Update werkzaamheden aan de brug bij Hoogeind nr.10

De werkzaamheden aan de brug zijn afgerond en het Hoogeind is vanaf heden weer open voor verkeer.
Er zijn echter nog twee zaken die moeten plaatsvinden.
Ten eerste moet de waterleiding nog worden vervangen bij de brug. Het was voor het waterleidingbedrijf helaas onmogelijk om dit tijdens de werkzaamheden te doen. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft alles in het werk gezet om dit te voorkomen, maar zij kunnen pas 21 december starten met de werkzaamheden. Op 21 december met uitloop tot 22 december zullen zij een nieuwe waterleiding boren onder de brug door. Hiervoor zal het Hoogeind gedurende deze dagen zijn afgesloten voor verkeer.
De verantwoordelijkheid van deze werkzaamheden ligt echter volledig bij het waterleidingbedrijf. Zij willen kost wat het kost voor de winter de waterleiding vervangen zodat de waterdruk weer op een normaal niveau komt. Er zullen helaas gaten in het asfalt worden gemaakt om de nieuwe leiding te kunnen maken. Deze worden daarna met klinkers dichtgemaakt.
Het tweede punt is het asfalteren van de toplaag. Dit is nu nog niet uitgevoerd omdat de asfalteerder door de lage temperaturen geen garantie wilde geven op het asfalt van de toplaag. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft er daarom voor gekozen om de toplaag in het voorjaar aan te brengen. Hiervoor zal het Hoogeind naar verwachting in maart of april nog een dag worden afgesloten. Voordeel is wel dat de gaten van de waterleiding gelijk kunnen worden meegenomen met asfalteren.

Motie 4: Leuk idee voor Driebruggen?

Vanuit de gemeente heeft het Dorpsteam het verzoek gekregen om een idee in te sturen n.a.v. motie 4. Dit is in het leven geroepen door de gemeente om iets leuks te doen voor het dorp. Het gevonden verbeterpunt zal moeten worden onderschreven door 25 steunbetuigingen vanuit het dorp. Het Dorpsteam is al bezig met nadenken en heeft drie opties bedacht.
 
Optie 1: Het aanlichten van de contouren van de brug, zodat er een mooie schittering ontstaat over het water. Het is belichting vanaf onderaf. De verlichting in de wintermaanden op de brug dat wordt verzorgd door de ijsclubvereniging blijft! Deze optie is geen vervanging van deze verlichting, maar een extra aanvulling gedurende het gehele jaar.
 
Optie 2: Bloembakken rond de lantaarnpalen vanaf de voetbalkooi aan de Groendijck tot en met de Kerkweg. In Waarder is dit afgelopen jaar aangebracht op de Molendijk en Dorp.
 
Optie 3: Brugleuningen plaatsen bij de duikers aan het Hoogeind en Laageind. Afgelopen periode zijn veel bruggen vervangen door duikers. Het oude beeld van deze omgeving is hiermee veranderd. Door brugleuningen te plaatsen krijg je weer deze landelijke sfeer terug.
 
We zijn benieuwd naar jullie mening! Mocht je andere leuke ideeën hebben, laat het ons vooral weten. Reageer dan hier op de website of mail naar: info@dorpsteamdriebruggen.nl of bezoek onze volgende openbare vergadering op maandag 29 januari (20.00 uur Custwijc Driebruggen).

Herkennen van hennepkwekerij

Hennep kweken een onschuldige hobby? Niets is minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. Aan de hennepteelt zitten grote risico’s voor teler en de woonomgeving. Hennepkwekerijen kunnen overal worden ingericht, dus ook in ons dorp…. Maar hoe herken je een hennepkwekerij?

Hieronder een lijstje met handige tips:

1) Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
2) Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
3) Extra ontluchtingspijpen in het dak
4) Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
5) Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
6) Condensvorming op de ramen van een woning
7) Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
8) Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
9) Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
10) Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak
11) Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
12) Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)
13) Onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)

Heb je vermoedens dat er in jouw buurt een kwekerij is? Bel dan de politie, 0900-8844 (lokaal tarief) of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis).

Speel hoe dan ook niet de held en ga er nooit zelf op af! Achter de teelt van hennep zitten vaak zware criminelen die niet terugdeinzen voor geweld of bedreiging. Denk daarom altijd aan je eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s.

Bijeenkomst MEE “Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk” op 30 november

Graag willen we u attenderen op de uitnodiging van MEE die de bijeenkomst organiseert “Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk” op 30 november om 19.30 uur in De Brug, Dunantlaan 1 in Reeuwijk.

Als u komt, wilt u zich dan aanmelden via vnverdrag@bodegraven-reeuwijk.nl?

Hieronder de volledige uitnodiging: 

Beste mevrouw/heer,

Langs deze weg wil ik u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk’ op donderdagavond 30 november in Reeuwijk.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is begin dit jaar gestart met het geven van uitvoering aan het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Het verdrag is bedoeld om het meedoen van mensen met een handicap in de samenleving te vergemakkelijken. We willen dit graag samen met de inwoners van de gemeente aanpakken.

In maart was hiervoor de aftrap met een kleine groep. Nu willen we met een grotere groep inwoners hierop verder gaan. Ook geven we een terugkoppeling op welke acties er tot nu toe zijn gedaan. Doet u mee op 30 november?

De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum ‘de Brug’, Dunantlaan 1 in Reeuwijk. We hopen u deze avond te verwelkomen. Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen. We starten om 19.30 uur. We verwachten de avond om 21.30 uur af te sluiten.

Prijsvraag: “wie bedenkt een passende naam voor de uitkijktoren?”

De plaatsing van de uitkijktoren is inmiddels in volle gang. Vandaag is het ijzeren frame geplaatst. Donderdag worden de houten elementen geplaatst.

Ter gelegenheid van de realisatie van de uitkijktoren schrijft het Dorpsteam Driebruggen een prijsvraag uit. ‘Wie bedenkt een passende naam voor de uitkijktoren?’ De naam moet voldoen aan flora/fauna, natuur, cultuur, landschap of historie van de omgeving. De prijsvraag loopt tot 9 december 2017. U kunt een naam insturen via de mail: uitkijktoren2017@gmail.com of via Uitkijktoren2017@outlook.com

De winnaar zal tijdens de officiële opening worden bekend gemaakt. De officiële opening zal plaats vinden op 31 januari 2018. Meer informatie hierover zal nog volgen.

Via deze link is de flyer te bekijken: A5 flyer-Nieuwe_naam-DEF

 

 

Plaatsing uitkijktoren aan het Wierickepad Driebruggen

Op 7, 8 en 9 november wordt de uitkijktoren aan het Wierickepad naarst de Enkele Wiericke gebouwd. Dit project is van Stichtse Rijnlanden in samenwerking met de Gemeente Bodegraven- Reeuwijk. Vanuit de toren heeft u straks een fantastisch uitzicht op de Enkele Wiericke, de Oud Hollandse waterlinie, de polder Lange Weide, polder Oukoop, het fort Wierickerschans en de Reeuwijkse plassen.

 

Ter gelegenheid van de realisatie van de uitkijktoren schrijft het Dorpsteam Driebruggen een prijsvraag uit. ‘Wie bedenkt een passende naam voor de uitkijktoren?’ De naam moet voldoen aan flora/fauna, natuur, cultuur of historie van de omgeving. De prijsvraag wordt op 18 november opengesteld en loopt tot 9 december 2017. In deze periode kunt u een naam insturen via de mail: uitkijktoren2017@gmail.com

 

De winnaar zal tijdens de officiële opening worden bekend gemaakt. De officiële opening zal plaats vinden op 31 januari 2018. Meer informatie hierover zal nog volgen.

 

Update planning werkzaamheden Hoogeind

Vandaag is gestart met de voorbereiding van de brugvervanging op het Hoogeind bij nummer 10.

In de week tussen 1 en 7 november worden vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
Tevens worden verschillende kabels en de waterleiding omgelegd die voor de werkzaamheden in de weg liggen.

De planning voor deze werkzaamheden is als volgt.
Zo wordt vandaag 1 november de omleiding neergezet.
Vanmiddag 1 november zal de leuning van de brug worden afgezaagd. Hiervoor zal de weg enige tijd dichtgaan. Onbekend is hoelang de werkzaamheden precies gaan duren. Na afloop van de werkzaamheden is het Hoogeind weer open.

Donderdag 2 november zal Rekam zijn kabels gaan omleggen. Hiervoor hoeft het Hoogeind niet te worden afgesloten. Zij starten om 7.30 en het verkeer zal hier met enig oponthoud langs kunnen rijden. Na afloop van de werkzaamheden van Rekam is het Hoogeind open tot maandagochtend.

Maandagochtend 6 november zal Oasen beginnen met het afkoppelen van de waterleiding bij de brug. Hiervoor zal het Hoogeind worden afgesloten. Waarschijnlijk starten zij om 8.00 uur en zijn zij 17.00 gereed. Het Hoogeind is na afloop van deze werkzaamheden open tot dinsdagochtend.

Vanaf 7 november gaat De Kuiper Infrabouw starten met het maken van de noodbrug en daarna beginnen met de sloop van de brug. Het Hoogeind gaat dan niet meer open totdat de werkzaamheden afgerond zijn.

De fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de werkzaamheden.

Vooraankondiging werkzaamheden Hoogeind Driebruggen

Vanaf begin november wordt de brug bij Hoogeind nr. 10 vervangen door een nieuwe betonnen brug.
 
Uitvoering
De firma De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam zal de werkzaamheden voor de gemeente gaan verzorgen. Door de brug zoveel mogelijk met prefab betondelen te bouwen houden we de uitvoeringstijd en de afsluiting van het Hoogeind zo kort mogelijk. Voorafgaand aan de vervanging van de brug zal eerst de waterleiding omgelegd worden. Naar verwachting is het Hoogeind tot uiterlijk 20 december afgesloten. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitlopen.
 
De voorlopige planning ziet er nu als volgt uit;
 
Start werkzaamheden Hoogeind nadat de werkzaamheden aan de op- /afrit A12 en de rotonde bij Waarder afgerond zijn.
– 1 november — 7 november omleggen waterleiding Hoogeind nr. 10
– 7 november – 20 december vervangingswerkzaamheden brug Hoogeind nr. 10
 
Bovenstaande data zijn indicatief en kunnen tijdens de werkzaamheden worden aangepast.
 
Op de vooraankondigingsborden wordt vermeld dat het Hoogeind is afgesloten voor doorgaand verkeer, uitgezonderd fietsers.
 
Omleiding
Het autoverkeer kan gedurende de werkzaamheden aan de brug bij Hoogeind nummer 10 niet langs de werkzaamheden rijden en kan omrijden via de (Verlengde) Tuurluur en Hekendorperweg (Hekendorp). Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van een noodvoorziening.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sluijs van Team Openbare Ruimte, via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres rsluijs@bodegraven-reeuwijk.nl.

Vraag en antwoord-lijst over zuidelijke randweg

Op 14 of 28 september jl. heeft u wellicht de inloopavond over de werkzaamheden voor de zuidelijke randweg Woerden in Waarder bezocht. Provincie Utrecht heeft alle vragen en opmerkingen betrokken bij de voorbereidingen van de werkzaamheden verwerkt. Zij hebben alle reacties samengevat en voorzien van een antwoord.

De lijst kun u vinden op de website:

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/301111/vragen_antwoorden_inloopavondwaarder_14_september_2017.pdf

Informatieavond belangstellende Groendijck-oost 18 oktober

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een stap verder met de plannen voor ‘De Groendijck-Oost’. De eerste woningontwerpen van de architect zijn gereed. Zij zijn erg enthousiast over het resultaat en willen belangstellende van het project, de ontwerpen graag als eerste tonen.

Zij organiseren een informatieavond. De informatieavond zal gehouden worden op:

Datum : woensdag 18 oktober 2017
Locatie : Dorpshuis Custwijc, Laageind 1 te Driebruggen
Tijd : tussen 18.30 en 20.00 uur (op basis van inloop)

Behalve voor de eerste woningontwerpen kunt op deze avond ook terecht om u te laten informeren over de planning en om al uw vragen over het project te stellen. Heeft u specifieke woonwensen? Deel deze dan gerust met Janssen de Jong.

http://www.degroendijck-oost.nl/

 

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 53 andere abonnees