Vergaderdata

Onderstaand lijstje is nadrukkelijk een planning. Informeer altijd even vooraf of het doorgaat – en waar de vergadering plaatsvindt – wanneer je een bijeenkomst wil bijwonen.

‘Bijwonen’ heeft door Corona wel een andere betekenis gekregen. Als het verantwoord is vergaderen we ‘live’, anders digitaal – ook met de gemeente. Dat we veel meer digitaal doen heeft ook gevolgen voor het vergaderschema. Een digitale vergadering is immers gemakkelijker af te zeggen of te verplaatsen. Als je wil meedoen dan kan dat, maar het vergt enige voorbereiding. Meld je gewoon aan via het contactformulier, dan kijken we hoe er een mouw aan te passen is.

Voor wat betreft de bijeenkomsten met de gemeente: we hebben afgesproken het aantal ‘bijeenkomsten’ te minimaliseren. We spreken immers in werkgroepen en bij andere gelegenheden ook al met de gemeente. We bepalen steeds vooraf met de gemeente of de geplande bijeenkomst daadwerkelijk doorgaat, of dat we de agenda schriftelijk of anderszins afdoen.

Een compleet overzicht voor 2022 is er (nog) niet. Dat heeft te maken met de aankomende verkiezingen. Er is één bijeenkomst met de Gemeente gepland:

Locatie Datum Tijd Omschrijving
Wierickehuis of digitaal di 08-02-2022 20:00 WIN intern
Wierickehuis of digitaal
do 24-02-2022 20:00 WIN met gemeente

Ook voor onze eigen WIN vergaderingen is dit nadrukkelijk een planning. De ervaring leert dat we soms ervan moeten afwijken of een extra bijeenkomst moeten inlassen.

Zelf een vergadering bijwonen? Meld je altijd even via het contactformulier.
De vergaderingen van de WIN zijn openbaar en worden doorgaans, maar niet altijd in het Wierickehuis gehouden vanaf 20.00 uur. De vergaderingen met de gemeente, wanneer zij doorgaan, zijn in principe wel altijd in het Wierickehuis.
*Vanwege Corona-maatregelen kan ook worden uitgeweken naar digitaal vergaderen*

Comments 3

  1. Pingback: Beter samenwerken, minder vergaderen | Nieuwerbrug aan de Rijn

  2. Net voor Jan lul een vergadering willen bijwonen, is gewoon niemand en hoor ik dat het een dag eerder was! Niets op deze site, of in het nieuws! Echt waardeloos

  3. Het is heel jammer als iemand voor niets naar het Wierickehuis komt. Maar vergaderdata schuiven nog wel eens en daarom wijzen we er (direct onder de planning op deze site) dan ook op dat het altijd verstandig is om je vooraf even te melden als je een vergadering wil bijwonen. Dan kunnen we je als dat nodig is ook netjes vooraf waarschuwen als een vergadering vervalt of verschuift.

Geef een reactie