Aanmelden interesse warmtebeeldcamera

Op aanraden van Wijkteam Bodegraven Zuid heeft de gemeente een infrarood warmtebeeldcamera aangeschaft.
Wijkteam Zuid heeft tijdelijk de beschikking over deze camera.
Het is een handig hulpmiddel om in uw woning warmtelekken te ontdekken zodat u daarna gericht maatregelen kunt nemen om uw woning beter te isoleren.
Het is alleen zinvol om de warmtebeeldfoto’s in de winter te maken, omdat dan de temperatuursverschillen tussen binnen- en buitenkant woning groot zijn. Indien u interesse hebt, kunt u zich aanmelden via het e-mailadres: info@wijkteambodegravenzuid.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Een van onze wijkteamleden zal dan na afspraak bij u langskomen met de camera.

Voorkom inbraak in uw woning

Voorkom inbraken tijdens donkere dagen

Nu het buiten langer donker dan licht is, grijpen inbrekers het duister aan om hun slag te slaan.
In de winter wofoto van Wijkteam Bodegraven Zuid.rdt dan ook vaak een toename van het aantal inbraken waargenomen. Wat kunt u zelf doen om het inbrekers lastiger te maken?
Woninginbraken hebben een enorme impact op mensen, daarom valt een woninginbraak onder de noemer High Impact Crime (HIC). Om die reden proberen politie en gemeente inbraken te voorkomen door bijvoorbeeld extra surveillance. Maar ook de inwoners kunnen helpen. Ziet u iets verdachts, aarzel dan niet en bel 112. 60 Procent van de aanhoudingen voor een woninginbraak gebeurt op heterdaad. En daarvan begon 80 procent met een melding van een alerte burger. De politie kan niet overal op elk moment zijn, maar met uw extra ogen en oren kunnen we samen iets tegen woninginbrekers doen.
Tips

Ramen dicht, lichtje aan en deur op slot. Inbrekers kijken vaak niet wat er te halen is, maar hoe makkelijk er iets te halen valt. Verlaat u uw woning, doe dan uw ramen dicht, een klein bovenlichtje of wc-raampje is al groot genoeg om een inbreker eenvoudig binnen te laten. Laat ook een lichtje aan. Zo lijkt het of er iemand thuis is, en wordt het veel minder aantrekkelijk om een poging te wagen bij u in te breken. Vergeet de buitenverlichting niet, een inbreker houdt er niet van om zichtbaar in het licht te staan. Draai ook uw deur op slot, ook als u maar heel even weg bent. Hoe meer tijd het kost om een deur open te krijgen, hoe groter de kans dat een inbreker het opgeeft om binnen te komen. Dicht, aan en op slot!

WhatsApp
In Bodegraven-Zuid zijn inmiddels veel WhatsApp-groepen actief. Onderzoek van de Universiteit van Tilburg toont aan dat in wijken waar zo’n buurtpreventiegroep actief is, de kans op criminaliteit met de helft afneemt. Kijk op de website van de gemeente of er een WhatsApp-groep in uw buurt actief is en meldt u aan. Is er in uw buurt geen WhatsApp-groep actief, overweeg dan om er zelf één op te richten. Wordt lid van de Facebookgroep ‘Onraad- en WhatsApppagina Bodegraven-Reeuwijk’ en wissel met andere inwoners informatie en tips uit en blijf op de hoogte van wat er in uw buurt speelt.

Beoogde afsluiting deel van Dronensingel voor autoverkeer

Wijkteam Zuid volgt al enkele jaren met grote belangstelling de ontwikkelingen rond de uitvoering van het, in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde, Masterplan Dronenwijk. Alle officiële informatieavonden naar de omwonenden werden bezocht en de plannen kritisch bekeken. In het kader van de bouw van een nieuwe dependance voor de Verhoeff-Rollman school is onlangs in de Staatscourant een wijziging van het bestemmingsplan uit 2010 aangekondigd, waarin ondermeer het permanent afsluiten van een gedeelte van de Dronensingel tussen de nieuwe school en de Beatrixschool is opgenomen.
Dit plan ligt vanaf 26 oktober 2017 t/m 6 december ter inzage in het klantcontactcentrum van de gemeente en digitaal op de website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen.
Bewoners kunnen in deze periode hierop reageren door het indienen van een zienswijze die gericht dient te worden aan de gemeenteraad.
Wijkteam Zuid is zeer benieuwd naar de mening van direct omwonenden en zal daarom op 7 november van 19.00 tot 20.00 uur letterlijk haar tent opslaan nabij de toekomstige uitbreiding. Als u een mening wilt weergeven, of meer inlichting over dit onderwerp wilt: kom naar onze tent of stuur ons een mail. ( info@wijkteamzuid.nl ).

Goede verlichting maakt een buurt veiliger

Regelmatig tref ik slecht verlichte brandgangen aan in Bodegraven Zuid. Soms vanwege het ontbreken van verlichting, maar ook vanwege het niet functioneren van lampen die circa 14 jaar geleden door Wijkteam Zuid aan bewoners zijn uitgedeeld onder een aantal voorwaarden.
Een van deze voorwaarden is om na het doorbranden van het lampje deze te lampenvervangen.
Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om hier op te letten. Ook buren kunnen deze bewoners hierop aanspreken. Het wijkteam beschikt over een voorraad lampjes die tegen een lage prijs kunnen worden verstrekt.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de armatuur defect is. Neem in dat geval contact op met het wijkteam via info@wijkteamzuid.nl. Meestal kunnen de lampen worden gerepareerd. Er zijn van beide verstrekte typen onderdelen op voorraad.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 38 andere abonnees