Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in maart 2021

Effect bezuinigingen voor ons gebied
Gemeenten hebben het financieel moeilijk en we vroegen ons als Dorpsteam af wat dit de komende jaren gaat betekenen voor ons gebied. Deze vraag hebben we aan de gemeente gesteld. De gemeente gaf aan dat hun insteek is om de huidige lijn door te trekken. Maar de gemeente moet wel 4 jaar vooruitkijken en daarbij moeten prioriteiten worden gesteld want er zijn nieuwe opgaven bij gekomen zoals inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. In principe gaat wat al gepland is gewoon door, maar als de financiële situatie verslechtert kan het zijn dat zaken worden vertraagd. Het betreft dan vooral investeringen (groot onderhoud) en niet het reguliere beheer.

W24
Er was veel onrust vanwege een bericht in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk (KOBR) van 17 maart waarin over de consultatie van het maatregelenpakket van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) was aangegeven dat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk wel wat zou zien in een nieuwe ontsluiting (W24) van Reeuwijk-Dorp richting de A12. De werkgroep BBG van het Dorpsteam had enkele weken ervoor van de wethouder gehoord dat het in de gemeenteraad was besproken, maar dat geen besluit was genomen. We hebben de gemeente om opheldering gevraagd en naar aanleiding daarvan is in de KOBR van 24 maart een persbericht geplaatst met de juiste informatie: Bodegraven-Reeuwijk is – mede gezien de omvang van de verkeersstromen – van mening dat de verkeerssituatie en het gebruik van de Brugweg beter in beschouwing moet worden genomen door een gerichte analyse van het gebied. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat hierover met Waddinxveen in gesprek.

Reesvelt II
Vanwege de commotie die was ontstaan over de toewijzing van woningen in Reesvelt II heeft het Dorpsteam contact opgenomen met de gemeente en gevraagd hoe onterechte toewijzing in de toekomst voorkomen kan worden. Volgens de gemeente was er geen sprake van onterechte toewijzing. De projectontwikkelaar heeft als één van de criteria voor toewijzing van de vier koopstart-woningen gehanteerd dat deze woningen in eerste instantie zijn bedoeld voor starters uit Reeuwijk-Dorp. De projectontwikkelaar heeft bij de gemeente geverifieerd of de inschrijvers in de basisregistratie persoonsgegevens in Reeuwijk-Dorp staan ingeschreven. Dat bleek ook het geval te zijn. Men heeft wel lering uit de situatie getrokken; voortaan zal meer aandacht worden besteed aan de daadwerkelijke woonsituatie van inschrijvers voor woonruimte.

Afvaldumping
Als Dorpsteam constateren we dat, sinds men moet betalen bij het afvalbrengstation, er afval in de omgeving wordt gedumpt. We hebben dit aangekaart bij de gemeente en kregen de volgende uitleg. Vanwege het rijksbeleid wordt afvalverwerking steeds duurder, daarom is de gemeente bezig om e.e.a.  anders in te richten om kosten te besparen, kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen en te zorgen voor goede afvalscheiding. Niet alle maatregelen worden tegelijk ingevoerd en de gemeente onderzoekt na invoering of ze het gewenste effect hebben. Als dat niet zo is kan het zijn dat maatregelen uiteindelijk weer worden teruggedraaid of aangepast.

St. Catharina
Het Dorpsteam heeft nogmaals bij de gemeente aangekaart dat het gat in het dak van het pand St. Catharina nog steeds niet is gerepareerd en wil weten wat de gemeente hier nu aan gaat doen. De gemeente heeft aangegeven dat de eigenaar is aangeschreven en er een dwangsom is opgelegd. De eigenaar schijnt bezig te zijn met een ontwerp waar zowel een monumentenarchitect als de monumentencommissie bij betrokken zijn.

Geef een reactie