Status herinrichting Reewal

Zoals u heeft gemerkt is de herinrichting van de Reewal nog niet helemaal afgerond. Diverse bewoners en dorpsteamleden hebben hun zorgen geuit over de verkeersveiligheid, gebaseerd op de stand van de werkzaamheden tot nu toe. Het gevoel van onveiligheid wordt o.a. versterkt door het ontbreken van een aantal lichtmasten en de rode signaleringstroken. Bij een nat wegdek ligt er een spiegel van water op de weg, wat bij vorst een extra risico op gladheid vormt. Er ligt regelmatig aarde op de weg omdat men toch door de berm rijdt en helaas wordt er ook nog steeds hard gereden. We hebben dit bij de gemeente aangekaart en ontvingen hierover de volgende informatie:

Na een zeer zorgvuldige voorbereiding van het project Reewal is helaas tijdens de uitvoering gebleken dat sommige kabels en leidingen anders in de ondergrond liggen dan was aangegeven. Hierdoor zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan die opgelost moeten worden met de aannemer en de onderaannemer die de damwand heeft aangebracht.
Op dit moment is het niet mogelijk om de ankers van de damwand te plaatsen. Inmiddels heeft de gemeente diverse overleggen gevoerd met de aannemer en onderaannemer. De onderaannemer gaat medio de 3de week van januari een stuk aanleveren waaruit moet blijken hoe we deze uitdaging kunnen oplossen. Dit is geen makkelijke klus en moet wederom zorgvuldig worden voorbereid.

Op dit moment zijn de bermen nog redelijk `zacht` omdat deze net opnieuw zijn aangebracht. Aangezien diverse automobilisten en vrachtwagens door de berm rijden komt een deel van de nieuwe grond op het nieuwe asfalt terecht. Wanneer de bermen opnieuw zijn ingezaaid wordt dit een compacter geheel en blijft de grond op de locatie waar die hoort.

Het asfalt is nieuw en vers, wat het vocht langer aan zich weet te binden door de aanwezigheid van bitumen aan de oppervlakte van de asfaltverharding. Dit zorgt momenteel voor de weerspiegeling en de gladde uitstraling van het asfalt. Door de weg te gebruiken wordt het bitumen eraf gereden en zal de weerspiegeling in de loop der tijd afnemen. Dit is het gevolg van de nieuwe asfaltlaag die reeds is aangebracht.

Na de melding over het ontbreken van lichtmasten bij de passeerhavens heeft de gemeente gelijk actie ondernomen en aannemer Pilkes Infra opdracht gegeven om bij elke passeerhaven een tijdelijke lichtmast te plaatsen. Hierdoor zijn de donkere plekken die zijn ontstaan door het aanbrengen van de damwand tijdelijk verholpen. Tevens is het wachten totdat de nieuwe lichtmasten worden geleverd voor het gedeelte binnen de bebouwde kom. Helaas heeft aannemer Pilkes de materialen voor de Reewal te laat besteld en worden de kromstafmasten voor het gedeelte binnen de bebouwde kom in januari geleverd. Momenteel staan er van vanaf de nieuwe komgrens tot aan het begin projectgebied (ongeveer afslag Reesveld) 5 lichtmasten. Bij de plaatsing van de nieuwe masten zal dit aantal 6 worden omdat binnen de bebouwde de lichtmasten dichter op elkaar staan dan buiten de bebouwde kom. Zodra de masten binnen zijn bij onze aannemer worden deze gelijk op hun definitieve locatie aangebracht

De gemeente heeft in de nota van beantwoording opgenomen dat na realisatie van de Reewal de snelheid opnieuw gemonitord wordt. Wanneer uit deze controle blijkt dat het verkeer nog steeds te hard rijdt worden er extra snelheidsremmende maatregelen getroffen.

Al met al moeten er nog een reeks werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk. Echter de nieuwe damwand wordt meerdere keren per week ingemeten zodat we precies weten wat de damwand doet in de huidige situatie.

5 Reacties op Status herinrichting Reewal

 • Ans schreef:

  Goed om te horen dat de genoemde punten ook door de gemeente serieus genomen worden. Mooi dat er lichtmasten geplaatst worden bij de passeerplaatsen. Maar ik vind ook de wegversmallingen erg donker. Vanavond fietste ik weer in het donker over de Reewal naar huis, door de kou wat achter mijn sjaal weggedoken. Dan in één keer doemt die wegversmalling vlak voor mijn wiel op. Met name voor fietsers vind ik ze link! Kan daar ook niet betere verlichting bij komen??

  • Ibolya Spierdijk schreef:

   Bedankt voor je reactie! Ik fiets zelf bijna dagelijks over de Reewal en constateerde ook dat ze niet allemaal goed zijn verlicht. We nemen dit punt mee.

 • Wim Kuijf Tempel schreef:

  Gisteravond in niet al te best weer over het fietspad op de Kerkweg naar het Dorp. Op delen helemaal geen verlichting ok, maar op de stukken met nieuw asvalt helemaal geen witte strepen. Levensgevaarlijk, je zult maar vallen en er komt een auto aan met een rotvaart.

 • Ibolya Spierdijk schreef:

  Bedankt voor je input. De witte strepen moeten wel doorlopen. Ik geef het door aan de commissie infrastructuur.

 • Ibolya Spierdijk schreef:

  De commissie infrastructuur zal zowel de problemen m.b.t. tot de Reewal als die van de Kerkweg opnemen met de gemeente. Een reactie volgt na de eerstvolgende vergadering begin maart.

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief