Verkeer N207 via Middelburgseweg en 80 km/uur?

LET OP: dit bericht bevatte bij de publicatie foutieve data voor de bijeenkomsten en is na een minuut of 10 van de site gehaald. Het bericht bevat nu de juiste data. Met excuus voor het ongemak.

We ontvingen kort geleden een zeer verontrustend bericht:
Op 29 mei jl. is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk partner geworden in het project Beter bereikbaar Gouwe van de Provincie Zuid-Holland. Dit op uitnodiging van de provincie en in verband met het gezamenlijk voeren van een lobby richting de Rijksoverheid om een oplossing te vinden voor de onvolledige aansluiting van de N11 op de A12 (Bodegravenboog). De relatie tussen het project Beter Bereikbaar Gouwe en de gewenste realisatie Bodegravenboog heeft te maken met de maatregelen die zijn gedacht rond de rivier de Gouwe.
Om de Gouwe beter bevaarbaar te maken en in de dorpen Waddinxveen en Boskoop de leefbaarheid te vergroten is voorgenomen om de N207 (langs de Gouwe) af te waarderen als verbindingsweg. Voor het doorgaande verkeer zijn alternatieve scenario’s bedacht. De belangrijkste daarvan is dat de afwikkeling van het verkeer rond het gebied via het hoofdwegennet A12 en N11. Dat kan alleen goed gebeuren als er een oplossing komt voor de onvolledige aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven. Voor die oplossing wordt door de gemeente en de provincie een stevige lobby gevoerd bij de Rijksoverheid. Voor het geval die oplossing er niet mocht komen is een alternatief bedacht voor de omleiding van het verkeer dat nu langs de Gouwe rijdt in de vorm van een ringwegenscenario oostelijk en westelijk rond het Gouwe gebied. Contour voor de Oostelijk ringweg is die van doortrekken van de ring Boskoop naar Waddinxveen via de Middelburgseweg langs Reeuwijk Dorp.

In het verleden hebben de inwoners van Reeuwijk Dorp en omgeving overwegend laten weten geen voorstander van opwaardering van de wegen in het gebied te zijn. Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is geen voorstander van dit scenario. De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft aangegeven geen verdere belasting te willen van het kwetsbare buitengebied en vindt dat dit juist bescherming behoeft.
Ondanks onze deelname als partner gaat eerder dan verwacht de consultatie van de omgeving over de scenario’s van Beter Bereikbaar Gouwe plaatsvinden. Daarvoor is bureau Movaris P2 in de arm genomen. Dit bureau wil in de zomermaanden een beschouwing van de maatregelen in de scenario’s uitvoeren. Daarvoor worden op korte termijn werkgroep bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders.
Volgende week worden consultatiebijeenkomsten gehouden op twee momenten:
Woensdag 10 juli 16.00-21.00 
Donderdag 11 juli 10.00-14.00

Beide bijeenkomsten vinden plaats bij Flora Party & Event (Parklaan 4, Boskoop)
De bijeenkomsten zijn identiek. Voor het ontvangen van de informatie en geven van inbreng is per bijeenkomst een ronde van 2 x 2 uur gepland. Men kan kiezen of men de eerste twee uur van een sessie aanwezig wil zijn, of de laatste twee uur.

Meer informatie over het project vindt u op de website van Beter Bereikbaar Gouwe: https://www.beterbereikbaargouwe.nl
Op deze website zijn de documenten van het project Beter Bereikbaar Gouwe te vinden. In document 4. Bijlage scenario’s is het ringwegenscenario te vinden. Dit is scenario 5. Het doortrekken van de ringweg oost is daarin aangeven als maatregel W19.
In dit scenario wordt de snelheid op de Middelburgseweg verhoogd van 60 km/uur naar 80 km/uur!

Aan de Westzijde van de Gouwe zijn al diverse actiegroepen actief , die reageren op de Westelijke randweg. Daarmee vergroten zij de druk op de Provincie om het plan aan onze kant door te zetten.

Naar ons idee is dit op allerlei fronten (overlast, bodemgesteldheid, weidevogels e.d.) een heel slecht plan! De bijeenkomsten zijn voor zover ons bekend openbaar, dus grijp uw kans om een tegengeluid te laten horen!

2 Reacties op Verkeer N207 via Middelburgseweg en 80 km/uur?

 • Anneke Hilders schreef:

  Geen goed plan om over de Middelburgseweg te racen!

 • Peter Dorresteijn schreef:

  Het plan m.b.t. de Middelburgseweg (maatregel W19) is absurd. Maar ook maatregel W15 in Randenburg is onacceptabel. Het raakt niet alleen de bewoners waar een ringwegen recht voor de deur komt te liggen maar het raakt het hele gebied. Een ringweg zorgt immers voor aanzuiging van nog meer sluipverkeer over de overige smalle en kwetsbare wegen in de polders. Dit zoals bijvoorbeeld eerder is gebleken na het openstellen van de Reeuwijkse Randweg en het “pootje Tempel”.

  De 7 betrokken instanties van Beter bereikbaar Gouwe moeten de juiste maatregelen nemen bij de kern van het probleem. Dus maatregelen treffen voor goede ontsluitingen voor Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude ten westen van de N207 en bij de bestaande wegen A20, A12 en N11. En zeker geen maatregelen nemen zoals het opwaarderen van bestaande wegen of aanleg van nieuwe wegen in het kwetsbare buitengebied aan de oostzijde van de N207 in onze prachtige gemeente.

  Gemeente Waddinxveen was al eerder bij het proces betrokken en heeft o.a. het plan voor een aquaduct ter hoogte van het Gouwe bos al kunnen tegenhouden.
  Daarom hierbij het klemmende verzoek aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om alles in het werk te stellen om de beoogde maatregelen W15 en W19 van tafel te krijgen.

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief