Dorpsvisie-Nieuwerbrug-aan-den-Rijn 2023

In 2017 kwam onze eerste Dorpsvisie bij u in de bus. Als eerste dorp in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hadden wij dit plan in daden omgezet. Wij dachten dat wij hiermee 10 jaar vooruit zouden kunnen. Maar in een paar jaren kan er heel veel gebeuren. Corona kwam in het land. En daarna kwam de inval van Rusland in Oekraïne. De prijzen van onze energie schoten omhoog, de prijzen van levensmiddelen in de winkels ook. Ook kwamen er steeds meer berichten over de stijging van de zeespiegel, de biodiversiteit van de natuur kwam in het gedrang, er was een woningtekort en de zorgen over energie werden steeds groter. In de eerste dorpsvisie stond daar niets over, want toen waren we nog meer bezig met het grote en zware verkeer dat door Nieuwerbrug denderde en een klein beetje met de woningbouw. Vandaar dat er twee jaar geleden eerst een enquête over duurzaamheid gehouden is en met de resultaten daarvan zijn we aan de gang gegaan. Ook hebben we zaken aangepast, er zijn nieuwe prioriteiten bij gekomen en andere zaken die achterhaald waren, zijn verdwenen.
Wij hopen dat ook deze visie u weer aanspreekt. Tenslotte is dit onze leidraad voor de toekomst, u kunt de visie hier downloaden.

De WIN

Comments 1

  1. Windturbines langs de snelweg worden overwogen? Hopelijk houden de plannenmakers er rekening mee, dat windturbines langs de A12 grote geluidoverlast zullen geven. Vooral als de wind uit die richting komt en 100% zeker als ze 150-230 meter hoog worden. Dat is nu al te merken aan de geluiden, die vanaf de A12 en treinen afkomen. Windturbine-geluid, waarbij infrasone geluid, draagt vele honderden meters ver, maar dan wel dag en nacht! Windturbines zijn met name aantrekkelijk vanwege de subsidies, voor de rest zijn ze niet bepaald rendabel. Ze vergen veel kostbare en nu al schaarse grondstoffen, die mede met bv kinderarbeid uit Afrikaanse mijnen worden gehaald, ze verbruiken/lekken minerale olie, de accu’s vatten nogal eens vlam, bevatten giftige stoffen, ze zijn slecht afbreekbaar, staan regelmatig stil, ze bederven het landschap, drogen de grond in de omgeving uit, de vogelsterfte, etc. Grote ecologische voetafdruk, dus mi achterhaald.

Geef een reactie