk dat problemen met de openbare verlichting erg lang blijven liggen en hebben dit tijdens overleg met de gemeente aangekaart. Het onderhoud van de openbare verlichting is ondergebracht bij een extern bedrijf. Als de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen zal de gemeente daarop actie ondernemen. De gemeente heeft daarvoor wel input nodig (via meldpunt van de gemeente) en wel liefst zo gedetailleerd mogelijk, met het nummer van de lantaarnpaal/palen waar het om gaat. Wilt u ons (mail: info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl) ook op de hoogte houden wanneer u iets over de verlichting bij de gemeente meldt? We houden een vinger aan de pols en hebben dan ook een beeld van de hoeveelheid (terugkerende) problemen.

Input leveren voor een nieuw veiligheidsbeleid op maandagavond 23 januari

In aanloop naar een nieuw veiligheidsbeleid voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vinden de komende weken bijeenkomsten plaats waarbij u, aan de hand van thema’s, mee kunt denken over beleid en uitvoering hiervan. De nadruk ligt op wat gezamenlijk kan worden gedaan om het gevoel van veiligheid en daadwerkelijk veiligheid te vergroten.

 

Meer informatie over de bijeenkomst en over hoe u zich kunt aanmelden vindt u in het volgende document: Uitnodiging veiligheidsbijeenkomst 23-1

Nieuw, het Digitaal (inloop)café in Huis van Alles

poster-digitaal-inloop-cafe

Het Dorpsteam wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017!

Huis van Alles, programma december en maaltijd 3 januari

Heeft u interesse in de activiteiten van het Huis van Alles, bekijk dan hier het programma van december: hva-programma-december.
Wilt u lekker mee-eten op 3 januari 2017? Bekijk dan de flyer voor informatie over de maaltijd, de kosten en aanmelding: hva-menu-3-januari

Wijziging fietsoversteekplaatsen over Reeuwijkse Randweg

Naar aanleiding van de externe verkeersveiligheidsanalyse die heeft plaatsgevonden, worden 4 fietsoversteekplaatsen over de Reeuwijkse Randweg aangepast. In de rib-fietsoversteekplaatsen leest u er meer over.

 

 

Unieke melktap in gebruik genomen

Zelf melk tappen

Afgelopen zaterdag 3 december heeft burgemeester Christiaan van der Kamp de melktap op de boerderij van Anton en Nel de Wit aan de Oud Reeuwijkseweg 11, in gebruik genomen. Lees verder

Voorlopig ontwerp herinrichting Reewal in digitale vorm

Zoals eerder aangekondigd hierbij het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Reewal. Heeft u opmerkingen of wijzigingsverzoeken, dan kunt u die tot en met vrijdag 2 december 2016 kenbaar maken door te reageren op dit bericht of via het reactieformulier op de site. Lees verder

Impressie inloopavond reconstructie Reewal

Woensdag 26 oktober heeft de inloopavond over de reconstructie van de Reewal voor aanwonenden plaatsgevonden in dorpshuis De Kaag. Het voorlopig ontwerp werd door de gemeente gepresenteerd. Dat leverde de nodige (verhitte) discussies op. Lees verder

Inloopavond herinrichting Reewal, woensdag 26 oktober

Onlangs hebben aanwonenden een brief van de gemeente ontvangen met de uitnodiging voor een inloopavond over de herinrichting van de Reewal, op woensdag 26 oktober. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt en tijdens de ontwerpfase input gekregen van enkele bewoners, bedrijven gevestigd aan de Reewal, gebruikers en dorpsteamleden. Lees verder

WhatsApp buurtpreventie

Op 10 oktober, tijdens de openbare vergadering van het Dorpsteam, heeft wijkagent Henk Graafland het e.e.a. verteld over WhatsApp buurtpreventie. Deze vorm van buurtpreventie werkt met WhatsApp-groepen b.v. per straat, waarmee bewoners elkaar kunnen waarschuwen bij verdachte zaken. Er zijn al meerdere WhatsApp buurtpreventie-groepen in onze gemeente, maar nog niet in Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied. Mocht u interesse hebben om in uw straat zo’n WhatsApp-groep te beginnen, kijk dan even op deze link van de gemeente voor meer informatie. De WhatsApp buurtpreventie is overigens niet, zoals sommige mensen denken, hetzelfde als de app ‘Nextdoor’.

 

Excuses

We zijn als Dorpsteam altijd erg blij als we input krijgen, want die hebben we nodig om ons werk te kunnen doen. Helaas heb ik onlangs ontdekt dat sommige input die via de site is aangedragen niet bij mij is aangekomen. Het kan dus zijn dat u een suggestie, vraag of klacht heeft ingediend waar u nooit antwoord op heeft gehad. Mijn welgemeende excuses hiervoor! Inmiddels heb ik deze input gevonden en zullen we de zaken die in 2016 zijn ingediend alsnog zo snel mogelijk oppakken. Ik wil iedereen bedanken voor het insturen van suggesties, vragen en klachten en we hopen dat u ons, ondanks dit voorval, wilt blijven voorzien van input.

Wij zijn op zoek….

Ter ondersteuning van onze voorzitter zijn we met spoed op zoek naar iemand die:

 • Helpt met het opstellen van de agenda voor bestuursvergaderingen
 • De vergaderlocatie regelt
 • De agenda en relevante stukken voor deze vergadering verstuurt
 • Notuleert, het verslag maakt en verstuurt
 • Acties opvolgt
 • Graag meedenkt/meepraat over onderwerpen die onze omgeving betreft

Sluit dit profiel naadloos bij je aan en heb je tijd en zin om ons Dorpsteam te komen versterken, meld je dan aan via een reactie op dit bericht, of schiet iemand van het Dorpsteam aan tijdens de openbare vergadering maandagavond 10 oktober in Amicitia.

N.a.v. plaatsen kroonringen voor plasticafval

Bij het plaatsen van de kroonringen heeft men het volgende uitgangspunt gehanteerd:
met het oog op de verkeersveiligheid en de efficiëntie voor de ophaaldienst zijn geen kroonringen geplaatst daar waar in de nabije omgeving een verzamelpunt is. Dit geldt ook voor doodlopende straten.

Er zijn nog kroonringen in voorraad. Ze zijn, voor eventuele belangstellenden, af te halen bij Dirk Vergeer op Nieuwdorperweg 46.

Verslag (her)opening De Kaag en Huis van Alles

Op woensdag 14 september zijn De Kaag en het Huis van Alles (HvA) feestelijk geopend door burgemeester Christiaan van der Kamp en wethouder Martien Kromwijk. Beide heren kwamen aangereden op trekkers, beschikbaar gesteld door Tractorclub “De Tempel”. Lees verder

Lampen aangebracht bij achterpad De Jongstraat

Na het opknappen van de speeltuin aan de van der Veldestraat, was nu het donkere achterpad van de De Jongstraat aan de beurt. Een vrijwilliger en een lid van het Dorpsteam hebben onlangs de door de gemeente verstrekte lampen opgehangen. Precies op tijd voor de donkere dagen die weer op komst zijn.

Foto: Dirk Vergeer

Woensdag 14 september: opening Huis van Alles en heropening de Kaag

Na een zomer lang verbouwen in Dorpshuis De Kaag opent op 14 september het vierde Huis van Alles haar deuren. Gelijktijdig met de opening van het Huis van Alles vindt de heropening van Dorpshuis De Kaag plaats. Na de formele opening is er een programma met onder andere muziek, een springkussen en natuurlijk een hapje en een drankje. Lees verder

In oktober verkeershinder Zoutmansweg t.h.v. nieuwbouw

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht:

Verkeershinder Zoutmansweg t.h.v. nieuwbouw. In de loop van week 41 (10 – 14 oktober) gaat de bouwer een torenkraan opbouwen op het bouwterrein. Hiervoor zullen verschillende transportbewegingen de onderdelen moeten aanvoeren die, met behulp van een mobile kraan, in elkaar worden gezet. De ruimte op het bouwterrein is beperkt. Lees verder

Snelheidsbeperkende maatregel Kaagjesland

Tijdens de bestuursvergadering in april is gesproken over snelheidbeperkende maatregelen voor de Dorpsweg/Kaagjesland. We hebben de gemeente gevraagd om smileykasten te plaatsen. Inmiddels staat er een smileykast op Kaagjesland t.h.v. garage de Hoog. Helaas is er onlangs iemand tegenaan gereden en is de kast daardoor tijdelijk buiten werking.

Foto: Dirk Vergeer

Kroonringen voor zakken plasticafval geplaatst

Een aantal vrijwilligers (bewoners/dorpsteamleden) heeft op diverse plaatsen de door de gemeente verstrekte kroonringen voor de zakken van het plasticafval, aangebracht. We wilden dit graag zelf doen zodat ze op voor bewoners logische plekken terecht zouden komen. Met dank aan de vrijwilligers!

Foto: Dirk Vergeer

Visie Dorpsteam op maaibeheer van de bermen

In het kader van het Integraal Beleids- en Beheerplan hebben we een document met onze visie en wensen t.a.v. het toekomstig maaibeheer van bermen naar de gemeente gestuurd: maaibeheer bestek 2017-2019

Verbeteringen Kerkweg

Zoals we al eerder hebben gemeld was het voor de gemeente niet mogelijk om de Kerkweg op dit moment structureel op te knappen, maar omdat veel mensen klachten hadden over m.n. het fietspad zijn er zo her en der al wat kleine zaken verbeterd. Deze boden echter onvoldoende soelaas. Lees verder

Werkzaamheden Dorpshuis de Kaag zijn afgerond

De werkzaamheden in de Kaag zijn in juli afgerond en het resultaat mag er zijn! De officiële opening is pas in september, maar hier is vast een korte foto-impressie van hoe het er nu uitziet. Lees verder

Heropening de Kaag en opening Huis van Alles

Zet de datum vast in uw agenda, woensdag 14 september is de feestelijke (her)opening van de Kaag en het Huis van Alles. Lees verder

Voortgang werkzaamheden in de Kaag

De werkzaamheden in de Kaag vorderen gestaag. De oude keuken is gesloopt en de nieuwe vloer is gelegd. In de derde week van juli wordt de nieuwe keuken geplaatst en in de laatste week van juli worden de nieuwe meubels geleverd. We zijn benieuwd naar het eindresultaat en houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Lees verder

Nieuwsgierig naar de veranderingen bij de Kaag?

Zoals waarschijnlijk wel bekend wordt de Kaag opgeknapt. Er wordt momenteel hard gewerkt, de bar en een deel van de keuken beginnen vorm te krijgen. Hieronder een korte foto-impressie. Lees verder

6 Juli asfaltherstel Kaagjesland

We ontvingen de volgende informatie van de gemeente:

Op woensdag 6 juli 2016 wordt asfaltherstel uitgevoerd bij Kaagjesland 56-78a, aansluiting Kaagjesland/ Middelburgseweg en aansluiting Middelburgseweg/ Nieuweweg.

Hierdoor zal voor verkeer de doorgang tussen 07:00 en 17:00 niet mogelijk zijn.

Deze spoedreparatie vindt plaats in verband met een komende wegafsluiting van de Brugweg te Waddinxveen. De omleidingroute loopt dan enkele weken over deze route, maar blijkt daarvoor niet geschikt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Zwammerdamgroep en uitvoerder is G.J. Jongeneel. Deze is voor calamiteiten bereikbaar op 06-51293838.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer P.I. Both van gemeente Bodegraven op 0172-522522 of per mail pboth@bodegraven-reeuwijk.nl

30 mei – 3 juni werkzaamheden Oud-Reeuwijkseweg

De volgende werkzaamheden staan 30 mei – 3 juni gepland voor de Oud-Reeuwijkseweg:
– het aanpassen van de passeerplaatsen
– het plaatselijk repareren van het wegdek
– mogelijk het aanbrengen van beplanting Lees verder

Kort verslag gespreksavond vluchtelingen op 10 mei

Afgelopen woensdag 10 mei organiseerde de gemeente  in Reeuwijk-Dorp een gespreksavond over vluchtelingen. Het was de vijfde gespreksavond over dit onderwerp in de gemeente. De gespreksavonden zijn georganiseerd naar aanleiding van de commotie die vorig jaar was ontstaan rondom de opvang van vluchtelingen, zonder dat er nu een specifieke aanleiding is of voornemen bestaat. Lees verder

24-27 Mei avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk 2016

De avondvierdaagse is weer in aantocht en start/eindigt op 25 mei bij restaurant Happz (Dorpsweg 32) in Reeuwijk-Dorp. Voor de sportievelingen onder ons leuk om mee te doen, voor de minder sportieve medemens leuk om naar te kijken! Lees verder

Aanpassingen fietspad Kerkweg

In de ‘Kijk op Reeuwijk’ heeft u onlangs kunnen lezen dat een verkeerskundige van de gemeente samen met iemand van het dorpsteam het fietspad van de Kerkweg heeft bekeken. De gemeente heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat het op dit moment financieel niet mogelijk is om alle problemen structureel op te lossen. De gemeente is er echter wel van doordrongen dat de situatie zoveel problemen oplevert, dat men wel een aantal zaken gaat verbeteren. Lees verder

Highlights openbare vergadering in de Kaag op 18 april

Tijdens de openbare vergadering in de Kaag op maandag 18 april is het volgende aan de orde geweest: Lees verder

Kort verslag bijeenkomst herinrichting Reewal op 20 april

Afgelopen woensdag 20 april had de kerngroep ‘Reewal’ een bijeenkomst bij de gemeente over de herinrichting van de Reewal. Lees verder

Vergadering Dorpsteam bijwonen? Dat kan op maandag 18 april

Wilt u een vergadering van het Dorpsteam bijwonen? Dat kan aanstaande maandag 18 april in Dorpshuis de Kaag.
U bent van harte welkom vanaf 19:45 uur voor een kopje koffie of thee. Om 20:00 uur begint de vergadering.
Hieronder vindt u de agenda: Lees verder

Afsluiting Nieuwdorperweg Reeuwijk-Brug op 21 en 23 maart

Vandaag ontvingen we van de gemeente het volgende bericht over een afsluiting van de Nieuwdorperweg in Reeuwijk-Brug vandaag en op 23 maart.  Lees verder

Bovenbouw ophaalbrug Nieuwdorperweg teruggeplaatst

Op zaterdag 19 maart is de bovenbouw van de ophaalbrug op de Nieuwdorperweg weer teruggeplaatst.

Foto ophaalbrug-2

 

Resultaat landelijke opschoondag

Zaterdag 19 maart was de landelijke opschoondag. Met 8 man sterk heeft men zaterdagochtend de omgeving van Reeuwijk-Dorp en Tempel weer een stuk schoner gemaakt. We willen iedereen die heeft meegeholpen heel erg bedankten voor de moeite!!

Landelijke opschoondag

Wegafsluiting Nieuwdorperweg i.v.m. terugplaatsen bovendeel brug

Enige tijd geleden hoorden we dat de gemeente onderhoud wilde gaan doen aan de ophaalbrug op de Nieuwdorperweg. Het plan was om de bovenbouw eraf te halen en de brug te voorzien van twee leuningen. Het Dorpsteam heeft daartegen geprotesteerd vanwege de verstoring van het landelijk beeld door het verwijderen van de bovenbouw en vanwege de historische waarde van de bovenbouw. Lees verder

Zaterdag 19 maart Nationale schoonmaakdag

Samen houden we het dorp schoon!

Zaterdag 19 maart is het weer zover: de Nationale Schoonmaakdag.

Ook wij als dorpteam Reeuwijk-Dorp willen ons hiervoor inzetten.

Wil jij net als wij dat het dorp er schoon bij ligt, loop dan samen met ons op zaterdag 19 maart a.s. over het dorp om het zwerfafval te verzamelen. Lees verder

10 Mei gespreksavond over vluchtelingen in Amicitia

Van de gemeente ontvingen wij het volgende bericht:

Op 10 mei organiseert de gemeente een gesprekavond over het onderwerp vluchtelingen in Amicitia te Reeuwijk Dorp. Lees verder

WhatsApp Buurtpreventie

Via de gemeente hebben we de volgende informatie ontvangen over WhatsApp Buurtpreventie

Wat doet wabp.nl

Wij bieden een dienst waardoor alle WhatsApp Buurtpreventie groepen in kaart worden gebracht. Dit is voor zowel deelnemers als belanghebbenden, zoals de Gemeente, kosteloos.

Door het bundelen van alle WhatsApp preventie initiatieven op één Website, voorkomen we overlap van groepen. Welhaast iedereen heeft tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar smartphone geïnstalleerd staan, meer is ook niet nodig, geen vreemde zaken installeren of extra applicaties toevoegen.

Op wabp.nl is een Buurtpreventie groep geen losstaande lokale cel, de kracht van Buurtpreventie ligt hem namelijk in de samenwerking met aangrenzende buurten. Een crimineel zal zich niet aan de wijk of buurtgrenzen houden, in tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des delict willen ontvluchten.

WhatsApp Buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten, waaronder Tilburg en Ede, al bewezen dat criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventiegroep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via wabp.nl.

Stel er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventiegroepen die succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht op wabp.nl

Ondanks dat WhatsApp Buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig. Wabp.nl kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs elkaar heen Appen of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium, een veelvoud aan WhatsApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.

www.wabp.nl en de webshop is te vinden op www.whatsappbuurtpreventie.nl

 

100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Doet u mee?

100 gezinnen. 100 dagen. 100% afvalvrij. Doet u mee?

Noem het een uitdaging. Of een groot avontuur. Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval te laten leven? De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat dat proberen. En wij hebben u daarbij nodig. Doet u mee aan 100-100-100?

Minder afval. En meer hergebruik. Dat is het doel. Eén van de manieren om dat te bereiken, is ervoor zorgen dat we minder afval produceren. Daarom starten wij dit experiment. Lukt het 100 huishoudens om 100 dagen 100% afvalvrij te leven?

100-100-100

De proef start op 14 maart 2016 en eindigt op 21 juni 2016. De deelnemers staan er zeker niet alleen voor. Zij krijgen weekopdrachten en tips van het I love afval scheiden team. En ze helpen elkaar. De website www.cyclus.100-100-100.nl speelt daarbij een belangrijke rol.

Doe mee Wij zijn op zoek naar huishoudens die deze uitdaging aandurven. Van jong tot oud. Van alleenstaand tot samenwonend. Met of zonder kinderen. Van wonend tussen de weilanden tot drie hoog in het centrum. Een dwarsdoorsnede uit de samenleving.

Meld u aan Nieuwsgierig of u zonder afval kunt leven? Schrijf u vóór 1 maart in als deelnemer via www.cyclus.100-100-100.nl. Daar vindt u ook meer informatie. Heeft u vragen? Stel ze per e-mail: iloveafvalscheiden@cyclusnv.nl.

 

 

 

Wegafsluitingen in maart

Van de gemeente ontvingen we de volgende informatie m.b.t. enkele wegafsluitingen in maart:

 • Oud Bodegraafseweg ter hoogte van huisnummer 87 wordt de duiker afgesloten vanwege herstraatwerkzaamheden (uitgezonderd voor fietsers) op vrijdag 4 maart  van 7.00 uur -16.00 uur
 • De duiker Middelburgseweg wordt op 3 maart afgesloten voor bestratingswerkzaamheden (uitgezonderd fietsers) op donderdag 3 maart  van 7.00 uur -18.00 uur
 • De Nieuwdorperweg is vanwege het vervangen van de openbare verlichting afgesloten van Maandag 7 maart – donderdag 24 maart van 7.00 uur -16.30 uur (fiets en voetgangers kunnen wel passeren)

De bewoners krijgen komende dagen een brief met informatie.

Werkzaamheden aan kruising Nieuwdorperweg – Fokkerstraat – KW straat gepland voor aankomende week

Van de gemeente ontvingen we het volgende bericht:

De vorst trekt het land weer uit en de weersverwachtingen zijn positief. De voorgenomen werkzaamheden aan de
kruising Nieuwdorperweg – Fokkerstraat – KW straat staan gepland voor aankomende week. We starten maandag 25 januari en we
verwachten woensdag 27 januari gereed te zijn.

De eerder aangekondigde tijdelijke openstelling van de Randweg richting Zoutman is ook aankomende week van kracht.

Uitgestelde werkzaamheden kruising Nieuwdorperweg – Fokkerstraat – KWstraat

Deze week waren werkzaamheden bij de kruising Nieuwdorperweg – Fokkerstraat – KWstraat gepland. Van de gemeente ontvingen we hierover op vrijdag 15-1 het volgende bericht (alleen het relevante deel is weergegeven):
Gelet op de dalende temperaturen worden de werkzaamheden uitgesteld.
Er zal aanstaande week niet gewerkt gaan worden. Het verkeer kan dus de normale route blijven rijden.
We proberen de werkzaamheden uit te voeren voordat de Randweg open gaat, wellicht 25-26-27 januari. Maar hiervoor zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden. De bewoners hebben de brief nog niet gehad omdat de planning gisteren (14-1) al twijfelachtig werd. Uiteraard informeren we de bewoners als er weer een concrete planning ligt.

 

Leuk om te weten?

Bij de vergadering op 1 oktober hebben velen van u punten/suggesties aangedragen tijdens de interactieve sessies. Daar waren we erg blij mee omdat het waardevolle input vormt voor de onderwerpen waar we ons mee bezig houden. Alweer enige tijd geleden zijn ze gebundeld en wellicht vindt u het leuk om te zien wat er toen allemaal is aangedragen. Hieronder volgt een overzicht per onderwerp. Lees verder

Het Dorpsteam wenst u het allerbeste voor 2016!

5 Januari IVA voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties die alcohol schenken

UITNODIGING 

Dinsdag 5 januari 2016

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)” Lees verder

Aanpassingen Kerkweg

We hebben regelmatig overleg met de gemeente over zaken die in onze omgeving voor verbetering vatbaar zijn. Niet alles kan worden uitgevoerd, of past op dat moment in de planning, maar de gemeente staat vaak wel open voor onze suggesties en probeert waar mogelijk aan onze wensen tegemoet te komen. De laatste tijd zijn er wat kleinere aanpassingen geweest waaronder een op de Kerkweg. Lees verder

Highlights bestuursvergadering van 30 november 2015

Afgelopen maandag heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden, waarbij burgemeester Christiaan van der Kamp aanwezig was. Hieronder volgen de highlights. Lees verder

Stuk in AD over internet op het platteland

Voor geïnteresseerden; een stuk wat onlangs in het Algemeen Dagblad heeft gestaan over internet op het platteland.

stukje AD over internet op platteland

Kort verslag bijeenkomst over nieuwe gemeentewebsite op 10 november

Op dinsdag 10 november hebben twee leden van het dorpsteam een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond over het vernieuwen van de gemeentewebsite. Lees verder

Tip voor passeren met auto op de Kerkweg

Van C.M. de Wit ontvingen wij de volgende tip, doe er uw voordeel mee!

Dit is waarschijnlijk een goede tip voor mensen die gebruik maken van de Kerkweg en dan met name met de auto. Als u een uitwijkplaats nadert en er komt een auto bij de volgende uitwijkplaats aan, doe dan de richtingaanwijzer naar rechts uit dan ziet de tegenligger dat u gaat stoppen op de uitwijkplaats en dan zal deze waarschijnlijk vloeiend doorrijden.

Zaterdag 21 november 13:00 uur, Vrijwilligersmarkt Poelruit 12 in Reeuwijk

Vrijwilligerswerk Benieuwd naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Kom naar de Vrijwilligersmarkt! Misschien wil je wel iets doen maar weet je niet wat er mogelijk is. Je wilt je misschien één dag per week inzetten of elke maand een uurtje. Of je zoekt een vrijwilligersklus die past bij je beroep of kunde, omdat je werkeloos bent of ervaring wilt opdoen. Lees verder

Tijdelijke opvang van vluchtelingen en oproep als vrijwilliger

We ontvingen van de gemeente de volgende brief met betrekking tot tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het was helaas niet mogelijk de brief eerder te plaatsen, de informatieavond die in de brief wordt aangekondigd is inmiddels geweest, maar de rest van de informatie is nog wel actueel.
infobrief tijdelijk opvang van vluchtelingen 20-10-2015

Sportcafé op vrijdag 16 oktober in sportcentrum De Kuil te Bodegraven

Van één van de buurtsportcoaches ontvingen wij de volgende informatie:

Met grote vreugde nodigen de buurtsportcoaches u uit voor het aanstaande sportcafé op vrijdag 16 oktober in sportcentrum De Kuil te Bodegraven. Lees verder

Foto-impressie openbare vergadering van 1 oktober 2015 in Amicitia

Donderdag 1 oktober heeft de jaarlijkse openbare vergadering in Amicitia plaatsgevonden. Ook dit jaar werd de vergadering weer druk bezocht. Lees verder

Impressie schouw op 11 september 2015

Op vrijdag 11 september heeft de schouw met vertegenwoordigers van de gemeente plaatsgevonden. Het weer was prachtig, dus het was geen straf om op de fiets een rondje te maken door Reeuwijk-Dorp, Tempel en het buitengebied. Lees verder

7 Oktober 18:30 Jeugdinformatiemarkt en lezing Week van de Opvoeding

Van de gemeente ontvingen we de volgende informatie:
Wethouder Kromwijk opent jeugdinformatiemarkt in Week van de Opvoeding
In de Week van de Opvoeding opent wethouder Martien Kromwijk op woensdag 7 oktober om 18.30 uur de ‘Geef me de vijf!’-jeugdinformatiemarkt in Bij Everts in Bodegraven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert deze jeugdinformatiemarkt voor opvoeders van pubers, professionals en andere geïnteresseerden samen met het Sociaal team en het Inspiratieteam Autisme. Aansluitend geeft biopsycholoog Martine Delfos om 20.00 uur een lezing.  Lees verder

Foto-impressie Reeuwijk-Dorp e.o. van boven

Tijdens ‘open monumentendag’ op zaterdag 12 september was de kerktoren van de H.H. Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp, opengesteld voor publiek. Het was weliswaar een enigszins bewolkte dag, maar men had toch een mooi uitzicht over het dorp en de omgeving. Lees verder

Foto’s opknappen speeltuin van der Veldestraat

Van de zomer is de speeltuin aan de van der Veldestraat opgeknapt en kan er weer veilig worden gespeeld. De gemeente zorgde voor de financiën, het opknappen is gedaan door buurtbewoners. Het resultaat mag er zijn! Lees verder

Highlights bestuursvergadering van 8 september 2015

Afgelopen dinsdag 8 september is in de bestuursvergadering het volgende besproken: Lees verder

21 en 22 september werkzaamheden Schinkeldijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat op 18 september starten met asfaltreparaties op de Schinkeldijk, tussen de Kerkweg en de Tempeldijk/Zijdeweg.
Op 21 en 22 september wordt deze weg volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen 07.00 en 20.00 uur.
Het doorgaande verkeer zal plaatselijk wordt omgeleid d.m.v. bebording.
Bijgevoegd treft het concept verkeersplan aan (Er zijn een paar kleine veranderingen op aangebracht)

15.4255.1 Schinkeldijk Reeuwijk

26 September 2015 Burendag

Burendag

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Dit jaar vieren we Burendag op 26 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Lees verder

Punten voor schouw met de gemeente in september deel 3

Hierbij deel 3 van de punten die op dit moment voor de schouw met de gemeente zijn verzameld. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben dan nodigen we u van harte uit deze aan ons door te geven. Het derde deel bevat de punten uit de ‘nieuwbouw’ en Kaagjesland ter hoogte van de ‘nieuwbouw’.

Lees verder

Punten voor schouw met de gemeente in september deel 2

Hierbij deel 2 van de punten die op dit moment voor de schouw met de gemeente zijn verzameld. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben dan nodigen we u van harte uit deze aan ons door te geven. Lees verder

Punten voor schouw met de gemeente in september deel 1

Zoals onlangs aangekondigd hierbij deel 1 van de punten die op dit moment voor de schouw met de gemeente zijn verzameld. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben dan nodigen we u van harte uit deze aan ons door te geven. Lees verder

Highlights vergadering werkgroep Infrastructuur van 8 juni jl.

De meest belangrijke zaken die de werkgroep Infrastructuur heeft behandeld zijn:

 • Ontwikkelingen Reewal
  Gemeente Waddinxveen heeft plannen om de Brugweg aan te passen met vrachtwagenopstelplaatsen. Voor de Reewal is toekomstig groot onderhoud gepland. We zullen nogmaals de gemeente benaderen om samen met bewoners en bedrijven mee te praten over de planontwikkeling.
 • Schouw
  We bereiden momenteel de schouw met de gemeente voor en zullen de onderwerpen op de site publiceren zodat bewoners hierop kunnen reageren. De schouw zal op 11 september plaatsvinden en bewoners die de gemeente in het kader van de schouw willen aanspreken, kunnen dat doen als ze langs de route gaan staan.
 • We maken ons grote zorgen over de rondweg en de verkeerscirculatie. Met name over de Nieuwdorperweg en de Oud-Reeuwijkseweg. De kans dat de wegen zwaarder belast gaan worden en dat er op de wegen sluipverkeer zal ontstaan, is groot. De komende tijd zullen we hier naar gaan kijken.

 

 

Donderdag 18 juni gemeenteraad op bezoek in Reeuwijk-Dorp

‘Gemeenteraad op bezoek’
Nieuw initiatief van de gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk
Donderdag 18 juni, 20.00 uur bij Vergeer Holland Lees verder

Highlights bestuursvergadering van 1 juni jl.

O.a. de volgende zaken zijn besproken op de bestuursvergadering van 1 juni jl.: Lees verder

Bibliotheek in Reeuwijk-Brug

Via de gemeente kregen wij de volgende informatie over de bibliotheek in Reeuwijk-Brug:

Langs deze weg willen wij jullie informeren dat het bestuur van De Groene Venen een besluit heeft genomen de bibliotheek in Reeuwijk-Brug in ieder geval tot 1 januari 2016 open te houden in de huidige vorm. Op korte termijn gaan wij met De Groene Venen in gesprek met als doel te komen tot een transitie naar een toekomstbestendigde bibliotheekvoorziening voor Reeuwijk-Brug. Hoe dit vorm zal krijgen is onderwerp van het te voeren gesprek. Zodra hierover meer te melden is zullen wij u hierover informeren.

 

Stenen bij de brug aan de Middelburgseweg

Het dorpsteam heeft de gemeente gevraagd of de stenen bij de brug aan de Middelburgseweg blijven liggen. Hierop kregen wij het volgende antwoord:
Dat de stenen er liggen is een tijdelijke situatie. Deze moeten blijven liggen voor de zetting, daarna komt er een laag asfalt op. Deze tijdelijke situatie kan echter wel anderhalf jaar duren en het aanbrengen van het asfalt zal meegenomen worden in het algemeen onderhoud. Dus, asfalteren? Ja, maar voorlopig nog niet.

Dorpshuis de Kaag

Dorpshuis De Kaag verhuurt de locatie aan verenigingen/stichtingen, maar ook voor schappelijke prijzen aan particulieren. Heeft u intresse, kijk dan eens op de site:

www.dorpshuisdekaag.nl

Voor meer informatie kunt u dagelijks (na 17.00 uur) terecht bij de beheerder: Heleen van der Meer: 0182 -396262.

Reactie op vragen/klachten/suggesties die naar voren zijn gebracht tijdens de jaarlijkse openbare vergadering.

Tijdens de afgelopen twee openbare dorpsvergaderingen in Amicitia is een aantal vragen/klachten/suggesties naar voren gebracht waar het dorpsteam mee aan de gang is gegaan. Hieronder volgt de reactie van de werkgroep Infrastructuur op een aantal van deze vragen/klachten/suggesties: Lees verder

Enquête over afval scheiden

Het dorpsteam is in principe a-politiek, maar in dit geval plaatsen we een stukje van het CDA omdat m.b.v. onderstaande enquête (zie ook artikel in Bodengraafs Nieuwsblad van donderdag 23 april) de gemeenteraad straks wellicht een beter onderbouwde keuze kan maken over BAS (Bewust Afval Scheiden).

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een methode in te voeren waarbij burgers betalen voor de hoeveelheid restafval die zij produceren (Bewust Afval Scheiden). Hiermee wil zij stimuleren om GFT, papier, plastic, glas, drankkartons, blik en restafval beter te scheiden.  Binnenkort zal dit voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De fractie van het CDA is een voorstander van het stimuleren van het scheiden van afval, maar wil graag inzicht in de (financiële) gevolgen van dit voorstel voor onze burgers.  Om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van BAS, zijn wij een enquête (met drie eenvoudige vragen) gestart. Met voldoende input kunnen wij de financiële gevolgen van de voorstellen van het college in kaart brengen en betrekken bij onze keuze. Klik op de link voor de enquête: http://www.opinionpower.com/Surveys/962063429.html of kijk op www.cdabodegraven-reeuwijk.nl

Zwerfvuil opgeruimd tijdens landelijke opschoondag

Diverse vrijwilligers waren zaterdagochtend om 9:00 uur bijeen gekomen in het ‘schuurtje van Dirk’ voor het opruimen van zwerfvuil in de omgeving. Na een kopje koffie met iets lekkers erbij werd iedereen voorzien van gele hesjes, handschoenen en afvalzakken en ging men in tweetallen op weg. Lees verder

Kort verslag bijeenkomst dorpsteam met aantal verenigingen op 24 maart

Afgelopen dinsdag 24 maart was er een bijeenkomst van enkele leden van het dorpsteam met vertegenwoordigers van een aantal verenigingen uit het dorp. RVC was zo vriendelijk hiervoor een ruimte ter beschikking te stellen, waarvoor onze dank. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar kennis te maken en te brainstormen over mogelijkheden om gezamenlijk gebruik te maken van de faciliteiten in Reeuwijk-Dorp.  Lees verder

Afsluiting onderdoorgang A12 Oud Reeuwijkseweg

Afsluiting onderdoorgang A12 Oud Reeuwijkseweg

Vanaf 19 maart tot naar verwachting medio juli 2015 is de Oud Reeuwijksweg ter hoogte van de onderdoorgang A12 afgesloten. De duur van de afsluiting is afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden. Na deze afsluiting is de grootste hinder op de Oud Reeuwijkseweg voorbij. Lees verder

Vernieuwen brug Middelburgseweg

We ontvingen van de gemeente de volgende informatie over het vervangen van een brug op de Middelburgseweg, deze verkeert in zeer slechte staat waardoor de werkzaamheden niet langer uitgesteld kunnen worden.
De Middelburgseweg (ter hoogte van de brug bij nummer 52, het gedeelte tussen de Nieuweweg en de Middelweg) gaat vanaf 18 maart voor 4 weken dicht. Dinsdag 17 maart vinden kleinschalige voorbereidende werkzaamheden plaats, waarbij de weg niet afgesloten hoeft te worden.
Voor fietsers en voetgangers wordt een noodbrug gemaakt. De omleiding gaat over de Randenburgseweg.

 

Laat zwerfvuil niet zwerven! Help mee op zaterdag 28 maart.

Hoe kun je meehelpen? We verzamelen op zaterdag 28 maart om 9:00 uur bij het schuurtje van Dirk Vergeer aan de Kerkweg (naast Kerkweg 13).

Lees verder

BAS-dorpentour

Maandag 9 maart heeft in Reeuwijk-Dorp de eerste informatieavond van de gemeente, over het beleid met betrekking tot Bewust Afval Scheiden (BAS), plaatsgevonden. De gemeente heeft het streven om in 2035 klimaatneutraal te werken. Het verminderen van het restafval door scheiding en hergebruik is één van de maatregelen om dit te bereiken.

Lees verder

Foto-impressie carnaval 2015

Hierbij een korte foto-impressie van de carnavalsoptocht door Reeuwijk-dorp.
Lees verder

NLdoet, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart organiseert het Oranje Fonds weer NLdoet.

Wat is NLdoet?

Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Lees verder

‘Pootje Tempel’, verkeersmaatregelen

Via de gemeente ontvingen wij de volgende informatie:
In verband met de aanleg van de verbinding tussen de Middelweg en de rondweg rond Boskoop, zal de bocht Tempeldijk/Middelweg afgesloten zijn van 9 februari tot en met 18 februari a.s.
Eén en ander in overleg met de uitvoerder van het werk aan de Rondweg Reeuwijk-Brug en afgestemd op de afsluiting van de
Oud Reeuwijkseweg op 17 februari a.s.

Lees verder

Stand van zaken glasvezelbekabeling in Reeuwijk-Dorp

Van Peter Oskam, directeur van Rekam, hebben we onderstaande informatie ontvangen over de status van de glasvezelbekabeling in Reeuwijk-Dorp. Bewoners van bepaalde adressen kunnen zich nu nog kosteloos laten aansluiten op het glasvezelnetwerk!

Lees verder

Nationale Hulpgids

We hebben onlangs informatie ontvangen over de Nationale Hulpgids: een website waarmee professionele hulp in de zorg gevonden kan worden. We hebben begrepen dat informatie over deze site door diverse gemeenten verstrekt wordt bij ronde tafelgesprekken.
Mensen die hulp in de huishouding, kinderopvang, verzorging, begeleiding e.d. nodig hebben, maar b.v. geen WMO-indicatie hebben of om een andere reden zorg willen regelen, kunnen via deze website kijken welke professionele zorgaanbieders in de buurt te vinden zijn.
Klik hier voor de Nationale Hulpgids.

Overlast van hangjongeren

Enige tijd geleden hebben we al eens gemeld dat jongeren voor overlast zorgden bij de onderdoorgangen van de A12. Er is toen door iemand aangifte van gedaan. De politie heeft in die periode extra gesurveilleerd en mensen aangesproken, waarna de overlast leek te zijn afgenomen. Helaas hebben we weer signalen gekregen van overlast op deze plaatsen. We hebben dat tijdens de bestuursvergadering bij de gemeente aangekaart. Omdat de meeste mensen dit soort zaken echter niet melden, is dit bij de gemeente niet bekend en zijn zij zich niet bewust van de overlast. Aan iedereen dus het verzoek om in dit soort gevallen contact op te nemen met de politie zodat er wat aan gedaan kan worden.

Highlights bestuursvergadering van 20 januari 2015

Afgelopen dinsdag 20 januari was er een bestuursvergadering van het dorpsteam. Vanuit de gemeente waren wethouder Martien Kromwijk en Thea Westland aanwezig.

Lees verder

NIEUW: Hatha yoga in dorpshuis de Kaag

Op 28 januari starten op de woensdagavond yoga-lessen van 19.00 tot 20.15 uur en van 20.30 tot 21.45 uur.

Een yoga-les bestaat uit staande, zittende en liggende oefeningen en wordt afgesloten met een ontspanningsoefening. Hatha yoga kan door iedereen beoefend worden waarbij na verloop van tijd de oefeningen met meer gemak zullen worden uitgevoerd.

Het bewust gebruiken van spierspanning en ontspanning is bij alle houdingen belangrijk, daarnaast is er aandacht voor het gebruik van de adem.

Yoga verhoogt je lichaamsbewustzijn, bevordert een goede houding en je leert beter om te gaan met stressvolle situaties.

Voor meer informatie of om in te schrijven kan contact worden opgenomen met:

simone-yoga@outlook.com

yogaplaatje2

Update werkzaamheden fietspad Kerkweg

In het bericht van 30 november 2014 bent u geïnformeerd over de werkzaamheden aan het fietspad op de Kerkweg. Na afloop bleek de witte belijning nog niet overal zichtbaar te zijn. Het dorpsteam heeft dat aangekaart bij de gemeente en die heeft laten weten dat op het fietspad een as-markering aangebracht dient te worden, maar dat het vanwege de weersomstandigheden het afgelopen jaar niet meer kon worden gedaan. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de markeringen in januari worden aangebracht.

Aanvullingen t.b.v. fietsplan

Op 24 november hebben leden van de commissie Infrastructuur de workshop Fietsplan van de gemeente bijgewoond.

Er wordt meer gefietst, vooral ook door kwetsbare oudere fietsers. De statistieken laten zien dat het aantal gewonde fietsers toeneemt. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft gemeenten daarom gevraagd om met een actieplan Veiligheid Fiets te komen. Hiermee moet een impuls worden gegeven om het tij te keren: meer veiligheid voor de fietsers. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft daarom het fietsbeleidsplan opgesteld. Het plan moet de positie van de fietsers versterken, beschrijft de ambitie van de gemeente en bevat concrete acties om die ambitie te behalen.
Lees verder

Het dorpsteam wenst u hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

image

Bovenbouw ophaalbrug Nieuwdorperweg blijft behouden.

Dat een goed contact met de gemeente z’n vruchten afwerpt blijkt maar weer eens uit het volgende: als dorpsteam hoorden we van de gemeente dat men onderhoud wil plegen aan de bovenbouw van de ophaalbrug van de Nieuwdorperweg. Het plan was om de bovenbouw te verwijderen en te vervangen door twee leuningen.

Lees verder

Vervangen straatverlichting in omgeving Reeuwijk-Dorp

Het is alweer enige tijd geleden dat de houten lichtmasten op de Reewal zijn vervangen door aluminium masten met LED-verlichting. Als dorpsteam zijn we blij met de nieuwe masten en de energiezuinige LED-verlichting, maar we constateerden wel dat er een licht-donker effect is ontstaan omdat de palen zover uiteen staan dat de verlichte plekken niet in elkaar over lopen. Hierdoor kunnen,  m.n. voor fietsers, gevaarlijke situaties ontstaan. Beschadigingen in het wegdek zijn daardoor slecht zichtbaar en doordat de berm op veel plaatsen is stuk gereden is de overgang straat-berm niet goed te zien. De werkgroep Infrastructuur van het dorpsteam is hierover in gesprek met de gemeente.

Lees verder

Nieuwtjes over glasvezel in Reeuwijk

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in glasvezel in onze omgeving: op facebookpagina ‘Glasvezel in Reeuwijk’ worden allerlei nieuwtjes over dit onderwerp bijgehouden.

 

 

Update maatregelen n.a.v. de schouw van 13 juni jl.

N.a.v. de schouw van 13 juni jl. heeft de gemeente een aantal voorstellen beschreven. Een aantal van deze voorstellen was in te zien tijdens de openbare vergadering van het dorpsteam op 1 oktober.

Lees verder

11 December, inbraakloze dag

Van de gemeente ontvingen wij de volgende oproep:

Inbraakloze dag!