Vergaderdata

Onderstaand lijstje is nadrukkelijk een planning. Informeer altijd even vooraf of het doorgaat – en waar de vergadering plaatsvindt – wanneer je een bijeenkomst wil bijwonen.

In 2023 zijn vooralsnog de volgende bijeenkomsten gepland:

Locatie Datum Tijd Omschrijving
Wierickehuis do 02-02-2003 20.00u WIN intern
Wierickehuis woe 22-02-2023 20:00u WIN met gemeente
Wierickehuis do 04-05-2023 20.30u WIN intern
Wierickehuis do 25-05-2023 20:00u WIN met gemeente
Wierickehuis di 01-08-2023 20.00u WIN intern
Wierickehuis do 24-08-2023 20:00u WIN met gemeente
Wierickehuis di 07-11-2023 20.00u WIN intern
Wierickehuis di 28-11-2023 20:00u WIN met gemeente

Ook voor onze eigen WIN vergaderingen is dit nadrukkelijk een planning. De ervaring leert dat we soms ervan moeten afwijken of een extra bijeenkomst moeten inlassen.

Zelf een vergadering bijwonen? Meld je altijd even via het contactformulier.
De vergaderingen van de WIN zijn openbaar en worden doorgaans, maar niet altijd in het Wierickehuis gehouden vanaf 20.00 uur. De vergaderingen met de gemeente, wanneer zij doorgaan, zijn in principe wel altijd in het Wierickehuis.
*NB: er kan ook worden uitgeweken naar digitaal vergaderen*

De ‘interne’ WIN-vergaderingen zijn meestal voorbereiding voor de bijeenkomsten met de Gemeente. Na aanmelding kun je die ook bijwonen – ideaal om eens kennis te maken en te ervaren wat er zoal over tafel gaat. En om jouw mening te laten horen natuurlijk.

Voor wat betreft de bijeenkomsten met de gemeente: we hebben afgesproken het aantal ‘bijeenkomsten’ te minimaliseren. We spreken immers in werkgroepen en bij andere gelegenheden ook al met de gemeente. We bepalen steeds vooraf met de gemeente of de geplande bijeenkomst daadwerkelijk doorgaat, of dat we de agenda schriftelijk of anderszins afdoen.

Comments 3

  1. Pingback: Beter samenwerken, minder vergaderen | Nieuwerbrug aan de Rijn

  2. Net voor Jan lul een vergadering willen bijwonen, is gewoon niemand en hoor ik dat het een dag eerder was! Niets op deze site, of in het nieuws! Echt waardeloos

  3. Het is heel jammer als iemand voor niets naar het Wierickehuis komt. Maar vergaderdata schuiven nog wel eens en daarom wijzen we er (direct onder de planning op deze site) dan ook op dat het altijd verstandig is om je vooraf even te melden als je een vergadering wil bijwonen. Dan kunnen we je als dat nodig is ook netjes vooraf waarschuwen als een vergadering vervalt of verschuift.

Geef een reactie