Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in oktober en november 2022

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

November:

 • Er zijn in november door het Dorpsteam gesprekken gevoerd met de gemeente, de makelaar, de projectontwikkelaar en met de eigenaar van het toekomstige woningbouwproject “achter de boerderij”. Er zijn geen starterswoningen gepland terwijl daar volgens ons juist behoefte aan is. Starterswoningen maken ook onderdeel uit van de woonvisie van de gemeente. We pleiten voor meer kleinere huizen en 4 à 5 starterswoningen van ca. €300.000,-. De projectontwikkelaar gaat onderzoeken wat er nog mogelijk is en geeft over enkele weken een terugkoppeling.
  Het Dorpsteam gaat m.b.v. een korte enquête de behoefte onder starters peilen om de urgentie beter in beeld te brengen.
  Scan hiervoor de QR-code.

 • De gemeente heeft aangegeven in januari 2023 op een deel van de Reewal een aanpassing te gaan doen om de wateroverlast tegen te gaan. Het Dorpsteam heeft aangegeven dat dit niet afdoende is omdat ook op andere plaatsen op de Reewal water lang blijft staan en dus gevaarlijk wordt als het gaat vriezen. Daarnaast zou er een strenger strooibeleid worden toegepast op de Reewal. Echter toen het laatst een keer gevroren heeft waarbij gladheid ontstond, constateerden we dat er op de Reewal niet is gestrooid, terwijl dat in de gemeente Gouda al wel gebeurde. We hebben de gemeente gevraagd op beide zaken actie te ondernemen.
 • Inmiddels hebben negen mensen zich aangemeld als potentiële vrijwilliger voor een eventuele buurtsuper. Het betreft vooral aanmeldingen om als vrijwilliger in een buurtsuper mee te helpen op het moment dat die er al is. Daarvoor zijn echter nog veel meer mensen nodig. Maar belangrijker is dat we eerst moeten onderzoeken hoe kansrijk een dergelijke buurtsuper met de formule van Polsbroek66 in ons gebied is. Om dat uit te zoeken hebben we ook redelijk wat vrijwilligers nodig, liefst met expertise op dit gebied (b.v. met juridische of detailhandel achtergrond) en daarnaast iemand die hiervan de “trekker” zou willen zijn. Aanmelden kan via info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl. Mochten we in februari hier nog onvoldoende aanmeldingen voor hebben, dan gaan we er vanuit dat er onvoldoende animo is voor het onderzoeken en opzetten van een buurtsuper.

Oktober:

 • Tijdens de openbare bijeenkomst op donderdag 6 oktober werd een introductiefilmpje getoond van leden van Dorp66 in Polsbroek over de buurtsuper die zij hebben opgezet. Geïnteresseerden kunnen het filmpje zowel op onze facebookpagina als op Youtube vinden. De linkjes zijn tevens op de website te vinden. Mensen die mee willen helpen om te onderzoeken of dit ook een optie is voor ons gebied, kunnen zich aanmelden via info@dorpsteamreeuwijkdorp.nl.
 • Naar aanleiding van de, bij tijd en wijle heftige, discussie over het onderwerp “wonen” die tijdens de openbare bijeenkomst ontstond, heeft het Dorpsteam een extra vergadering ingelast om te kijken of we niet toch nog invloed kunnen uitoefenen ten aanzien van het type woningen dat achter St. Catharina gebouwd gaat worden. Het betreft nu veelal luxe woningen, terwijl er een groot tekort is aan met name woningen voor starters. Dit sluit ook niet aan bij de Toekomstvisie van de gemeente. Wij willen hier met de gemeente, de eigenaar, de projectontwikkelaar en de makelaar over in gesprek gaan.
 • De projectleider van Royal Haskoning heeft op 6 oktober een presentatie over de Brugwegproblematiek gegeven aan de belangengroepen, waar ook Dorpsteamleden in zijn afgevaardigd. Men heeft de verkeerssituatie objectief in beeld gebracht en een aantal mogelijke maatregelen opgesteld. De belangengroepen kunnen nu hun mening geven over de verschillende maatregelen. Daarna volgt een rapportage waarbij nog een aanpassingsmogelijkheid is. Vervolgens worden de gemeente Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk voorzien van het eindrapport om weloverwogen te kunnen besluiten hoe ze de problematiek op gaan lossen.
 • Er is regelmatig wateroverlast op de Reewal, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. De gemeente is onlangs op de Reewal wezen kijken en heeft aangegeven dat ze hier vóór de winter wat aan gaan doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.