Onderhoud Kerkweg

De Kerkweg is toe aan onderhoud. Daarom gaat de gemeente deze weg tussen de Nieuwdorperweg en Oud Reeuwijkseweg aanpakken.

Inloopavond
Met een delegatie van het dorpsteam Reeuwijk-Dorp is de Kerkweg meerdere keren besproken en we hebben met elkaar een voorlopig schetsontwerp opgesteld. Over het ontwerp en de voorgestelde maatregelen willen wij u graag informeren tijdens een inloopavond.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze avond op donderdag 7 februari a.s..
Waar: Amicitia (Dorpsweg 32 in Reeuwijk Dorp)
Tijd: van 19.00 uur tot 20.30 uur

Wat gaan we die avond doen?
Met behulp van uw ideeën en suggesties willen wij tot een definitief ontwerp komen voor de Kerkweg. Een ontwerp dat zoveel mogelijk is afgestemd op uw wensen en behoeften. In ieder project zijn er mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is belangrijk om deze vooraf goed met elkaar te bespreken. Uiteraard gelden er richtlijnen en kaders waar de inrichting aan moet voldoen.

Fietspad mogelijk behouden
Gezien het gemeentelijk beleid voor kwetsbare C-wegen (dit zijn wegen met een breedte- en gewichtsbeperking) stellen wij voor, om naast het onderhoud plegen ook betere herkenbare (bredere) passeerplaatsen te realiseren. Het voorstel is om de bestaande breedte van de rijbaan en het fietspad te behouden.

Uitwijkplaatsen / beplanting
We onderzoeken ook nog of we het fietspad tot de kruising met de Oud Reeuwijkseweg kunnen realiseren. Verder wordt er mogelijk extra beplanting aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan om bermschade terug te dringen. Ter hoogte van de uitwijkplaatsen wordt een afscheiding geplaatst die bijvoorbeeld kan bestaan uit een geleiderail om de fietsers en voetgangers te beschermen.

Hoe verder?
Na de inloopvond kunt u tot 18 februari 2019 uw reactie schriftelijk of per e-mail bij ons indienen. Het college behandelt de ontvangen reacties die zullen leiden tot een definitief ontwerp. Vervolgens wordt het plan verder technisch uitgewerkt. De planning is dat de werkzaamheden medio 2019 starten.

Informatie
Mocht u nog vragen, wensen of ideeën hebben en bent u verhinderd op de genoemde datum?
Neemt u dan contact op met de heer L. Faro (projectleider), via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl. Het ontwerp kunt u vanaf 8 februari inzien via
www.bodegraven-reeuwijk.nl/kerkweg of de website van het dorpsteam: www.dorpenwijk.nl/reeuwijk-dorp.

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief