Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk weer open

De Raadhuisweg en Zoutmanweg in Reeuwijk is sinds vrijdag weer open.

Om de weg en de omgeving nog iets op te fraaien worden in het najaar de bomen geplaatst. De nieuwe bomen en beplanting kunnen pas worden aangeplant in het plantseizoen.

HANDHAVINGSPLAN NA UITVOERING

Langs de route staan informatieborden waarop de toekomstige beplanting en een maximum snelheid van 30 km/uur is aangegeven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt aanvullende maatregelen welke noodzakelijk worden geacht om het gedrag van bestuurders positief te beïnvloeden. Het handhavingsplan is opgesteld in samenwerking met politie waardoor een maatregelenpakket ingezet kan worden met activiteiten gericht op gedragsverandering waarbij handhaving als sluitstuk dient.

Door middel van alle maatregelen willen we de bestuurder het gevoel geven dat 30km rijden in Reeuwijk brug ‘heel logisch’ is Elmar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zegt dan ook: “rijd rustig en geniet”.

Geef een reactie