Reactie op vragen/klachten/suggesties die naar voren zijn gebracht tijdens de jaarlijkse openbare vergadering.

Ibolya Spierdijk Wegwerkzaamheden Leave a Comment

Tijdens de afgelopen twee openbare dorpsvergaderingen in Amicitia is een aantal vragen/klachten/suggesties naar voren gebracht waar het dorpsteam mee aan de gang is gegaan. Hieronder volgt de reactie van de werkgroep Infrastructuur op een aantal van deze vragen/klachten/suggesties:Oude nieuwbouw:
Plataan aan de hoek, 2e parkeerplaats ingang Hugo de Groot straat. Veel overlast van blad. Neemt uitzicht weg. Straat….mee bij harde wind richting …..parkeerplaats onbruikbaar door vogels.
Het is inderdaad een grote boom. Maar dit kan geen éénmans actie zijn want de volgende wil misschien juist wel weer een grote boom terugzien. Een mogelijkheid is dat met een aantal buren gezamenlijk het klachtenformulier op de website van de gemeente ingevuld word.

Groenvoorziening de Jongstraat en ook voor Kaagjesland: extra bomen en bloembakken, fatsoenlijke struiken. We willen dit best zelf bijhouden. Straatwerk door gemeente uit laten voeren.
Wij zijn door bovengenoemde straten gegaan maar moeten wat specifiekere gegevens hebben want zo op het oog ziet het er goed uit. Uiteraard kan iedereen het klachtenformulier van de gemeente op de website invullen. Bij de wijkschouw van 2015 staat groenvoorziening in het dorp hoog op de lijst.

Dorpsweg en omgeving:
Kruising Dorpsweg/Kerkweg, bocht groter maken (zoals oude situatie). Het fietspad op de kerkweg is te smal en einde fietspad naar het dorp zeer gevaarlijk bij kruising.
Wij zijn steeds met de gemeente in overleg om genoemde punten te verbeteren.

Dorpsweg onveilig door geparkeerde auto’s op de weg. Maakt verkeerssituatie zeer onoverzichtelijk. Liefst gele streep voor niet parkeren.
Dorpsweg: aub aanpakken geparkeerde auto’s op de Dorpsweg tussen Kerkweg en de Brug
Parkeerprobleem op de Dorpsweg met een groene Fiesta, er wordt aangegeven dat dit bewust is, verkeer remmend, maar voor fietsers levensgevaarlijk.
Wij houden het verkeer door het dorp steeds in de gaten

Parkeerbeleid: geen auto’s voor oude Rabobank. Ook niet van bewoners zelf.
Dorpsweg: waarom geen parkeerverbod rechts Dorpsweg vanuit Nieuwdorperweg/Kerkweg? nu veel overlast bij het bruggetje.
Voor de laatste vijf vragen en opmerkingen: Er is juist voor gekozen om aan beide zijden te parkeren om de snelheid op de Dorpsweg te verminderen. Er mag aan beide zijden worden geparkeerd Uiteraard houden wij de verkeersstromen door het dorp in de gaten.

Kruising Nieuwdorperweg/Kerkweg: Waarom is de beplanting komend vanaf de Nieuwdorperweg rechts zo hoog en onoverzichtelijk door hoge struiken?
Dit is Prive grond, daar kunnen wij helaas niets aan doen

Vuilcontainer voor afval terug of ondergronds vuilstort ergens bij St Catherina/Midden dorpsweg? Kan niet ver lopen ivm leeftijd.
Er staan nu drie ondergrondse containers langs of vlakbij de Dorpsweg. 1 schuintegenover de Kerkweg, 1 aan het begin van de Marga Klompéhof en 1 tegenover de Aldi. Volgens ons moet dit voldoende zijn.

Minder vrachtauto’s  over Dorpsweg.
De meeste mogen daar ook niet komen, dit wordt ook met borden aangegeven. Bij misbruik is altijd de Politie en/of de BOA te bellen.

Controle hondenpoep in gras.
Voor controle en overlast kan de BOA worden gebeld of een mail sturen.

Parkeergelegenheid creëren op braakliggend terrein bij Marga Klompehof.
Volgens ons is er genoeg parkeergelegenheid langs de Dorpsweg

Bij de schoolplaats zijn de portieken vies en vuil en het stinkt er. Één bewoner maakt het wel gezellig.
Bij deze problemen kan de BOA worden ingeschakeld

Bord aan de Overtoom: rechts gaat voor!!!
Komende zomer gaan wij alle bebording in ons gebied bekijken, deze staat ook op de lijst

Reesveld:
Bord plaatsen aan begin Reesvelt, doodlopende weg!!
Bord of spandoek bij ingang wijk op Reesveld, bv Welkom in de wijk, denk aan onze kinderen!!!!!
Komende zomer gaan wij alle bebording in ons gebied bekijken, deze staat ook op de lijst

Algemeen:
Snelheid 30 km handhaven en bekeuringen uitschrijven of flitspalen.
Voor handhaving van de verkeersregels is er politie en de BOA. Wij zijn over dit onderwerp in gesprek met de gemeente.

Bermen groen houden en niet opvullen met puin.
Dit hebben al meermalen ter tafel gebracht bij de gemeente

Zijn er concrete plannen voor St Catherine? Er gaan geruchten over winkeltjes met hierboven appartementen.
Niet bij ons bekend

De oprit naar de Aldi Supermarkt verbeteren in de vorm van horizontaal doortrekken vanuit de parkeerplaats. Heeft alleen bij de Dorpsweg zijde. Ook het hek netjes maken.
Dit is gebied van de Aldi, wij kunnen daar nog niet veel mee

Buitengebied:
Autoluw maken polderweggetjes zoals oud Reeuwijkseweg/Middelweg etc. plus opvoeden van automobilisten.
Dit is inderdaad een groot probleem en zijn met de gemeente in gesprek om te zoeken naar oplossingen.

Fietspad kerkweg verbreden/opknappen.?
Belijning aanbrengen op fietspad Kerkweg?
Boom wortels op Kerkweg zijn levensgevaarlijk. Witte strepen op fietspad en weg?
Na de laatste reparatie is de Kerkweg niet breder maar redelijk opgeknapt.

Het fietspad langs de Reewal is in slechte staat, gaten in de weg die slecht zichtbaar zijn.
De Reewal gaat volgens de gemeente volgend jaar vernieuwd worden, wij zijn daar dan ook zeker vertegenwoordigd.

Goed in de gaten houden dat er geen sluiproute ontstaat tussen rotonde N207 en rondweg Reeuwijk. Met alle gevolgen van dien.
Dit heeft onze aandacht. We wachten de effecten af van het opengaan van de N207. Tevens bekijken het effect op andere locale wegen ivm sluipverkeer.

Kruising Randenburgerweg?
Op dit moment zien wij daar geen grote problemen.

Welke voorstellen zijn er om passerende vrachtwagens die op de Reewal moeten lossen? Ze veroorzaken diepe bandensporen in de zachte bermen. Deze sporen zijn erg gevaarlijk voor fietsers.
Dit klopt helemaal, we zijn druk in overleg omdat volgend jaar de Reewal wordt vernieuwd

Hoe zit het met de fietsoversteek over de rondweg vanuit (visaversa) Reeuwijk naar Gouda, omlooppad Bloemendaal, wordt dit niet levensgevaarlijk ivm schoolgaande jeugd naar/in Gouda?
Dit onderwerp hebben wij al een aantal malen met de gemeente besproken maar volgens ons staan alle plannen nu vast. Uiteraard houden wij dit in de gaten.

Inmiddels opgelost:
In de winter bij gladheid meer strooien, situatie vaak levensgevaarlijk. Op doodlopende straat wordt helemaal niet gestrooid.
Volgens Dorpsteam gaat dit al een stuk beter.

Hoe gaat dorpsteam om met speelveld Reesveld?
Is intussen gerealiseerd maar alle speelplaatsen controleren wij regelmatig.

Braakliggend stukje grond bij Marga Klompéhof egaliseren/opknappen.
Wordt tegenwoordig aardig bijgehouden maar het onze aandacht

In februari 2015 wordt de Carnavals optocht gehouden. Het bestuur van de carnavalsvereniging wil graag weten hoe het moet ivm de wegafsluitingen?
De tijd heeft dit zelf opgelost

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.