Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Uitslag enquête openbare bijeenkomst op 6 oktober

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Tijdens onze jaarlijkse openbare bijeenkomst die we op 6 oktober hebben gehouden, hebben we een enquête uitgedeeld waarmee we een beetje inzicht wilden krijgen in ons functioneren als Dorpsteam.
We zijn allemaal vrijwilligers en steken de nodige tijd in de werkzaamheden, maar hebben niet altijd een goed beeld van of mensen het nuttig vinden wat we doen, of dat we ons met de zaken bezig houden die men belangrijk vindt en of onze manier van werken aansluit bij de inwoners.

In ons werkgebied wonen ca. 2000 mensen. 58 Aanwezigen (dat staat voor ca. 3% van onze inwoners) hebben de enquête ingevuld, waarvoor onze dank!
Voor geïnteresseerden volgt hieronder de uitwerking:

Waar woont u?
Tempel                17%
Reeuwijk-Dorp    60%
Buitengebied      23%

Kent u het Dorpsteam?
Ja           78%
Nee       22%

Weet u wat het Dorpsteam doet?
Ja           84%
Nee       16%

Voelt u zich vertegenwoordigd door het Dorpsteam?
Ja                          53%
Een beetje            39%
Nee                        8%

Wat vindt u van het werk van het Dorpsteam?
Goed                    39%
Beetje goed         27%
Neutraal              34%
Onvoldoende        0%
Slecht                    0%

Indien onvoldoende/slecht: Waarom en wat kan er beter?
Onvoldoende en slecht is door niemand ingevuld, maar er waren toch 3 reacties.
1. Met 2 benen op de grond staan (Kerkweg)
2. Over het algemeen wordt er niet echt geluisterd door de gemeente
3. Meer bekend maken betreft onderwerpen die spelen

Voelt u zich vertegenwoordigd door het Dorpsteam?
Ja                          53%
Een beetje            39%
Nee                        8%

Wat zou het Dorpsteam volgens u moeten doen?
Ongeveer de helft van de mensen had deze vraag beantwoord.
Enkele mensen droegen specifieke onderwerpen aan waar we ons mee bezig zouden moeten houden zoals woningbouw voor starters en senioren uit ons werkgebied, verkeersveiligheid en de belangen behartigen van de inwoners.
Sommige mensen gaven aan dat we het buitengebied niet moeten vergeten. Hierbij willen we aantekenen dat het zeker niet bewust gebeurt want we vinden het buitengebied net zo belangrijk, maar dat we niet altijd op de hoogte zijn van wat er speelt. Dus meldt het ons dan vooral!
Diverse mensen vinden dat we op een goede manier bezig zijn.
En tot slot waren er een paar nuttige tips zoals dat we op moeten letten dat we niet de mening van een klein clubje uitdragen, maar moeten zorgen voor draagvlak.
We waarderen dit soort tips en gaan ze ter harte nemen.

Geef een antwoord