Dorpsvisie en hoe nu verder? Jaarbijeenkomst (live!) op 7 oktober a.s.

Nanette Kalisvaart Dorpsvisie Leave a Comment

Dorpsvisie gereed en nu?
Half juli heeft het Dorpsteam de dorpsvisie 2020 – 2030 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente gebruikt de dorpsvisies van de dorp- en wijkteams als bouwstenen bij het maken van een gemeentelijke toekomstvisie. Zaken uit de dorpsvisies worden daarin niet altijd één op één overgenomen. De gemeente heeft namelijk soms andere belangen en heeft te maken met wet en regelgeving vanuit het Rijk en de provincie.
In onze dorpsvisie hebben we als inwoners enkele doelen gesteld, maar hoe zorgen we ervoor dat die doelen worden gehaald? Gaan we achterover leunen, afwachten en hopen dat het gemeentelijk beleid er uiteindelijk in resulteert dat onze doelen worden gehaald? Of gaan we er actief met z’n allen voor zorgen dat we onze doelen halen en zo ja, hoe?

Openbare vergadering donderdagavond 7 oktober
Als Dorpsteam zijn we van mening dat we meer kans maken om de doelen te halen als we er met z’n allen zelf actief mee aan de slag gaan. Daarom staat onze jaarlijkse openbare vergadering op donderdagavond 7 oktober in het teken van het thema “hoe verwezenlijken we de doelen van de dorpsvisie”.

Klik hier voor meer informatie over de avond én het aanmelden (én de coronaregels).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.