Waarover spraken zij …

De WIN hecht veel belang aan een zo breed mogelijk draagvlak voor alles waarover de werkgroep met de gemeente in gesprek is. Bij veel van de onderstaande onderwerpen hebben bewoners van Nieuwerbrug een inbreng gehad of daadwerkelijk eraan meegewerkt, waarvoor onze dank en complimenten!

De opvallendste zaken van de afgelopen tijd zijn:

 • het centrumplan (realisatie volgens dorpsvisie)
 • de Korte Waarder (groot onderhoud, dorpsvisie)
 • het Franckenterrein (woningbouw met starterswoningen)
 • 30 km in heel Nieuwerbrug aan de zuidkant
 • de Hoge Rijndijk (groot onderhoud, dorpsvisie; parkeerproblematiek, groenplan)
 • de Graaf Adolfstraat (parkeerprobleem)
 • de stoplichten en oversteekplaats hoek Weijland-Bree-Brugstraat (helaas geen ‘slim’ stoplicht)
 • uitbreidingsplannen van de gemeente Woerden (industrieterrein: gaat niet door)
 • vrijwilligers gezocht (en gevonden!) voor onderhoud van bloembakken en de gemeentetuin, de Opschoondag, het Huis van Alles
 • Basisschool de Brug (renoveren of nieuwbouw; locatie)
 • de dorpswinkel
 • plan voor woningbouw op het terrein van Van Schaik & Millenaar
 • de onbewaakte spoorwegovergang naast de Dubbele Wiericke (mag niet meer worden gebruikt, maar wat dan?)

Zaken die we zien aankomen:

 • aanpakken Weijpoort (na realisatie bouwproject Bunnikterrein)
 • huisvesting arbeidsmigranten
 • huisvesting/opvang asielzoekers
 • verduurzaming (windmolens en zonnepanelen; laadpalen)
 • energietransitie (welke huizen/wijken moeten het eerst van het gas af en hoe gaat dat? Zijn er alternatieven?)
 • toekomstvisie en omgevingswet
 • de spoorwegovergang naast de Dubbele Wiericke wordt definitief afgesloten voor voetgangers

De WIN probeert zoveel als mogelijk voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen over:

 • verduurzaming, energietransitie
 • toekomstvisie, ‘kleine kernen’ problematiek
 • mobiliteit
 • woonvisie
 • gebiedsgerichte projecten, bermbeheer, landschapsbeheer

Zit er iets bij waarvoor je warm loopt of waar je juist fel tegen bent? Kom dan meedoen! De wereld wordt immers steeds ingewikkelder, de rijksoverheid laat steeds meer zaken aan de gemeente en verwacht meer participatie van de burger. De WIN kan niet alles bijhouden en heeft zeker niet overal verstand van. Wij zijn dus altijd op zoek naar mensen die kunnen versterken. Dat kan ook tijdelijk, specifiek voor een bepaald project of onderwerp zijn. Neem gerust contact met ons op.

Een lidmaatschap is informeel, kost niets en duurt zolang je het leuk vindt en er wat tijd voor hebt. Voorkennis is niet vereist, geduld, optimisme en humor wel. Wist je dat je helemaal geen ‘lid van de WIN’ hoeft te zijn om toch, zolang het duurt, mee te kunnen doen in een project dat je toevallig leuk vindt? Of om mee te praten over dat ene onderwerp dat jou interesseert of waarvan je misschien wel verstand hebt?