LeeftSamen

Waarom LeeftSamen?

Er zijn al veel platforms. Waarom moet er nog een platform bij?  Het antwoord is simpel: We willen allemaal een goede buurt. Een handig hulpmiddel is een goed buurtplatform. Daarom is LeeftSamen ontwikkeld.

Leeftsamen: een gezamenlijk initiatief

LeeftSamen is een initiatief van een groot aantal buurtbewoners, clubs, verenigingen, levensbeschouwelijke organisaties, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ondernemers die de handen ineen hebben geslagen.

Met elkaar geloven wij erin dat we op een leuke en laagdrempelige manier iets voor elkaar kunnen betekenen. Daarom hebben wij met elkaar het LeeftSamen-platform ontwikkeld.

LeeftSamen: een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk

Leeftsamen is grotendeels gefinancierd met publiek geld (van gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties). LeeftSamen is daarom vormgegeven als een ‘publiek bedrijf’. Dit betekent dat LeeftSamen geen winstoogmerk heeft. Alle winst wordt geïnvesteerd in een verdere ontwikkeling van het LeeftSamen-platform en/of concrete activiteiten in de wijk.

Bij een publiek bedrijf hoort ook inspraak. Daarom is LeeftSamen een coöperatieve vereniging. De leden van de vereniging (iedereen en elke organisatie die wil) bepalen zelf hoe het platform verder wordt ontwikkeld.

LeeftSamen is gestart in Rotterdam. Steeds meer gemeenten sluiten zich bij dit publieke initiatief aan. Om er voor te zorgen dat de inspraak goed gewaarborgd wordt, vormt elke deelnemende gemeente nu een eigen afdeling binnen de coöperatieve vereniging.

Met elkaar vormen we zo een publieke beweging waarbij we met elkaar een platform hebben en maken dat we allemaal nodig hebben. Dit doen we onder het motto: Samen maken we de beste buurt!

Meedoen?

Wil je meedoen? Maak dan een profiel aan en onderzoek de mogelijkheden die dit medium biedt. Wilt u spullen verkopen of ruilen zijn er uiteraard tal van mogelijkheden via het internet. LeeftSamen is een app en website waarmee u makkelijk spullen kunt lenen en/of huren van mensen in je buurt. Meld je aan en probeer het gewoon een keer….. https://www.leeftsamen.nl

Veel suc6 en plezier,

Uw Wijkteam-Zuid

Geef een reactie