Dorpswinkel

Een buurtwinkel in Reeuwijk-Dorp, feit of fictie?

Mei 2023

Enquête
Zoals u wellicht reeds hebt vernomen is de Werkgroep Winkelaanbod vanuit het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied al geruime tijd bezig met onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpswinkel op het dorp. In dit proces zijn inmiddels al een aantal belangrijke stappen genomen. We zijn hiervoor in gesprek met de gemeente, ontwikkelaars, lokale ondernemers, vrijwilligers en andere belanghebbenden om dit project te realiseren. Een belangrijke stem ligt echter bij u, de inwoner van Reeuwijk-Dorp en potentiële klant van de dorpswinkel. Daarom zouden wij graag van u horen hoe u tegen de eventuele komst van een dorpswinkel aankijkt en wat u verwacht van een dergelijke winkel. Uw input is van onmisbaar belang. We hebben zoveel mogelijk ingevulde enquêtes nodig, zodat we een goed beeld kunnen vormen van de behoeften en wensen vanuit het dorp.

Dus, wilt u ook een dorpswinkel op dorp? Vul dan de enquête hieronder in! Graag voor 5 juni.

Klik hier om enquête Dorpswinkel in te vullen.

 

Januari 2023
Bij de bewonersenquête van het Dorpsteam liet 91% van onze inwoners weten graag weer een buurtwinkel in het dorp te hebben en er ook regelmatig graag gebruik van te willen maken. Het Dorpsteam heeft deze actie opgepakt en is een onderzoek naar de mogelijkheden gestart. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met supermarktondernemers en ook is er gekeken naar vergelijkbare initiatieven in de regio. Zo kwamen we in contact met een buurtwinkel in Polsbroek, die al 6 jaar volledig gerund wordt door vrijwilligers. Een interessant alternatief vonden wij! Na ons bezoek aan hun winkel, waar we erg enthousiast van raakten, vroegen we hen op de dorpsteamvergadering van 6 oktober jl. te komen vertellen over hun initiatief. En om jullie echt een goede indruk te kunnen geven, maakten ze een filmpje als virtuele rondleiding. We nodigen iedereen uit om de video direct te bekijken en te liken als jullie dit ook zien zitten voor Reeuwijk-Dorp.

Als we willen dat de winkel er komt in ons dorp, hebben we een groep enthousiastelingen nodig, die  op korte termijn aan de slag gaan om die winkel te realiseren.

Want let op: een initiatief als dit slaagt alleen als we voldoende vrijwilligers hebben om een buurtwinkel te realiseren en daarna ook draaiende te houden! Met elke uur aan inzet zijn we al blij! Ben jij die ondernemende persoon die dit initiatief samen met ons verder kan brengen? Dan komen wij graag snel met jou in contact!

Na opening van de winkel zoeken we ook vrijwilligers, al is het maar 1 dagdeel per week. Graag horen we het nu alvast als je hiertoe bereid zou zijn. Wij nemen dan in een later stadium contact met je op. Er zijn diverse taken te vervullen, van penningmeester tot schoonmaak, van spullen ophalen tot achter de kassa staan en klanten helpen of voorraad bijhouden of bijvullen. En wat vragen we dan van jou? Slechts een paar uurtjes van jouw tijd in de maand. Meld je z.s.m. aan: info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.

Kijk op onze Facebookpagina voor het leuke filmpje van Polsbroek.

En hou de activiteiten in de gaten o.a. via de knop op de homepage van onze website.