Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisweg

Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisweg 57-75 en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Publicatiedatum:
23 dec 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110 a lid 1 van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf donderdag 24 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan Raadhuisweg 57-75 in Reeuwijk en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage ligt. Op het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing aangezien er meer dan 11 woningen zijn gepland.

Plangebied

Voor de percelen Raadhuisweg 57-75 bestaat het plan om de tien bestaande woningen te slopen en daarvoor in de plaats drie appartementengebouwen, met ieder tien huurappartementen, en een parkeerterrein met 33 parkeerplaatsen te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan is op deze situatie gebaseerd.

Tevens wordt deze bestemmingsplanprocedure gecombineerd met een procedure voor het vaststellen van hogere waarden op de grond van de Wet geluidhinder.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh liggen, vanaf donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021, ter inzage op het gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven.

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om de stukken digitaal te raadplegen. Bent u daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis;
  • indien een afspraak in het gemeentehuis voor u niet mogelijk is, zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing.

https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/file/16323/download

Geef een reactie