Doorfietsroute Oud – Reeuwijkseweg’ in Reeuwijk-Brug

Welkom op de pagina van het project genaamd ‘Doorfietsroute aan de Oud-Reeuwijkseweg’ in Reeuwijk-Brug. Dit project is, net zoals de doorfietsroute aan de Zoutmansweg, onderdeel van het bredere pakket aan maatregelen voor Beter Bereikbaar Gouwe.

“Beter Bereikbaar Gouwe is een gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Hoogheemraadschap Rijnland, Regio Midden-Holland en Provincie Zuid-Holland. De samenwerking richt zich op het verbeteren en versterken van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie in het gebied rondom de Gouwe, voor de middellange en lange termijn”.

Dit onderdeel van de doorfietsroute bestaat uit een traject van ongeveer 380 meter. In de afbeelding hieronder is de route in het rood weergegeven. De werkzaamheden aan dit fietspad omvatten het vernieuwen en verbreden ervan met asfalt en tegels, variërend in breedte van 3 meter tot 4 meter, waar mogelijk.

Het werk wordt opgedeeld in 4 fases, waarbij elke fase zijn eigen startdatum en duur heeft.

Te verwachten planning

Fase Start week Duur
Fase 1 25 (17 juni) ±2 weken
Fase 2 27 (27 juni) ±2 weken
Fase 3A 29 (9 juli) ±2 weken
Fase 3B 30 (19 juli) ±1 week

 

Let op, werkzaamheden kunnen langer duren 

De werkzaamheden kunnen langer duren door slecht weer of onverwachte problemen. We proberen het werk zo snel mogelijk af te ronden.

Verkeersregels en omleidingen

De verkeersregels en omleidingen voor alle fasen zijn te zien in de onderstaande pdf-bestanden:

Let op!

  • Fase 1: Zorgt vooral voor omleidingen van het fietsverkeer. De fietsers worden omgeleid via de buitenomweg langs de tennis- en voetbalvereniging.
  • Fase 2: Zorgt vooral voor omleidingen voor autoverkeer. De autorijbaan wordt eenrichtingsverkeer voor verkeer vanuit de Reeuwijkse Randweg en de buitenomweg is bereikbaar via de Raadhuisweg.

Mogelijke overlast

Het kan zijn dat uw reistijd langer duurt en er geluidsoverlast is. Wij proberen dit zo veel mogelijk te verminderen.

verkeersplan-fase-1-bebording

verkeersplan-fase-1-0

verkeersplan-fase-2-bebording-0

verkeersplan-fase-2-0

verkeersplan-fase-3a-0

verkeersplan-fase-3b-0

Geef een reactie