Vergaderdata

Onderstaand lijstje is nadrukkelijk een planning. Informeer altijd, via het contactformulier, vooraf of het doorgaat – en waar de vergadering plaatsvindt – wanneer je een bijeenkomst wil bijwonen.

In 2024 zijn nog de volgende bijeenkomsten gepland:

Locatie Datum Tijd Omschrijving
Wierickehuis do 08-02-2024 19:30u WIN intern
Wierickehuis do 07-03-2024 20:00u WIN & Gemeente
Wierickehuis do 02-05-2024 19:30u WIN Intern
Wierickehuis do 30-05-2024 20:00u WIN & Gemeente
Wierickehuis di 20-08-2024 19:30u WIN Intern
Wierickehuis di 10-09-2024 20:00u WIN & Gemeente
Wierickehuis di 12-11-2024 19:30u WIN Intern
Wierickehuis di 10-12-2024 20:00u WIN & Gemeente

Ook voor onze eigen WIN vergaderingen is dit nadrukkelijk een planning. De ervaring leert dat we soms ervan moeten afwijken of een extra bijeenkomst moeten inlassen.

Zelf een vergadering bijwonen? Meld je altijd even via het contactformulier.
De vergaderingen van de WIN zijn openbaar en worden doorgaans, maar niet altijd in het Wierickehuis gehouden. De vergaderingen met de gemeente, wanneer zij doorgaan, zijn in principe wel altijd in het Wierickehuis om 20:00u.
*NB: er kan ook worden uitgeweken naar digitaal vergaderen*

De ‘interne’ WIN-vergaderingen zijn meestal voorbereiding voor de bijeenkomsten met de Gemeente. Na aanmelding kun je die ook bijwonen – ideaal om eens kennis te maken en te ervaren wat er zoal over tafel gaat. En om jouw mening te laten horen natuurlijk.

Voor wat betreft de bijeenkomsten met de gemeente: we hebben afgesproken het aantal ‘bijeenkomsten’ te minimaliseren. We spreken immers in werkgroepen en bij andere gelegenheden ook al met de gemeente. We bepalen steeds vooraf met de gemeente of de geplande bijeenkomst daadwerkelijk doorgaat, of dat we de agenda schriftelijk of anderszins afdoen.

Comments 1

  1. Pingback: Beter samenwerken, minder vergaderen | Nieuwerbrug aan de Rijn

Geef een reactie