Voorkom inbraak in uw woning

Voorkom inbraken tijdens donkere dagen

Nu het buiten langer donker dan licht is, grijpen inbrekers het duister aan om hun slag te slaan.
In de winter wofoto van Wijkteam Bodegraven Zuid.rdt dan ook vaak een toename van het aantal inbraken waargenomen. Wat kunt u zelf doen om het inbrekers lastiger te maken?
Woninginbraken hebben een enorme impact op mensen, daarom valt een woninginbraak onder de noemer High Impact Crime (HIC). Om die reden proberen politie en gemeente inbraken te voorkomen door bijvoorbeeld extra surveillance. Maar ook de inwoners kunnen helpen. Ziet u iets verdachts, aarzel dan niet en bel 112. 60 Procent van de aanhoudingen voor een woninginbraak gebeurt op heterdaad. En daarvan begon 80 procent met een melding van een alerte burger. De politie kan niet overal op elk moment zijn, maar met uw extra ogen en oren kunnen we samen iets tegen woninginbrekers doen.
Tips

Ramen dicht, lichtje aan en deur op slot. Inbrekers kijken vaak niet wat er te halen is, maar hoe makkelijk er iets te halen valt. Verlaat u uw woning, doe dan uw ramen dicht, een klein bovenlichtje of wc-raampje is al groot genoeg om een inbreker eenvoudig binnen te laten. Laat ook een lichtje aan. Zo lijkt het of er iemand thuis is, en wordt het veel minder aantrekkelijk om een poging te wagen bij u in te breken. Vergeet de buitenverlichting niet, een inbreker houdt er niet van om zichtbaar in het licht te staan. Draai ook uw deur op slot, ook als u maar heel even weg bent. Hoe meer tijd het kost om een deur open te krijgen, hoe groter de kans dat een inbreker het opgeeft om binnen te komen. Dicht, aan en op slot!

WhatsApp
In Bodegraven-Zuid zijn inmiddels veel WhatsApp-groepen actief. Onderzoek van de Universiteit van Tilburg toont aan dat in wijken waar zo’n buurtpreventiegroep actief is, de kans op criminaliteit met de helft afneemt. Kijk op de website van de gemeente of er een WhatsApp-groep in uw buurt actief is en meldt u aan. Is er in uw buurt geen WhatsApp-groep actief, overweeg dan om er zelf één op te richten. Wordt lid van de Facebookgroep ‘Onraad- en WhatsApppagina Bodegraven-Reeuwijk’ en wissel met andere inwoners informatie en tips uit en blijf op de hoogte van wat er in uw buurt speelt.

Beoogde afsluiting deel van Dronensingel voor autoverkeer

Wijkteam Zuid volgt al enkele jaren met grote belangstelling de ontwikkelingen rond de uitvoering van het, in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde, Masterplan Dronenwijk. Alle officiële informatieavonden naar de omwonenden werden bezocht en de plannen kritisch bekeken. In het kader van de bouw van een nieuwe dependance voor de Verhoeff-Rollman school is onlangs in de Staatscourant een wijziging van het bestemmingsplan uit 2010 aangekondigd, waarin ondermeer het permanent afsluiten van een gedeelte van de Dronensingel tussen de nieuwe school en de Beatrixschool is opgenomen.
Dit plan ligt vanaf 26 oktober 2017 t/m 6 december ter inzage in het klantcontactcentrum van de gemeente en digitaal op de website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen.
Bewoners kunnen in deze periode hierop reageren door het indienen van een zienswijze die gericht dient te worden aan de gemeenteraad.
Wijkteam Zuid is zeer benieuwd naar de mening van direct omwonenden en zal daarom op 7 november van 19.00 tot 20.00 uur letterlijk haar tent opslaan nabij de toekomstige uitbreiding. Als u een mening wilt weergeven, of meer inlichting over dit onderwerp wilt: kom naar onze tent of stuur ons een mail. ( info@wijkteamzuid.nl ).

Witte voeten actie

Evenals vorig jaar heeft ons wijkteam in samenwerking met de politie en nu met medewerking van groep 8 van het Vogelnest een actie op touw gezet waarbij gekeken werd naar niet afgesloten tuin- en huisdeuren. In die gevallen werd er een papier met een voetafdruk in de bus gedaan, een symbolische manier om aan te geven dat het de voetafdruk van een inbreker had kunnen zijn. Tevens werd in de Dronenwijk gekeken naar woningen die door het ontbreken van verlichting een onbeheerde indruk achter lieten. Daartoe werden in totaal 47 enveloppen met een opmerking over het risico voor inbraak in de bus gedaan.

 

Wijkbezoeken op Vrije Nesse en Vromade

Op zaterdag 24 juni staan leden van wijkteam Zuid tussen 10 en 14 uur met een partytent op de Vrije Nesse en op
1 juli tussen 10 en 14 uur op de Vromade.
Als u vragen, voorstellen of ideeën hebt voor de wijk bent u van harte welkom.
Klachten
Klachten over bestrating, groenonderhoud e.d. kunt u, eventueel voorzien van foto’s,  het beste aanmelden via de website van de gemeente via de link:
https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melding-openbare-ruimte/formulier
Houd uw wijk schoon
Het is veel bewoners een doorn in het oog dat er zo vaak restafval naast containers wordt aangetroffen en dat er al vlak na het ophalen van plastic afval door Cyclus alweer plastic zakken aan de lantaarnpalen hangen.
Bovendien is dit strafbaar.
Daarom ons verzoek namens de wijkbewoners:
Zet geen afval naast een restafvalcontainer, ook niet als deze vol is.
Bied het plastic afval niet eerder aan dan op de avond voorafgaand aan de ophaaldatum.
Media en contacten
Zie ook onze website http://www.wijkteamzuid.nl
Mailcontact: info@wijkteamzuid.nl
Telefoon: 0172-612086

11 mei thema-avond luchtkwaliteit

Op 11 mei a.s. is er om 20.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis een thema-avond

hart1

over de luchtkwaliteit in onze gemeente. De avond wordt georganiseerd door de wijkteams in samenwerking met de Milieuraad en de  gemeente.
We hopen antwoord te krijgen op de volgende vragen.
Is de lucht eigenlijk wel voldoende schoon in ons dorp Bodegraven-Reeuwijk ?
. . . . en als dat dan niet zo is; hoe schadelijk is dit dan voor uw en onze gezondheid?
. . .  en wat gaan we daar dan samen aan doen?

 

Goede verlichting maakt een buurt veiliger

Regelmatig tref ik slecht verlichte brandgangen aan in Bodegraven Zuid. Soms vanwege het ontbreken van verlichting, maar ook vanwege het niet functioneren van lampen die circa 14 jaar geleden door Wijkteam Zuid aan bewoners zijn uitgedeeld onder een aantal voorwaarden.
Een van deze voorwaarden is om na het doorbranden van het lampje deze te lampenvervangen.
Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om hier op te letten. Ook buren kunnen deze bewoners hierop aanspreken. Het wijkteam beschikt over een voorraad lampjes die tegen een lage prijs kunnen worden verstrekt.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de armatuur defect is. Neem in dat geval contact op met het wijkteam via info@wijkteamzuid.nl. Meestal kunnen de lampen worden gerepareerd. Er zijn van beide verstrekte typen onderdelen op voorraad.

Wijkteam Zuid treft veel woningen onverlicht aan

Donspeurgroepderdagavond 15 december heeft een aantal leden van wijkteam Zuid in samenwerking met de politie een rondgang gemaakt door de Dronenwijk en een deel van Broekvelden. Het doel was om bewoners erop attent te maken om bij tijdelijke afwezigheid toch een bewoonde indruk achter te laten.
Dat dit besef bij veel bewoners niet is doorgedrongen blijkt uit het feit dat er bij de speurtocht door de wijken bijna 90 huizen onverlicht zijn aangetroffen.
Bij deze huizen is een advies van de politie in de brievenbus gedeponeerd, waarin  de bewoners wordt geadviseerd hoe je door simpele maatregelen het risico op inbraak kunt beperken. Uit recente berichten in de media blijkt dat er in deze donkere dagen veel inbraken zijn gepleegd of pogingen daartoe zijn ondernomen.

Visie inspraak inwoners over Openbare Ruimte

In overleg met wijkteam Bodegraven Noord is door wijkteam Zuid een zienswijze opgesteld over de manier waarop inspraak over de Openbare Ruimte door de inwoners (gepland op 29 september) op een andere manier zou kunnen dan de gemeente heeft beoogd in de “Startnotitie Openbare ruimte; van ambitie naar realisatie”, die het college onlangs aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.
Deze zienswijze wordt op maandag 19 september aan wethouder Oskam aangeboden.
De notitie vindt u hier: bijdrage-openbare-ruimte-discussie-van-wijkteam-bodegraven-zuid

 

Witte voetjes actie in Bodegraven

Woensdag 13 juli heeft heeft een aantal leden van Wijkteam Zuid in samenwerking met de wijkagenten een witte voetjes actie op touw gezet. Het doel was om de bewoners er op te wijzen dat ook overdag openstaande deuren van tuin of huis voor insluipers aanleiding kunnen zijn om waardevolle spullen weg te nemen.
Uitgebreidere informatie met foto’s kunt u vinden op de website van REBO-niews.
Zie: http://www.rebonieuws.nl/2016/07/14/witte-voetjes-actie-bodegraven/

 

 

Witte voetjes actie

Binnenkort houdt ons wijkteam in samenwerking met de wijkagenten, de BOA’s en enkele beheerders van WhatsApp-buurtpreventie-groepen een inbraakpreventie-actie. Het gaat om een zogenaamde witte voetjes actie. Zo’n 15% van de woninginbraken vindt plaats door middel van insluiping door openstaande deuren en ramen.  Het doel van deze actie is:

  • Vergroten van de bewustwording dat criminelen gebruik maken van openstaande deuren en ramen.
  • Verbeteren van afsluitgedrag van deuren en ramen.
  • Terugdringen van diefstal door insluipingen.

Tijdens deze actie zal gecontroleerd worden hoe makkelijk het is om via openstaande ramen en deuren woningen en schuren zijn binnen te komen. Er worden dan witte voetjes neergelegd met de tekst: Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn.
Uiteraard zal er direct contact met de bewoner gezocht worden om uitleg en aanvullende informatie te verstrekken.
Wanneer deze actie zal plaats vinden wordt nog niet bekend gemaakt, maar achteraf zal uitgebreid verslag worden gedaan.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 38 andere abonnees