Aftreding dorpsteamleden

Dinsdagavond 18 december zijn Dorpsteam Driebruggen, wethouders en medewerkers van de gemeente bijeen gekomen. Dit naar aanleiding van de verstuurde brief waarin de dorpsteamleden melden terug te treden.
In de afgelopen 7 jaar zijn er verschillende successen behaald, mede dankzij inbreng van de dorpsbewoners. Helaas zijn er ook onderwerpen waar geen resultaat is geboekt, zoals zwaar verkeer en verkeersveiligheid. Slechte communicatie is hier mede de oorzaak van. Dit heeft de leden van het Dorpsteam doen besluiten te stoppen.
De gemeente gaat opzoek naar nieuwe vrijwilligers die interesse hebben om in het Dorpsteam plaats te nemen.
De aftredende dorpsteamleden bedanken alle bewoners van Driebruggen voor hun inbreng.

De Kerkweg en De Groendijck gaan op de schop; Uitnodiging Bewonersavond 27 maart om 19:00

De Kerkweg en De Groendijck gaan op de schop; Uitnodiging Bewonersavond 27 maart om 19:00

In de bijlages, de uitnodiging van de projectleider, waarin je meer kunt lezen over de bewonersavond die op dinsdag 27 maart 2018 gehouden zal worden om 19.00 uur in het Dorpshuis Custwijc, Laageind 1 te Driebruggen.

Flyer Kerkweg gaat op de schop v3.pdf

Dorpsteam Driebruggen; ander email-adres

LET OP: Emails aan het Dorpsteam; Ander email-adres.
 
Tot nader order is het Dorpsteam Driebruggen per email alleen bereikbaar via: dorpsteamdriebruggen@gmail.com
 
Dit is een nieuw adres en anders dan je gewend bent!!
 
Reden hiervoor is dat sinds enige dagen beide bekende adressen: info@dorpsteamdriebruggen.nl en driebruggen@dorpenwijk.nl voor ons onbereikbaar zijn. We betreuren dit ongemak en zijn op zoek naar de mogelijke oorzaak. We laten weten als het verholpen is. Tot die tijd, graag gebruik maken van het alternatieve adres: dorpsteamdriebruggen@gmail.com
Namens het Dorpsteam Driebruggen,
Bas van Zuijlen, secretaris.

Feestelijke afronding project “Herinrichting Enkele Wiericke” en opening Uitkijktoren  

De Enkele Wiericke is het bijna acht kilometer lange kanaal, grenzend aan het veenweide gebied Lange Ruige Weide. Gegraven in 1364 om het overtollige water van de Oude Rijn te kunnen lozen op de Hollandse IJssel strekt de Enkele Wiericke van Fort Wierickerschans tot Haastrecht. In 1672 op last van Willem III van Oranje werd langs de westoever van de Enkele Wiericke de Prinsendijk opgeworpen om het water te verzamelen in de Lange Ruige Weide, als onderdeel van de oude Hollandsche Waterlinie.

Na de dijkverzakking en overstromingen in Wilnis (in 2003) is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met onderzoek en voorbereidingen gestart voor een meerjarig kadeverbeteringsproject van de oostelijke kade van de Enkele Wiericke. Sinds 2010 is jarenlang gewerkt om de kade op te hogen en het kanaal met ecologische beddingen natuurvriendelijker in te richten.

Het project onder de naam “Herinrichting Enkele Wiericke” heeft vorige week haar succesvolle einde beleefd na een periode van ruim 7 jaar. Provincie, waterschap, gemeente, aannemers, boeren en bewoners uit het gebied hebben een enorme verbondenheid laten zien in dit traject, zo vertelt Bert de Groot van het Hoogheemraadschap. Hij roemt vooral Gert van der Hoeven, die alle betrokken boeren snel bereid heeft bevonden om de benodigde ruilverkaveling te realiseren voor de uitbreiding van de beddingen.

Olaf Peek, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, bevestigt dit: “De herinrichting van de Enkele Wiericke kent alleen maar winnaars. Het gebied is veiliger, meer natuurlijk ingericht, met volle medewerking van de lokale gemeenschap.”

Om de afronding van het project te vieren werd mede op initiatief van het Dorpsteam Driebruggen het idee gelanceerd om in de bomen aan de Wiericke uitkijkpost te plaatsen. Helaas bleken de bomen te zwak voor een boomhut. Gelukkig werd een mooie, losstaande uitkijktoren ontworpen.

De toren is de afgelopen maanden onder leiding van aannemer Peek door studenten van het Wellandcollege in Houten gebouwd. Zij zullen de komende jaren ook zorgen voor het onderhoud.

Tijdens de feestelijke afronding van het project, werd de Uitkijktoren op 31 januari jl. overgedragen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wethouders Oskam en Van den Heuvel namen de toren als cadeau in ontvangst door ceremonieel de overdrachtsakte te tekenen.

Het enige wat op deze dag nog ontbrak was de naam van de toren. Het Dorpsteam Driebruggen had hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Uit meer dan 120 inzendingen werden uiteindelijk twee winnaars gekozen: Gretha Kuipers en Renée Tap. Beide hadden de naam “Wierickewachter” ingezonden. Adriaan Dijkstra van het Dorpsteam Driebruggen was intensief betrokken bij de realisatie van de uitkijktoren en overhandigde namens het Dorpsteam de winnaars een attentie. De echte prijs was natuurlijk de onthulling van hun naam van de toren. Na deze onthulling, konden de vele aanwezigen de toren beklimmen voor een prachtig uitzicht, om daarna beneden te genieten (en weer warm te worden) van een heerlijke kom hete erwtensoep.

De Wierickewachter, gebouwd ter ere van de afronding van het herinrichtingsproject, is een prachtige uitkijkplaats geworden voor bewoners, passanten en toeristen die ons gebied bewonen en bezoeken. De toren staat trots in het landschap. Trots dat het project met zoveel samenwerking van lokale overheid, aannemers, boeren en bewoners gerealiseerd kon worden.

 

Tot en met zondag 11 februari 17.00 uur is op ieder oneven uur het filmverslag op TV Bodegraven te zien over de werkzaamheden aan de Enkele Wiericke. De film is gemaakt door Jotja Bessems in opdracht van Stichtse Rijnlanden.

Zie hieronder het filmpje op YouTube.

 

 

Feestelijk afronding project “Enkele Wiericke” en opening Uitkijktoren

Na acht jaar worden de werkzaamheden aan de Wierickes afgerond! Op woensdag 31 januari 2018 levert het Waterschap het project feestelijk op. Hierbij wordt ook de Uitkijktoren officieel geopend en komt u erachter welke naam de toren krijgt. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn op 31 januari 2018 van 13:30 tot 16:00. Voor meer informatie, zie de uitnodiging bij dit bericht.

Stichtse Rijnlanden Nieuwsbrief januari 2018

 

Update werkzaamheden aan de brug bij Hoogeind nr.10

De werkzaamheden aan de brug zijn afgerond en het Hoogeind is vanaf heden weer open voor verkeer.
Er zijn echter nog twee zaken die moeten plaatsvinden.
Ten eerste moet de waterleiding nog worden vervangen bij de brug. Het was voor het waterleidingbedrijf helaas onmogelijk om dit tijdens de werkzaamheden te doen. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft alles in het werk gezet om dit te voorkomen, maar zij kunnen pas 21 december starten met de werkzaamheden. Op 21 december met uitloop tot 22 december zullen zij een nieuwe waterleiding boren onder de brug door. Hiervoor zal het Hoogeind gedurende deze dagen zijn afgesloten voor verkeer.
De verantwoordelijkheid van deze werkzaamheden ligt echter volledig bij het waterleidingbedrijf. Zij willen kost wat het kost voor de winter de waterleiding vervangen zodat de waterdruk weer op een normaal niveau komt. Er zullen helaas gaten in het asfalt worden gemaakt om de nieuwe leiding te kunnen maken. Deze worden daarna met klinkers dichtgemaakt.
Het tweede punt is het asfalteren van de toplaag. Dit is nu nog niet uitgevoerd omdat de asfalteerder door de lage temperaturen geen garantie wilde geven op het asfalt van de toplaag. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft er daarom voor gekozen om de toplaag in het voorjaar aan te brengen. Hiervoor zal het Hoogeind naar verwachting in maart of april nog een dag worden afgesloten. Voordeel is wel dat de gaten van de waterleiding gelijk kunnen worden meegenomen met asfalteren.

Motie 4: Leuk idee voor Driebruggen?

Vanuit de gemeente heeft het Dorpsteam het verzoek gekregen om een idee in te sturen n.a.v. motie 4. Dit is in het leven geroepen door de gemeente om iets leuks te doen voor het dorp. Het gevonden verbeterpunt zal moeten worden onderschreven door 25 steunbetuigingen vanuit het dorp. Het Dorpsteam is al bezig met nadenken en heeft drie opties bedacht.
 
Optie 1: Het aanlichten van de contouren van de brug, zodat er een mooie schittering ontstaat over het water. Het is belichting vanaf onderaf. De verlichting in de wintermaanden op de brug dat wordt verzorgd door de ijsclubvereniging blijft! Deze optie is geen vervanging van deze verlichting, maar een extra aanvulling gedurende het gehele jaar.
 
Optie 2: Bloembakken rond de lantaarnpalen vanaf de voetbalkooi aan de Groendijck tot en met de Kerkweg. In Waarder is dit afgelopen jaar aangebracht op de Molendijk en Dorp.
 
Optie 3: Brugleuningen plaatsen bij de duikers aan het Hoogeind en Laageind. Afgelopen periode zijn veel bruggen vervangen door duikers. Het oude beeld van deze omgeving is hiermee veranderd. Door brugleuningen te plaatsen krijg je weer deze landelijke sfeer terug.
 
We zijn benieuwd naar jullie mening! Mocht je andere leuke ideeën hebben, laat het ons vooral weten. Reageer dan hier op de website of mail naar: info@dorpsteamdriebruggen.nl of bezoek onze volgende openbare vergadering op maandag 29 januari (20.00 uur Custwijc Driebruggen).

Herkennen van hennepkwekerij

Hennep kweken een onschuldige hobby? Niets is minder waar. Het telen van deze plant is een misdrijf en dus strafbaar. Aan de hennepteelt zitten grote risico’s voor teler en de woonomgeving. Hennepkwekerijen kunnen overal worden ingericht, dus ook in ons dorp…. Maar hoe herken je een hennepkwekerij?

Hieronder een lijstje met handige tips:

1) Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
2) Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
3) Extra ontluchtingspijpen in het dak
4) Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht)
5) Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
6) Condensvorming op de ramen van een woning
7) Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
8) Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
9) Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
10) Bij sneeuw, een onbesneeuwd dak
11) Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
12) Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuikgevoel)
13) Onduidelijk of een pand bewoond wordt (in combinatie met bovenstaande signalen)

Heb je vermoedens dat er in jouw buurt een kwekerij is? Bel dan de politie, 0900-8844 (lokaal tarief) of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis).

Speel hoe dan ook niet de held en ga er nooit zelf op af! Achter de teelt van hennep zitten vaak zware criminelen die niet terugdeinzen voor geweld of bedreiging. Denk daarom altijd aan je eigen veiligheid en neem geen onnodige risico’s.

Bijeenkomst MEE “Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk” op 30 november

Graag willen we u attenderen op de uitnodiging van MEE die de bijeenkomst organiseert “Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk” op 30 november om 19.30 uur in De Brug, Dunantlaan 1 in Reeuwijk.

Als u komt, wilt u zich dan aanmelden via vnverdrag@bodegraven-reeuwijk.nl?

Hieronder de volledige uitnodiging: 

Beste mevrouw/heer,

Langs deze weg wil ik u van harte uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Op weg naar een meer toegankelijk Bodegraven-Reeuwijk’ op donderdagavond 30 november in Reeuwijk.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is begin dit jaar gestart met het geven van uitvoering aan het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. Het verdrag is bedoeld om het meedoen van mensen met een handicap in de samenleving te vergemakkelijken. We willen dit graag samen met de inwoners van de gemeente aanpakken.

In maart was hiervoor de aftrap met een kleine groep. Nu willen we met een grotere groep inwoners hierop verder gaan. Ook geven we een terugkoppeling op welke acties er tot nu toe zijn gedaan. Doet u mee op 30 november?

De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum ‘de Brug’, Dunantlaan 1 in Reeuwijk. We hopen u deze avond te verwelkomen. Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen. We starten om 19.30 uur. We verwachten de avond om 21.30 uur af te sluiten.

Prijsvraag: “wie bedenkt een passende naam voor de uitkijktoren?”

De plaatsing van de uitkijktoren is inmiddels in volle gang. Vandaag is het ijzeren frame geplaatst. Donderdag worden de houten elementen geplaatst.

Ter gelegenheid van de realisatie van de uitkijktoren schrijft het Dorpsteam Driebruggen een prijsvraag uit. ‘Wie bedenkt een passende naam voor de uitkijktoren?’ De naam moet voldoen aan flora/fauna, natuur, cultuur, landschap of historie van de omgeving. De prijsvraag loopt tot 9 december 2017. U kunt een naam insturen via de mail: uitkijktoren2017@gmail.com of via Uitkijktoren2017@outlook.com

De winnaar zal tijdens de officiële opening worden bekend gemaakt. De officiële opening zal plaats vinden op 31 januari 2018. Meer informatie hierover zal nog volgen.

Via deze link is de flyer te bekijken: A5 flyer-Nieuwe_naam-DEF

 

 

Berichtenarchief

Abonneren op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze website en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 54 andere abonnees