Bewoners Raadhuisweg eerste recht op terugkeer

Het college heeft ingestemd met het Sociaal Statuut dat door Woningbouwvereniging Reeuwijk (WBVR) is opgesteld voor de bewoners van Raadhuisweg 57 – 75 in Reeuwijk-Brug. Daardoor kunnen de bewoners urgentie krijgen bij het zoeken naar vervangende woonruimte.

De WBVR is voornemens om de 10 bestaande woningen te slopen en te vervangen door drie blokken appartementen met totaal 30 woningen. In het Sociaal Statuut is opgenomen dat de bewoners een eerste recht op terugkeer in de vervangende nieuwbouw hebben. Verder hebben zij recht op de wettelijke financiële regelingen en op huurgewenning, Huurdersvereniging Reeuwijk heeft ingestemd met het Sociaal Statuut.

Zie Voorlopig ontwerp

Lees verder bron br6.nl

 

Comments 1

  1. Schandalig dat dit artikel is uitgebracht en te lezen is op Facebook
    dit is stemmingmakerij en verkeerde informatie
    Wijzigingen in bestemmingsplan is nog niet aan de orde en zeker nog geen sloopvergunning
    Een rectificatie zou moeten volgen

Geef een reactie