Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in september 2020

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

  • Afgelopen maand stond voor een groot deel in het teken van het ontwikkelen van een Dorpsvisie. Hiervoor heeft het Dorpsteam een enquête gemaakt die online ingevuld kon worden. Redelijk wat mensen hebben de moeite genomen om die in te vullen, waarvoor onze dank. Dit geeft ons een globaal overzicht van wat inwoners belangrijk vinden voor hun leefgebied. De volgende stap is het ophalen van meer gedetailleerdere informatie. Daarvoor hadden we op 8 oktober bijeenkomsten in Amicitia georganiseerd, maar in verband met de ontwikkelingen op corona-gebied hebben we onlangs besloten om ze voorlopig op te schorten. Zodra we meer weten over het vervolg zullen we daarover communiceren.
  • Het Dorpsteam pleit al langere tijd voor senioren- en starterswoningen bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen in het dorp en is blij dat er nu in Reesvelt II, naast de sociale huurwoningen waar we ons ook hard voor hebben gemaakt, een aantal seniorenwoningen worden gerealiseerd. Ook bij het ontwikkelen van de bouwplannen voor het gebied achter de boerderij van Verburg is onze stem gehoord en zijn er starters- en seniorenwoningen ingepland.
  • In september heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente waarin het Dorpsteam een aantal zaken aan de orde heeft gesteld:
    • Het aanpassen van de laatste wissel van de Reewal moet nog gebeuren. De gemeente heeft aangegeven dat het volgens de planning in oktober zal worden afgerond en zal op ons verzoek ook extra strooibeleid realiseren. Daarnaast constateert het Dorpsteam dat er erg hard wordt gereden, wat vooral ook bij de kruising met Reesvelt gevaarlijk is. We hebben de gemeente gevraagd om daar een bord “gevaarlijke kruising” te plaatsen en een drempel aan te brengen.
    • De gemeente heeft aangegeven dat het glasschuim wat bij de herinrichting van de Kerkweg gebruikt zou gaan worden helaas niet kan worden geleverd, dus daar moet een andere oplossing voor worden gezocht. Het Dorpsteam constateert dat de herhaaldelijk gesignaleerde problemen in de plannen nog steeds niet door de gemeente zijn opgepakt.
    • Sluipverkeer en met name zwaar verkeer is nog steeds een probleem. Het Dorpsteam stelt voor om bijvoorbeeld hoogtebegrenzende poorten te plaatsen.
  • Bij de ontwikkeling van Reesvelt III (Sint Catharina en Achter de boerderij) zou de ontsluiting voor het bouwverkeer via Sint Catharina plaatsvinden. Mogelijk worden de bouwplannen voor “Achter de boerderij” eerder gestart. Het Dorpsteam heeft de gemeente gevraagd nu al na te denken over de ontsluiting voor het bouwverkeer als dat niet via Sint Catharina zou kunnen. Wat ons betreft is via Reesvelt I geen optie, want dat is veel te gevaarlijk voor de kinderen uit de wijk en de wegen zijn daarvoor ongeschikt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.