Regionale Energie Strategie – RES

Op 1 oktober 2020 ontvingen wij de “Publiekssamenvatting RES”: de samenvatting van de concept Regionale Energie Strategie Midden-Holland. Het is vooral ook een uitnodiging om mee te denken. De concept RES is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld als basis voor de RES Midden Holland. Je kunt de samenvatting hier downloaden: https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/wp-content/uploads/2020/10/Publiekssamenvatting-Concept-RES-Midden-Holland.pdf.
In de samenvatting staat ook hoe je mee kunt doen.
Voor meer informatie kun je je wenden tot de adviseur duurzaamheid Iris van der Doelen of haar collega Fenna Braune:
ivanderdoelen@bodegraven-reeuwijk.nl
fbraune@bodegraven-reeuwijk.nl

Geef een reactie