Denk mee over de toekomst van Bodegraven

Wij als wijkteam Bodegraven Zuid werken momenteel samen met het andere wijkteam Bodegraven Noord en de gemeente aan een dorpsvisie voor Bodegraven. Waar staan we wat u betreft als dorp over 20 jaar? Om een antwoord te geven op deze vraag gaan we graag met u in gesprek.

Verkennende enquête
In ons dorp hebben al veel inwoners via het inwonerspanel een eerste keer meegedacht. Graag willen we nog meer mensen spreken over de dorpsvisie. Daarom stellen we een aantal vragen nog een keer tijdens straatinterviews en ook online. Hieronder vindt u een link om de enquête online in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. U kunt de enquête invullen tot uiterlijk 25 oktober. Bedankt voor uw deelname!

Klik op deze link om doorverwezen te worden naar de enquête:  https://nl.surveymonkey.com/r/enquetebodegraven

Geef een reactie