Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug

WINlogo

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft voor al haar kernen een dorpsteam als aanspreekpunt voor gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in de leefomgeving. In Nieuwerbrug is dat de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). De WIN bestaat al langer en heeft zich in 2013 hard gemaakt voor de ontwikkeling van een Leefbaarheidsplan om het dorp aantrekkelijker te maken. In dit Leefbaarheidsplan 2013-2023 is vooral aandacht besteed aan het saneren van bedrijfslocaties, verkeersdruk en (betaalbare) woningbouw. In 2017 werd op basis van evaluatie van het Leefbaarheidsplan een dorpsvisie 2017-2027 ontwikkeld. 

Er is inmiddels veel gerealiseerd en in 2023 hebben we er een vervolg aan gegeven met de dorpsvisie 2023-2032. (link) Met als belangrijkste aandachtspunten:

 • verkeer en bereikbaarheid
 • wonen en parkeren
 • duurzame toekomst
 • economie en bedrijvigheid
 • voorzieningen
 • recreatie en toerisme

We proberen als WIN onze invloed bij de gemeente als dorpsteam in te zetten door zaken die bij bewoners spelen op de agenda te zetten en de ontwikkelingen te volgen. Vaak is hiervoor veel geduld en een lange adem nodig. We zijn er op uit om het proces van meningsvorming en communicatie te bevorderen en vinden het belangrijk dat de stem van de Nieuwerbruggers bij de gemeente gehoord wordt. Als WIN hebben we zelf geen mening, anders dan die van de bewoners. Om te horen wat er speelt en wat dorpsgenoten vinden, houden we soms een enquête, organiseren we infomarkten en bijeenkomsten voor bewoners en gaan zonodig zelf op onderzoek uit. 

Iedere Nieuwerbrugger is welkom om mee te praten en zaken met betrekking tot de genoemde onderwerpen in te brengen in de vergaderingen van de WIN of bij de leden. 

De vergaderingen zijn in het Wierickehuis en de data staan in de agenda (link)

De (kern van de) WIN bestaat uit:

 • Jan de Mol (tijdelijk waarnemend voorzitter)
 • Marco van Schadewijk (secretaris)
 • Michel Velthuis
 • Martin Geldhof
 • Ani van der Winden (penningmeester)
 • Jacqueline van Zweeden
 • Cora Postema