Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in juni 2019

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

  • Begin oktober houden we weer een openbare jaarvergadering, reserveer donderdagavond 3 oktober dus vast in uw agenda!
  • Nadat we de situatie van de Reewal met de gemeente hadden besproken hebben ook enkele inwoners contact opgenomen met de gemeente. O.a. over onveilige situaties door verzakking van de betonplaten bij de uitwijkplaatsen en verzakking van de parkeerplaatsen t.h.v. van nummer 27. Begin juni is een reactie van de projectleider ontvangen. Vanaf week 25 worden metingen gedaan om te beoordelen of de extra zetting voldoende gestabiliseerd is zodat aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Als de betonplaten teveel  zakken wordt eerder ingegrepen. T.h.v. nummer 27 zijn tijdelijk herstelwerkzaamheden uitgevoerd en wordt onderzocht of de fundering aangepast moet worden.
  • Via particuliere initiatieven zijn in het verleden op een aantal plaatsen AED’s aangeschaft. Ook wij vinden het belangrijk om voldoende AED’s in de omgeving te hebben. Via de gemeente zijn enkele buitenkasten voor AED’s geregeld en met het Motie4-budget hebben we daarom reanimatiecursussen met AED verzorgd. Onlangs bleek dat een aantal AED’s die in buitenkasten hangen niet voor burgerhulpverleners zichtbaar zijn in de app waarmee men naar een AED wordt gestuurd bij noodgevallen. Ze bleken hiervoor niet te zijn aangemeld. Bij navraag bleek dat men niet wist dat dit moest gebeuren en gaat men dit alsnog doen/heeft men dit inmiddels gedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.