Afsluiting afritten A12

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/maart-2019/weekendwerkzaamheden-rotondes-waarder-a12-gemeente-bodegraven-reeuwijk/

Uitkomsten Wie, Wat, Waar(der)

Naar aanleiding van de informatie Wie, Wat Waar(der) zijn de volgende aanbevelingen genoteerd. Het Dorpsteam wil hier graag, samen met u, verder mee ! Wij zijn bereikbaar via het mailadres : waarder@dorpenwijk.nl 

(sociale) leefbaarheid: parkeren, woningbouw, voorzieningen

Mochten er woningen gebouwd gaan worden in Waarder, aan welk type woningen heeft Waarder volgens U dan behoefte?
– Starters
– Starters en éépersoonswoningen

Heeft U behoefte aan een centraal dorpsplein? Hoe en waar zouden we dat dan kunnen realiseren?
– Leuk, dat hebben we toch op de Maximalaan

Welke recreatieve zaken (sport,spel, cultuur, ed) zou U graag in Waarder zien?
– Georganiseerde activiteiten zodat jongeren en kinderen dingen met elkaar doen en minder binnen zitten
– Jeu de boule
– Eventueel stadsboerderij van ons dorp (vb is in Rotterdam) maar dan met meer activiteiten. Activiteiten voor jongeren en mensen met beperkingen
– Bijv. Kromme Kamp uitbreiden met recreatieve dingen
– Verdedigingssport

Mocht de Poort van Waarder ontwikkeld gaan worden: Welke winkels zou U dan graag – naast de supermarkt – zien in de Poort van Waarder?

– Waterspeeltuin
– Binnenspeeltuin
– Fietsenservicepunt
– Skatebaan
– Afhaal chinees
– Pizza
– Kebbab
– Kaaswinkel
– Opticiën/gehoor
– Kapper
– De brandweer
– Naast supermarkt wat “kleine horeca”snacks, koffie, thee, lunchcafé gericht op fietstoerisme
– Veranderende vraagstelling. Is hier behoefte aan? Zo ja, groter aanlopen in combinatie met bestaande bedrijven in Driebruggen (herloceren op nieuw bedrijventerrein !!)
– Trekt het wat breder meer winkels bijv. action, kruidvat
– Ik denk dat het slim is om ook te kijken voor meer bedrijfsruimte
– Kleine ruimte en groter
– In deze omgeving zijn veel doeners dus veel mee rkans op zzp-ers
– Goed plan. Alleen bedrijfspand denk onnodig en beter parkeer plaats voor vrachtwagen houden(2 keer)
– Super al het zware bevoorrading uit het dorp !
– Concept store met meerdere kleine ondernemers
– Kleine action achtige winkel
– Fietsemaker
– Loenens autobedrijf wil graag een stuk grond
– Fietsenmaker (2 keer)
– Kapper
– Horeca/koffie barista
– Wat beurt er met de snackwagen?
– Top plan, mooie supermarkt
– Supermarkt goed plan en andere winkels
– Top plan van de Plus. Graag met snackvoorziening. Wel passend in de omgeving en bebouwing van het dorp
– Doodzonde van vrij uitzicht ! Constant groter mooier beter duurder zal niet werken en de aarde verpesten !!

Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd? Zo nee, welke mist U?

– Disco ! (6 keer)
– Te betalen huizen voor starters (5 keer)
– Een gezellig café voor de jeugd (6 keer)
– Plek voor jongeren (15 keer)
– Half pipe, skate parkje
– Filmavonden 1 x p mnd? Wintertijd

– De speeltuin aan de Julianastraat wordt beheerd door de speeltuinvereniging. Voorheen (met vorig bestuur) werd de speeltuin in de avond en in de nachts de speeltuin afgesloten. De laatste tijd wordt dit niet meer gedaan. Verzoek, afsluiting speeltuin gewenst. Ook aandacht voor het ophogen van de speeltuin waardoor er nu in de tuin van de omwonenden kan worden gekeken. Hoe hiermee om te gaan

Blijvende aandacht voor het braakliggende terrein tussen de parkeerplaats van de plus en de kerk, wat helemaal verwilderd

Veiligheid: buurt whatts app

Hoeveel procent van de inwoners van Waarder moet volgens U kunnen reanimeren? Hoe gaan we dit met elkaar bereiken?
– 25 %, cursussen
– 100 %, reanimatiecursus op verschillende momenten organiseren!
– 25 %, gratis cursussen
– 90 %, reanimatie cursus
– Misschien een keer cursus geven
– 50 % zeker

Verkeersveiligheid: bruggen/duikers, 30 km zone, straatverlichting

Hoe kunnen we na de opening van de nieuwe Randweg het Oosteinde verkeersluwer en – veiliger maken?

– Als verkeer niet geweerd kan worden, dan handhaven (techniek)
– Door de nieuwe weg naar Woerden wordt het volgens mij rustiger
– Door het geheel af te sluiten
– Max. snelheid omlaag
– Autovrij- alleen fietsers en bromfietsers
– Bussluis ipv paal
– Beloofd door C. Oskam: 3 weg en smaller (?? Kan het niet goed lezen)
– Oosteinde pyramide hele dag omhoog!
– Wel een pas dan voor alle Oosteinde bewoners, dus ook voor de andere kant van het stoplicht
– Versmallingen weghalen! Maakt het alleen maar gevaarlijker. Alleen verkeer voor de mensen die er wonen, neem de ringweg maar
– Permanent zakpaal omhoog!!

Wat is volgens U de onveiligste plek van Waarder qua verkeer?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

– Zebra padden? (sorry, echt zo geschreven) Mensen stoppen tegenwoordig niet meer
– De weg versmalling begin dorp. Vooral oversteek fietsers
– Dorp uit borden niet goed zichtbaar
– Borden weg versmalling staan vrij laag, slechte doorkijk door plaats op de rijbaan
– Fietsers rijden al vrij vroeg aan de linkerkant
– Oosteinde !
– Flauwe bocht dorp
– Zebra PLUS en fietspad nieuwe rotonde
– De duikers op het oost- en westeinde
– Opnieuw asfalteren van Oosteinde
– Voor de school met de ouders die kinderen met de auto wegbrengen
– De nieuwe wegversmalling ingang dorp (volstrekt onnodig)
– Molendijk/dorp
– Stoepen van julianastraat zijn veel te smal
– Rondom de PLUS, incl. de bocht richting molendijk
– Versmalling richting rotonde wordt zeer gevaarlijk, borden niet goed zichtbaar en achter elkaar, te hoog
– Een onveilige plek, nieuwe fietsersoversteek bij de rotonde
– Fietspad onder de snelweg door
– De zebra van de PLUS (3 keer)
– De nieuwe rotonde aan zijde Waarder. Wachten op het eerste ongeluk. Hopelijk niet
– Het oude kerverland, jongeren zijn ’s nachts bezig met braak
– Bij de nieuwe wegversmalling bij de ingang van Waarder staan de borden veel te hoog en voor elkaar!
– De zebra bij de PLUS
– Achter de PLUS verkeer
– Molendijk wordt erg hard gereden, 30 km zone van maken
– Wegversmalling op molendijk is prima oplossing

Hoe kunnen we dit verbeteren?
– Mensen moeten meer rekening houden met elkaar
– Op een andere manier de borden plaatsen
– Beetje normaal doen
– Verkeershufters aanpakken
– Door de straat weer te maken zoals het hiervoor was (julianastraat)
– PLUS verplaatsen naar vrij liggende locatie
– Snelheidsremmers in de vorm van bloembakken en slaommen
– De oversteek fietsers in het midden van de molendijk (ter hoogte van huidig zebrapad)
– De belemmering in de bocht dorp-molendijk weghalen
– De afslag naar bodegraven A12 vanuit Waarder is onjuist- omleiden naar de 2e rotonde
– Zo snel mogelijk afbreken (kerverland)
– Meer controle
– Stoplicht
– Flitspaal terug molendijk (3 keer)
– Molendijk 30 km maken
Een aantal jaar geleden is de Julianastraat opgeknapt. De straat heeft toen een nieuwe inrichting gekregen. De situatie is dat er aan weerzijde van de weg een heel smal trottoir is en aan één kant geparkeerd kan worden.
Het probleem: het trottoir is zo smal dat veel doelgroepen met kinderwagens, rolstoel en rollator noodgedwongen de weg op moet om zich te verplaatsen.
Vraag: graag aandacht hiervoor en antwoord naar dorpsoverleg formuleren. BOA stelt voor om er een woonerf van te maken

Gewenst om bij korte termijn maatregel: aanbrengen nieuwe deklaag asfalt en plateau bij de PLUS om ook het parkeerverbod te wijzigen naar een stopverbod. Dit omdat ook auto’s direct naast het zebrapad kort parkeren voor een kleine boodschap. Dit verzaakt ook de onoverzichtelijkheid van het zebrapad

Bij de duikers van het Westeinde zijn bij aanleg tijdelijk klinkers aangebracht wanneer worden deze vervangen? Ook op het oosteinde

T.h.v. Oosteinde 48 zit een diepe kuil in het wegdek. Verzoek om te repareren.

Communicatie met en naar gemeente: meldpunt, klankbord voor gemeente

Vindt U een avond als deze voor herhaling vatbaar en heeft u nog tips of tops!
– Zeer belangrijk. Info is altijd welkom
– Altijd goed die info
– Zeer belangrijk
– Info enz. is nooit teveel
– Info heel fijn en belangrijk
– Jazeker, info altijd belangrijk en voor ontwikkelingen dorp
– Zeker voor herhaling, weer veel wijzer geworden
– Prima avond, voor herhaling vatbaar !
– Ja (4 keer)
– Ja met een BBQ
– Nog een keer (Gerie Nap)
– Geen tipse
– Ja voor verder informatie
– Ja fantastisch

Wie Wat Waarder

Kom naar de informatieve dorpsavond op 23 mei, vanaf 19.00 uur  

                                        

Wat?
Een interactieve avond met allerlei weetjes, doe-activiteiten, meedenken over de toekomst van
Waarder (verbouwingsplannen Kerverlandlocatie en Poort van Waarder), inspraak en ontmoeten,
presentaties van verenigingen, hapjes en drankjes, etc.

Wie?
Voor alle inwoners van Waarder!
Met medewerking van onder meer:
Diverse verenigingen, zoals SAM, Stichting Kerverland, Huiskamer van Waarder, de
Oranjevereniging en Stichting Durate
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Dorpsteam Waarder
Brandweer, EHBO en Veilig Verkeer Nederland

Waar?
De verschillende interactieve activiteiten vinden plaats over diverse locaties in de Prinses Máximalaan.

Om 19.00 uur opent Joke Pater als voorzitter van het Dorpsteam de dorpsavond in het Huis van Alles
(Huiskamer van Waarder), Prinses Máximalaan 2.

               

 

Duurzame Huizenroute

Ben je benieuwd naar inspirerende duurzame woningen in jouw buurt? Wil je weten wat voor duurzame maatregelen je in huis allemaal kunt treffen? Meld je dan hier https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/aanmelden-duurzamehuizenroute aan voor de duurzame huizenroute op 26 mei! Van 11.00-14.00 kun je bij duurzame huizen in de gemeente binnenkijken. Inspirerend, duurzaam en heel nuttig!

 

Rotonde Waarder afgesloten in april en mei 2018

In oktober 2017 is door de provincie Utrecht gewerkt aan de realisatie van twee rotondes bij Waarder. Hoewel beide rotondes in gebruik zijn, is de zuidelijke rotonde nog niet helemaal klaar. Door problemen met grondwater, een zwakke ondergrond en kabels en leidingen kon deze rotonde nog niet worden ingericht als turborotonde. Nu de buitentemperatuur weer stijgt, gaat aannemer Roelofs de rotonde alsnog afbouwen.

De voorbereidende werkzaamheden voor de afbouw van de zuidelijke rotonde starten op maandag 12 maart en nemen twee weken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen, buiten de spits (tussen 09.00 en 15.00 uur) waarbij het verkeer vanuit alle richtingen de rotonde kan passeren. Verkeersregelaars zorgen voor een veilige doorgang. Fietsers ondervinden geen hinder. De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van kabels en leidingen door Stedin en Gasunie.

Voor het afbouwen van de zuidelijke rotonde, inclusief de toeleidende wegen, moet deze gedurende twee weekenden volledig worden afgesloten. Het gaat om de volgende data en tijden:
1. vrijdagavond 13 april, 21.00 uur tot maandagochtend 16 april, 06.00 uur;
reserveweekend 20-23 april.
2. vrijdagavond 4 mei, 23.00 uur tot maandagochtend 7 mei, 06.00 uur;
reserveweekend 11-14 mei.

De werkzaamheden in deze twee weekenden bestaan uit het aanbrengen van betonbanden, laatste asfaltlagen en belijning. In verband met de Dodenherdenking, starten de werkzaamheden op 4 mei pas om 23.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden is de zuidelijke afrit A12 ‘Nieuwerbrug / Waarder’ vanuit de richting Den Haag afgesloten. De zuidelijke oprit richting Utrecht is in het eerste weekend geopend en in het tweede weekend afgesloten.
Het verkeer wordt via de gebruikelijke omleidingsroutes omgeleid. Verkeersregelaars zullen zware vrachtwagens (> 10 ton) veilig over het Oosteinde loodsen.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Ton Pors, omgevingsmanager van aannemer Roelofs:
telefoon 06-82 863 460
email ton.pors@roelofs.nl

 

 

 

 

 

Melding openbare ruimte

Met enige regelmaat ontvangt uw Dorpsteam meldingen met betrekking tot defecte straatverlichting, beschadigingen in het wegdek, overlast van geparkeerde voertuigen, problemen met afval etc. etc. etc.
Op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u dit alles direct melden via de pagina https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/melden-bij-de-gemeente

Hier kunt u ook melding doen over :

  • gevonden of verloren voorwerpen
  • ongediertebestrijding
  • vragen of klachten over het vliegverkeer
  • schade melden, opgelopen door kwaliteit onderhoud gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen, openbaar groen

Verfraaiing van de dorpskern in Waarder

Ter verfraaiing van de dorpskern heeft het Dorpsteam plantenbakken aan de lantaarnpalen laten plaatsen, langs de Molendijk, het Dorp en bij de school in de Prinses Maximalaan. Nu ziet het er nog groen uit, maar straks wanneer de bloemen bloeien…………………..

 

 

Maxima fase 3

Op woensdag 7 juni 2017 organiseerde Bogor projectontwikkeling als ontwikkelaar van de locatie Maxima fase 3 te Waarder, een informatie-inloopavond. Bijgaande foto’s geven een impressie van de getoonde schetsen van het nieuwe plan. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@bogor.nl

Het ontwerpwijzigingsplan Maxima fase 3a en ontwerpbestemmingsplan Maxima fase 3b liggen vanaf vandaag ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en op de internetsite https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen

Een leven redden kan iedereen: U ook !

Een leven redden kan iedereen: u ook!
Word vrijwilliger bij HartveiligWonen en kom naar de kick-off van de campagne op donderdag 15 juni 2017.
Een hartstilstand kan iedereen op elk tijdstip en op elke plek overkomen. Bij een hartstilstand telt elke minuut, waarbij de eerste zes minuten van levensbelang zijn. Wel prettig om te weten dat hulp dan heel dichtbij is. Natuurlijk wordt de ambulance gebeld, maar die kan vaak niet binnen de cruciale eerste 6 minuten arriveren. Met HartveiligWonen worden vrijwilligers uit de directe omgeving opgeroepen om direct naar het slachtoffer te gaan en de eerste hulp te verlenen totdat de ambulance arriveert.
HartVeiligWonen
HartveiligWonen bestaat uit een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren / defibrilleren of bereid zijn dit te leren. Ook AED’s (Automatische Externe Defibrillators) die van particulieren, verenigingen of organisaties zijn, zijn belangrijk binnen HartveiligWonen. Wij zijn hard op zoek naar vrijwilligers die opgeroepen willen worden om de juiste hulp te bieden.
Kick-off op donderdag 15 juni
Op donderdag 15 juni is er een informatieavond waarin u alles te weten komt over AED’s en burgerhulpverlening. De bijeenkomst wordt gehouden in de trouwzaal van het gemeentehuis in Bodegraven en de inloop is vanaf 19.00 uur.
Aanmelden als vrijwilliger of een AED aanmelden?
Via de website www.hartveiligwonen.nl kunt u zichzelf aanmelden als vrijwilliger of een AED aanmelden. Hier vindt u ook alle informatie over deze bijzondere vorm van burenhulp of bel 088-6254200.

Nieuwe Bibliotheek in Waarder

Woensdag 7 juni a.s. opent de Bibliotheek De Groene Venen een nieuwe Bibliotheek in de Prins Willem Alexanderschool in Waarder. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder D.J. Knol, om 12.15 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De Bibliotheek is na deze officiële opening op twee momenten in de week toegankelijk voor inwoners van Waarder, Nieuwerbrug en Driebruggen.  Er is een naast een jeugdcollectie een collectie volwassen boeken aanwezig, waaronder romans en grootletter boeken. Verder is de Bibliotheek een Bibliotheek op School. Met de Bibliotheek op school werken Bibliotheek, de PWA school en de gemeente resultaatgericht samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is o.a. het stimuleren van méér lezen, op school en thuis.

De Bibliotheek De Groene Venen  is heel blij met de samenwerking en met het feit dat door de nieuwe Bibliotheek ook in Waarder de bibliotheekdienstverlening weer dichter bij de inwoners is. De leden van de Bibliotheek in Waarder kunnen gratis materialen uit de hele collectie reserveren en in Waarder lenen.

De openingstijden van de Bibliotheek:

Maandag  11.00 u – 14.00 u.
Woensdag  12.15 u. – 14.00 u.

Zien we je snel in de nieuwe Bibliotheek?

Voor  meer informatie en lid woren zie: www.bibliotheekdegroenevenen.nl

Berichtenarchief

Recente reacties

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 37 andere abonnees