Update BeterBereikbaarGouwe (BBG)

Nanette Kalisvaart Geen categorie Leave a Comment

Ter informatie, het Dorpsteam is druk bezig met het thema BBG en er is contact met zowel de gemeente als provincie hierover.

Zo gauw er meer informatie is van onze kant zullen we dat hier melden.

Het verslag van de werkbijeenkomsten van begin deze maand (juli 2019) van de projectgroep BBG kunt u lezen op https://www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten/ onder het kopje ‘Fase 2 documenten’.

Het begeleidend schrijven van de projectgroep bij dit verslag is als volgt.

“Hierbij sturen we u het verslag van de werkbijeenkomsten voor ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ begin juli.

We hebben toen veel waardevolle informatie ontvangen over de mogelijke maatregelen om de bereikbaarheid in het gebied te verbeteren. Velen van u waren hierbij aanwezig, anderen hebben later gereageerd, en/of hebben (al eerder) laten weten de nieuwsbrief te willen ontvangen. We willen u bedanken voor uw inbreng die de mogelijke maatregelen verrijkt hebben.

Verslag

Het verslag geeft een algemeen beeld van de werkbijeenkomsten op 10 en 11 juli in de Flora in Boskoop. Deze bijeenkomst was in eerste instantie bedoeld voor vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Veel bewoners zijn ook aanwezig geweest.

Het is geen letterlijk verslag, het zou teveel zijn om alle inbreng helemaal op te nemen. Wel is nog een aantal punten opgenomen uit een bijeenkomst met bewoners aan de Halve Raak en omstreken. Op uitnodiging van hen heeft het projectteam daar op 18 juli een presentatie gegeven.

Alle bijdragen verwerken

Alle bijdragen (die ter plekke zijn gedaan of later per mail zijn gestuurd) verwerken we nu in een totaaloverzicht per maatregel. Zo krijgen we inzicht in de argumenten voor en tegen elke maatregel. Dat geldt ook voor het draagvlak. Na de zomer zetten we nog een aantal stappen om maatregelen af te laten vallen, aan te scherpen of nieuwe in beeld te krijgen. Besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Bijeenkomsten

Voordat het zover is, praten we verder met belanghebbenden. Zoals in de Flora is afgesproken komt er een bijeenkomst voor bewoners aan de Middelburgse weg. Met vertegenwoordigers daarvan hebben we al contact. Verder organiseren we in het najaar nog een aantal andere werksessies, waarvoor we u zullen uitnodigen.

Meer informatie

We hebben dit verslag ook op de website gezet. U vindt daar alle achtergrondinformatie over de aanpak, nieuws, enzovoort.

Heeft u nog vragen, of wilt u met uw groep of belangenorganisatie met ons in contact komen, laat ons dat dan even weten via dit mailadres: mailto:dd.kuiper@pzh.nl.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.