Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk: reageer uiterlijk 3 november a.s.

Nanette Kalisvaart Dorpsvisie Leave a Comment

Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk
Afgelopen 1,5 jaar is samen met de bewoners door de gemeente hard gewerkt aan de Toekomstvisie voor onze mooie gemeente. Onder andere door het opstellen van onze Dorpsvisie hebben we belangrijke input geleverd. De Toekomstvisie geeft aan hoe we onze gemeente in de toekomst zien en schetst op hoofdlijnen het toekomstbeeld voor verschillende belangrijke thema’s in Bodegraven-Reeuwijk.

De Toekomstvisie ligt nog t/m 3 november a.s. ter inzage. We zijn benieuwd of jullie je nog steeds herkennen in de Toekomstvisie. Als jullie nog opmerkingen of aanvullingen hebben, horen wij dat graag! Jullie kunnen dan een zienswijze indienen.  Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in deze mail.

Omgevingsvisie 1.0
De Toekomstvisie is een ‘omgevingsvisie 1.0’. Dat is een visie op de gehele leefomgeving die elke gemeente in Nederland straks onder de Omgevingswet moet hebben. Dit document vervangt de structuurvisie. Onze Toekomstvisie vormt daarmee de basis van al het ruimtelijke / fysieke beleid én alle regels over ruimtelijke ordening in onze gemeente . Tegelijkertijd hebben we als gemeente behoefte aan een duurzaam en breed gedragen perspectief op onze toekomst en willen we ook het ‘eigene’ van Bodegraven-Reeuwijk kunnen behouden en versterken.

Toekomstvisie en Dorpsvisies
Tegelijk aan de Toekomstvisie is ook in alle dorpen gewerkt aan een dorpsvisie. De (concept) inbreng vanuit de dorpen is meegenomen in deze toekomstvisie.

Ter inzage
Het concept van de Toekomstvisie met het participatieverslag ligt van donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 3 november 2021 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij jullie aan om de stukken digitaal te raadplegen. Zijn jullie daartoe niet in staat, dan bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • op afspraak inzien van de fysieke stukken in het gemeentehuis;
  • indien een afspraak in het gemeentehuis voor jullie niet mogelijk is, zoeken wij in overleg met jullie naar een passende oplossing.

Voor nadere informatie, het maken van een afspraak of het zoeken naar een maatwerkoplossing kunnen jullie ons bellen via het algemene telefoonnummer 0172 – 522522 of een e-mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Reageren nog mogelijk
De Toekomstvisie is bijna klaar. Daarom ligt de Toekomstvisie ter inzage van donderdag 7 oktober tot en met woensdag 3 november 2021. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen dan nog een laatste reactie geven voordat de visie door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Wilt u ook reageren? Dat kan onder andere via dit participatieplatform: denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl/nl-NL/.

Bedankt!
Wij danken jullie nogmaals hartelijk voor de inbreng die jullie tot nu toe hebben geleverd bij het maken van de Toekomstvisie en Dorpsvisies. We hopen dat jullie je herkennen in het product en dat jullie samen met ons wilt blijven werken aan de uitvoering ervan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.