Wijkteam Zuid helpt bij avondvierdaagse

Bij het de avondvierdaagseavondvierdaagse in
de week van 23 mei is door
de organisatie een beroep
gedaan op het wijkteam
om samen met andere
vrijwilligers een bloemetje aan
de deelnemers te overhandigen
na het passeren van de finish.
Een aantal wijkteamleden heeft
aan dit verzoek gehoor gegeven
door op vrijdag 27 mei in de Vromade de bloemetjes aan te bieden.

Wijkteam Zuid maakt bezwaar tegen komst Droomfabriek

Op vrijdag 29-4-2016 heeft het Wijkteam Zuid in samenwerking met en namens de omwonden van de oude Beatrixschool hun “Zienswijze Droomfabriek” als brief aangeboden aan het college van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tevens hebben alle politieke partijen van de Gemeenteraad een digitale versie van dit document ontvangen.

Bent u geïnteresseerd na de inhoud en onderbouwing van dit bezwaar tegen de huisvesting van de Droomfabriek in de oude Beatrixschool, open dan deze link: Zienswijze Droomfabriek

Reacties kunt u ook mailen aan info@wijkteamzuid.nl

Betere straatverlichting tegen auto-inbraak

Na klachten van bewoners uit de Dronenwijk over regelmatig voorkomende auto-inbraken op een bepaalde parkeerplaats is het probleem aangekaart bij het wijkteam. De bewoners waren van oordeel dat de parkeerplaats onvoldoende werd verlicht. In het periodiek overleg van het wijkteam met de gemeente is het probleem samen met de bewoners besproken, waarna er door de gemeente een lichtmeting is uitgevoerd. De conclusie was dat het lichtniveau op een bepaalde plek te laag was. De gemeente heeft meegedeeld dat daar op korte termijn een extra lichtmast zal worden geplaatst.

Snoeien kan inbraak beperken

Na klachten van bewoners nabij de Groene Ree over inbraak bleek dat een slecht verlichte parkeerplaats als schuilplaats door inbrekers werd gebruikt om vandaar uit de buurt te observeren. De klacht werd geuit bij het wijkteam, waarna middels overleg met de bewoners en de gemeente besloten werd om het omliggende groen flink in te snoeien. Na de snoeibuurt werd het licht van de lantaarnpalen in de buurt niet meer gehinderd en is de parkeerplaats weer voldoende zichtbaar vanuit de omliggende woningen.

Maatregelen tegen inbraak

Donderdagavond 14 januari heeft ons wijkteam samen met de politie de ronde gedaan in de wijk Broekvelden op de aanwezigheid van onverlichte woningen. Hierbij hebben we 90 woningen onverlicht aangetroffen. In de brievenbus van deze woningen is een envelop gedaan met de mededeling dat de woning door het ontbreken van verlichting inbraakgevoelig is.
Vooraf aan de actie is een flyer door de Dronenwijk en ook Broekvelden verspreid.
Zie: 160010_Wijkteam Folder
Hierin is ook informatie opgenomen over het bestaan van Bodegraafse whatsapp-groepen, waarin men elkaar op de hoogte kan houden van verdachte situaties.
Zie ook de FB-pagina: Bodegraafse onraad- en whatsapp pagina
Verder loont het de moeite om aandacht te besteden aan het hang en sluitwerk, zoals in een eerder bericht op deze website is aangegeven.

Deelname collectief duurzame maatregelen

Het Duurzaam Bouwloket heeft op initiatief van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in juni een voorlichtingsavond over energiebesparing in de wijk Broekvelden gehouden. Een aantal bewoners heeft daarna een commissie gevormd. Zij hebben een aantal bedrijven geselecteerd die collectief energiebesparende maatregelen uit kunnen voeren en offertes aangevraagd. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan spouwmuurisolatie, vloer- en dakisolatie en plaatsing van zonnepanelen. Vanwege de collectieve benadering is korting mogelijk.

Woont u in de wijk Broekvelden en bent u geïnteresseerd in energiebesparende maatregelen voor uw huis? Maak uw interesse voor 31 december a.s. kenbaar door een e-mail te sturen naar het Duurzaam Bouwloket onder vermelding van “Energiebesparing Broekvelden”.

Het e-mailadres is: info@duurzaambouwloket.nl. U ontvangt dan meer informatie.

Belangstelling voor glasvezel

Tijdens het wijkteamoverleg met de gemeente op 12 oktober jl. bleek dat er bewoners zijn die de voorkeur geven aan een Internet-verbinding via glasvezel. Dat is geen zaak van de gemeente. Die coördineert alleen bij het graafwerk.
Indien er in een wijk voldoende belangstelling bestaat om over glasvezel te beschikken, dan heeft dat bij de beheerder van het netwerk invloed op de prioriteit om deze voorziening te realiseren.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door u aan te melden via de volgende link:

Aanmelding belangstelling voor glasvezel

 

 

Borftse Eettafel

Op zaterdag 28 november is er weer een Borftse Eettafel. Voor meer informatie verwijs ik u naar
http://www.deboreftseeettafel.nl/

U kunt zich via deze website ook inschrijven.

Inbraakpreventie

Bescherm uw bezittingen, voorkom inbraak

Het wijkteam zuid heeft onlangs via persberichten en berichten op eigen website acties ondernomen om bewoners te attenderen op beveiliging tegen inbraak. Naast de gaatjes boormethode waarmee raamhefboompjes of sleutels van buitenaf aan de binnenkant kunnen worden gedraaid is er ook de cilindertrek- of kerntrekmethode. Hierbij wordt een hardstalen schroef in een cilinderslot geboord en er daarna met cilinder en al met een hefboom uitgetrokken.
Zie www.politie.nl/themas/woninginbraak.html op het onderwerp cilindertrekken.
U kunt deze inbraakmethode voorkomen door uw beslag aan de voor- en achterdeur te vervangen door een beslag dat voorzien is van kerntrekbeveiliging. Zie bijgaande foto’s.

Dat beslag is voorzien van een ovaalvormig plaatje dat het uittrekken van de cilinder voorkomt. deurbeslag2
Een paar maanden geleden is er in de wijk Broekvelden met de cilindertrekmethode ingebroken.

Achterpadverlichting

Wijkteam Zuid

Achterpadverlichting Wijkteam Zuid Bodegraven

Begin 2000 is een project gestart, waarbij de wijkteams in samenwerking met de gemeente na een inventarisatie van donkere plekken lamparmaturen hebben verstrekt voor de achterpadverlichting. Het doel hiervan is om meer veiligheid in de wijk te bewerkstelligen.

Wellicht is dat nog niet bij iedereen bekend. Indien u vindt dat uw achterpad onvoldoende verlicht is, kunt u ook voor zo’n lamp in aanmerking komen.

Neem dan contact op met een van de personen van ons wijkteam of stuur een e-mail naar info@wijkteamzuid.nl.

Daarna zal door iemand van het wijkteam worden beoordeeld of de betreffende plek aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit om te voorkomen dat bij elke woning grenzend aan het achterpad een lamp komt te hangen. Een richtlijn voor een onderlinge lampafstand is 16 á 20 meter.

Deze lampen worden u gratis ter beschikking gesteld door de gemeente.
U moet ze wel zelf aansluiten en ook het stroomverbruik (circa € 14 per jaar) is voor uw rekening. Indien een lampje is opgebrand, dient u dit zelf te vervangen, maar dat zal niet vaker voorkomen dan eens per 2 jaar. Bij het wijkteam zijn deze lampjes tegen een reductieprijs verkrijgbaar.

Indien na vervanging de lamp toch niet werkt, is de armatuur vermoedelijk defect. Neem ook in dat geval contact op met het wijkteam.

Berichtenarchief

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 38 andere abonnees