Uitstel vervanging brug Kaagjesland

Nanette Kalisvaart Wegwerkzaamheden Leave a Comment

In de voorbereiding ter vervanging van de brug op Kaagjesland is de gemeente tegen een knelpunt aangelopen betreffende een kabel van Stedin.
Hierdoor moesten er onderling aanvullende onderzoeken gedaan worden en nieuwe afspraken gemaakt worden. Dit is nu gereed.

Helaas had dit knelpunt veel invloed op de ondergrondse constructie van de brug. Nu de afspraken zijn gemaakt kan de constructie verder uitgewerkt worden.
Helaas wordt hierdoor van de beoogde planning afgeweken.

Op basis van de huidige planning zal de beoogde start van de werkzaamheden direct na de bouwvak plaatsvinden.

Geef een antwoord