Nieuws en activiteiten vanuit het dorpsteam in januari 2019

  • Inmiddels is er duidelijkheid over de planning van de resterende werkzaamheden aan de Reewal. Op 11 maart start de aannemer met de voorbereidingen en volgens de planning zouden de werkzaamheden op 22 maart moeten zijn afgerond.

  • Het Kaagplein is mooi opgeknapt en nieuw groen wordt in het voorjaar aangebracht. We hebben over enkele zaken nog wel wat vragen aan de gemeente gesteld. Zo verbaasde het ons dat er geen lantaarnpalen met LED-verlichting zijn geplaatst. Daarnaast is in het trottoir een waterput aanwezig waarvan wij verwachtten dat die verplaatst zou worden en in plaats van de hondenafvalbak was een gewone afvalbak teruggeplaatst. De gemeente gaf aan dat het vervangen van de armaturen van de verlichting geen onderdeel uitmaakte van het project en de verlichting daarom niet vervangen kon worden door LED-verlichting. Over de waterput (is een restput) heeft de gemeente Oasen benaderd, maar van hen nog geen uitsluitsel gekregen. De hondenafvalbak was per abuis door de aannemer vervangen door een gewone afvalbak en dit zal weer hersteld worden.
  • We constateerden dat door de werkzaamheden voor Reesvelt II, de Reewal behoorlijk vervuild werd met bagger. Ook waren de reflecterende palen op de wegversmallingen (m.n. richting het dorp) vrijwel onzichtbaar in het donker omdat ze vreselijk vuil waren. De reflecterende paal op de plek waar de tractoren het terrein voor Reesvelt II oprijden was omver gereden (overigens onduidelijk door wie). Deze zaken hebben we bij de gemeente gemeld en die heeft contact opgenomen met firma Olieman en hem aangesproken op het niet nakomen van de afspraken.
  • Het was ons opgevallen dat het stukje land ter plaatse van Kerkweg 30 er steeds rommeliger uit begint te zien en er steeds meer dieren rondscharrelen. Dat laatste zorgt voor de nodige stankoverlast. We maakten ons zorgen over deze ontwikkeling en hebben dit tijdens een vergadering met de gemeente aangekaart. Inmiddels heeft de ODMH een controle uitgevoerd en aan de hand van de bevindingen heeft de wethouder de ODMH opdracht gegeven hier handhavend op te treden.

 

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief