Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug

WINlogo
Welkom op de gemeentesite van de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). Wij zijn een klein clubje van bewoners die nadrukkelijk niet pretenderen Nieuwerbrug bij de gemeente te vertegenwoordigen, maar die graag nadenken over wat er in onze omgeving gebeurt en zou moeten gebeuren. Wij houden ons vooral bezig met de kwaliteit van de leefomgeving – het ‘sociale domein’ laten we graag over aan de organisaties die daarvoor zijn. De invulling van leegvallende terreinen in het dorp, de verkeersproblematiek, de woonvisie, de voorzieningen, het ‘dorpskarakter’, oprukkende bedrijventerreinen, windmolens en de energietransitie – heb je ideeën voor een verbetering in of rond ons dorp, ben je bezorgd over nieuwe plannen en wil je hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten.
Dat we geen dorpsvertegenwoordiging zijn wil niet zeggen dat de gemeente niet naar ons luistert. We hebben regelmatig contact met bestuurders en raadsleden en ook ongevraagd bemoeien we ons met gemeentelijke ontwikkelingen. We hebben natuurlijk geen macht maar proberen wel invloed uit te oefenen door dingen op agenda’s te krijgen en te houden. Bij meningsverschillen, in het dorp of binnen de WIN, letten we erop zo neutraal mogelijk te blijven en in ieder geval het proces van meningsvorming en communicatie te bevorderen. Wij proberen altijd zo goed mogelijk te handelen naar de stemming in het dorp, maar het valt op dat we tegengeluiden of verwijten vaak pas achteraf te horen krijgen – en dan kunnen we er meestal niet veel meer mee. Het is een subtiel spelletje dat geduld vergt en soms incasseringsvermogen.
Ben je het eens of oneens met wat de WIN doet? Wij horen graag van je!

De (kern van de) WIN bestaat uit:

  • Jan de Mol (tijdelijk waarnemend voorzitter)
  • Marco Schadewijk (secretaris)
  • Michel Velthuis
  • Martin Geldhof
  • Ani van der Winden (penningmeester)

Een kern van 5 vrijwilligers is een magere bezetting. Het betekent dat we minder aan kunnen, maar vooral ook is het een gemis aan frisse ideeën en gezonde discussie! Geen goede zaak dus, en vandaar een dringende oproep aan Nieuwerbruggers die wat willen doen aan de leefomgeving in en om het dorp: Kom meedoen!

Een lidmaatschap is informeel, kost niets en duurt zolang je het leuk vindt en er wat tijd voor hebt. Voorkennis is niet vereist, geduld, optimisme en humor wel.
Wist je dat je helemaal geen ‘lid van de WIN’ hoeft te zijn om toch, zolang het duurt, mee te kunnen doen in een project dat je toevallig leuk vindt? Of om mee te praten over dat ene onderwerp dat jou interesseert of waarvan je misschien juist wel verstand hebt?

Meer weten? Lees over wat de WIN doet en wil in ons Leefbaarheidsplan 2013-2023 en de Dorpsvisie. Bekijk hier een lijst van recente en actuele zaken en wat we in de nabije toekomst zien aankomen. Wist je dat je de vergaderingen van de WIN met de Gemeente kunt bijwonen? Kijk in de vergaderagenda voor de data, of neem gerust contact met ons op!