Maai mei niet!

Maai mei niet!

Dit jaar worden in de maand mei delen van onze openbare gazons niet, minder of beperkt gemaaid. Zo zetten we grasveldjes en gazons in bloei voor de bijen en andere insecten.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het voorstel aangenomen om in onze gemeente aan te sluiten bij Maai Mei Niet! Dit houdt in dat bermen en grasveldjes minder worden gemaaid, zodat bloemen meer kans krijgen en bijen en andere insecten hiervan kunnen profiteren. Doet u zelf ook mee, met uw eigen gazon? Want weet u dat er meer planten in uw gazon zitten dan gras alleen? Die komen tot bloei zodra u (een gedeelte van) uw gazon in bloei laat komen. Daar profiteren bijen en vlinders van. Dus doe mee, laat uw grasmaaier staan en creëer een gedekte tafel voor deze vrolijke zoemers!

De gemeente beheert haar bermen al jaren ecologisch, door het twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. Door verschraling ontstaat er dan een meer kruidenrijke variatie en dat helpt in de biodiversiteit. Naast de bermen (ongeveer 80%) hebben we ook openbaar gazon (ongeveer 20%). Daar is nog een slag te slaan en daarom wordt het maaibeheer van die grasveldjes nu aangepast. De gemeente gaat een deel van de gazons tijdelijk, in de maand mei, niet of minder maaien.

Er wordt wel rekening gehouden met veiligheid: zichtpunten bij kruispunten en drukke fietspaden worden wel wekelijks gemaaid en dat geldt ook voor speelplaatsen en trapveldjes. Maar in het algemeen gaat u in onze gemeente meer bloemenvelden voor insecten zien!

Geef een reactie