Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in juli en augustus 2019

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

 • Op donderdagavond 3 oktober bent u weer van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse vergadering in Amicitia. Zet de datum vast in uw agenda! Meer informatie volgt op een later tijdstip.
 • In de zomer was er de nodige consternatie over het project “Beter Bereikbaar Gouwe” van de Provincie Zuid-Holland. Die is Fase 2 in gegaan, terwijl wij en vele anderen in onze omgeving daarvan niet op de hoogte waren, maar enkele mogelijke opties wel ons leefgebied betreffen en behoorlijk ingrijpend zijn.

Zodra dit bij ons bekend werd hebben we enkele informatiebijeenkomsten bijgewoond waarbij we input hebben geleverd. Er is een werkgroep
in het leven geroepen en we hebben contact met de gemeente en andere belanghebbenden. Onlangs hebben we een brief aan de
projectgroep gestuurd waarin we pleiten voor een evenwichtiger beoordelingskader voor het scoren van de maatregelen, meer transparantie
tijdens het proces, een bundeling van samenhangende maatregelen en ruimte om eventuele alternatieven beter tot hun recht te laten komen.
De brief vindt u op onze website en meer informatie over het project van de Provincie vindt u op beterbereikbaargouwe.nl.

 • Er lijkt schot te komen in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Zie het artikel van 23 juli op onze website voor de planning op straatniveau.
 • Op 18 juli heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de werkgroep Reewal met de gemeente over de openstaande punten en issues m.b.t. de Reewal. De te nemen maatregelen zijn besproken:
  • Er blijft water staan bij de wegversmalling  bij het eind van de Reewal. De gemeente geeft aan dat het voor de winter opgelost moet zijn (laagje asfalt erop).
  • De betonplaten bij de passeerstroken worden opgehaald. Er wordt een “inkeping” van ca. 20cm in de zijkant van het asfalt gezaagd, waar één zijde van de betonplaat in komt te liggen. De andere zijde rust op een zandbed. De betonplaten worden opgesloten tussen het asfalt en de stalen damwand, zodat er geen ruimte tussen de platen en het asfalt meer kan komen. De betonplaten worden zwart gemaakt /grit erop (zodat het meer op de weg lijkt). Per betonplaat 2 trottoirbanden, niet meer over een naad heen. De trottoirbanden het dichtst bij de weg vervallen zodat ze niet meer losgereden kunnen worden.
  • Rode suggestiestroken worden doorgetrokken in bebouwde kom.
  • Borden plaatsen bij de wegversmallingen.
  • Bij de parkeerplaats ter hoogte van nr. 27 worden boringen gedaan om de grondsamenstelling te onderzoeken. Mocht er alleen maar “zwaar” materiaal in zitten wordt de parkeerplaats afgegraven en hersteld met licht aanvul materiaal aldus de gemeente.
  • De lijst met opleverpunten (mail 20 maart 2019) moet nog grotendeels uitgevoerd worden, waaronder o.a. een ronde witte cirkel op wegdek bij uitrit Reesvelt.
 • Enige tijd geleden hebben we, op verzoek van de ouderraad van de dorpsschool, gepleit voor een veiliger oversteekplaats voor schoolkinderen op de Dorpsweg. Tijdens de zomervakantie is deze zogenoemde Schoolzone gerealiseerd.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.