Q&A

Q: Hoeveel inwoners heeft het gebied in totaal?
A: 
1982

Q: Komt er een (aparte) visie op het gebied rond de Aldi en de loodsen ernaast en de locatie achter Meurs op de dijk?
A
: Dit zijn (3) particuliere terreinen en daar wordt door de respectievelijke eigenaren aan gewerkt; de gemeente kan hier alleen vinger aan de pols houden (en doet dat ook).

Q: Is 2030 als doel voor een winkel niet heel ver weg?
A
: Het is een “levend” document. Het hoeft dus niet zo te zijn dat het pas in 2030 zou gaan plaatsvinden. Het kan aangepast worden in de tussentijd. Wellicht dat bepaalde zaken ook eerder gebeuren.

Q: Welke rol kan het Dorpsteam spelen in het verkrijgen van een winkel? Dit is toch een zaak voor een ondernemer?
A
: Het Dorpsteam probeert het onder de aandacht te houden maar is zelf geen partij.

Q: Zijn er al plannen voor een supermarkt?
A
: Op dit moment zijn er geen concrete plannen. De gemeente begrijpt wel de wens. De projectontwikkelaar heeft van de gemeente, in overleg met het Dorpsteam, een wensenlijst meegekregen.

Q: Kunnen wij ook stemmen op ingezonden aandachtspunten?
A: U kunt ons benaderen via de website of een mail sturen naar info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.

Q: T.a.v. stiltegebied: bv. begroeide aardenwal aan ‘onze’ kant van de A12 helpt ook…
A: We hebben onlangs overleg gehad met de gemeente waarbij een petitie over de A12 van Gouda-Noord is besproken, die pleit voor diverse maatregelen w.o. het verhogen en doortrekken van geluidsschermen. Bij het volgende overleg hierover nemen we dit mee als optie.

Q: De meeste antwoorden zijn gegeven vóór de definitie van het stiltegebied. Het resultaat zegt dus niet zoveel.
A: Als we nog een keer op deze manier vragen stellen zullen we de mogelijkheid tot antwoorden pas openstellen ná het geven van de informatie. Een mooi leermoment voor ons.

Q: T.a.v. voormalig Aldi-terrein: Dat is natuurlijk mooi maar wordt het ook weer een doodlopende wijk zoals bijna alle kleine uitbreidingen in het dorp? Ik ben wel benieuwd naar die wensenlijst, is die in te zien?
A van de gemeente: Die wensenlijst is de zogenaamde Nota van Uitgangspunten die is opgesteld ten behoeve van de huidige fase van het proces en gericht aan eigenaren en potentiële ontwikkelaars. Daarmee weten zij waar ze aan toe zijn als het gaat om wat de inzet van de gemeente is bij start van het maken van plannen. De Nota van Uitgangspunten vindt u hier.

Q: Gemiste kans, wederom. Dat zou je op z’n minst moeten doen voor fietsers en wandelaars met een route om het dorp om de achterkanten van die wijkjes toch iets van ontsluiting te geven en om wandelrondjes te maken.
A van de gemeente: De inzet is een integrale ontwikkeling van het totale gebied waaronder voormalige Aldi locatie, voormalige caravanstalling en locatie Timpaan.

Daarmee ontstaat dan zeer waarschijnlijk een koppeling tussen Kalverstraat en huidige ontsluiting voormalige Aldi. Dus geen doodlopend plan maar een soort U. Daarnaast staat in de uitgangspunten dat aansluiting op de Mutsaershof niet wordt uitgesloten.

Q: Bedrijven concentreren is leuk idee natuurlijk maar veel bedrijven zoals agrarische bedrijven kunnen helemaal niet verplaatsen natuurlijk. Dus zijn er zoveel bedrijven te verplaatsen in het dorp/buitengebied?
A: Uw constatering is voor een groot deel juist maar er is wel een aantal type bedrijven die verplaatst zouden kunnen worden als ze dat zouden willen. De vraag is wel of dat realistisch is.

Q: Ik denk dat de ouderen die niet zelfvoorzienend zijn ook de enquête niet ingevuld hebben. Geen digitale vaardigheden!
A: Meer dan 1/4 van de inwoners die de enquête hebben ingevuld is 56 jaar of ouder.

Q: Voor de Nieuwdorperweg is een paar jaar geleden al een plan gemaakt. In hoeverre worden onze wensen van vanavond daar nog in meegenomen?
A: De weg wordt nog voorzien van een karrenspoor met als doel de snelheid omlaag te halen en er komen nog twee wisselplaatsen.

Q: De rondweg aan het eind van de Reewal langs de A12 , kunnen jullie een uitleg geven aan de hand van dat kaartje wat in de Reeuwijker stond, want ik en met mij vele mensen begrijpen er niets van.
A: Dit was één van de mogelijke opties die naar voren kwam bij het project Beter Bereikbaar Gouwe. Hierdoor zou de Brugweg ontlast worden. Op de website https://www.beterbereikbaargouwe.nl kunt u daar meer informatie over vinden. Uiteindelijk is deze optie afgevallen voor het project en heeft de gemeente nu een convenant met Waddinxveen getekend om de problematiek in kaart te brengen en hiervoor gezamenlijk een oplossing te zoeken. Ook gemeente Gouda gaat hierin worden betrokken omdat het tevens effect heeft op de Bloemendaalseweg. We hebben de gemeente gevraagd om ook de omgeving van de Brugweg te betrekken bij het onderzoek naar de problematiek.

Q: Over duurzaamheid: een afvalbrengstation waarvoor je NIET kilometers hoeft te rijden, NIET in de rij hoeft te staan , NIET extra voor hoeft te betalen en waarvan het toegangspoortje gewoon werkt…… zou erg mooi zijn ;-))
A: Er zijn momenteel allerlei ontwikkelingen gaande met betrekking tot het afvalbrengstation. We hebben uit eerder overleg met de gemeente begrepen dat men een balans probeert te vinden tussen goede afvalscheiding, het de inwoner zo gemakkelijk mogelijk maken en het prijskaartje wat aan maatregelen daarvoor hangt.

Q: Graag meer informatie over de W24 (weg door polder)
A: Zie eerdere vraag over dit onderwerp.