Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in maart 2020

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Door de Corona-crisis lopen ook bij het Dorpsteam zaken anders dan normaal. Vergaderingen zijn afgezegd en we proberen zoveel mogelijk via mail af te handelen.

Het zand voor het inklinken van de grond bij Reesvelt II moet worden afgevoerd. Het Dorpsteam had aangegeven zich zorgen te maken over het bouwverkeer en over de grote hoeveelheden zandtransporten. De gemeente heeft, om de belasting te verminderen, hiervoor nu een aparte aan- en afvoerroute ingesteld. We hebben hierbij nog wel extra aandacht gevraag voor het stapvoets rijden door het dorp.

Tijdens de vergadering in januari kregen we te horen dat de geplande sociale huurwoningen in Reesvelt II niet door konden gaan om dat de woningbouwvereniging de investering niet kon doen. Het Dorpsteam heeft aangegeven dat er geen situatie moet ontstaan dat er alleen dure woningen gebouwd worden en jongeren/senioren noodgedwongen uit het dorp moeten verhuizen omdat er geen betaalbare woningen voor hen zijn.  In maart hebben we vernomen dat er toch 5 sociale huurwoningen gebouwd zullen worden.

Bewoners van de Reewal hadden bij het Dorpsteam aan de bel getrokken omdat er erg hard gereden wordt. Na overleg met de gemeente zijn satellietmetingen gedaan om dit te kunnen objectiveren. We zijn in afwachting van de uitkomst hiervan.
Daarnaast blijkt dat bij de eerste uitwijkplaats vanaf de Zwarteweg gezien, bij regen een heel grote plas water blijft staan. Dit is aangekaart bij de gemeente.

Het Dorpsteam heeft overwogen de landelijke opschoondag af te blazen, maar omdat het hierbij goed mogelijk was om voldoende afstand te houden, hebben we het toch door laten gaan. Omdat de scholen dicht waren hebben de scholieren van De Bron dit jaar niet mee kunnen helpen op de woensdag vóór de landelijke opschoondag, maar zijn enkele vrijwilligers door Reeuwijk-Dorp gegaan en hebben daar al zoveel mogelijk zwerfafval verwijderd. Op zaterdag 21 maart hebben de vrijwilligers, na een kopje koffie met taart, in tweetallen het resterende deel van het werkgebied onder handen genomen. Het was een heerlijke zonnige dag, dus het was geen straf om buiten te zijn. Onderweg werden de vrijwilligers regelmatig aangesproken door fietsers, sporters en wandelaars die de actie wel konden waarderen. En zeg nou zelf, een omgeving zonder zwerfafval ziet er toch veel aantrekkelijker uit!

Het Dorpsteam heeft enige tijd geleden bij de gemeente aangekaart dat de beschoeiing bij de Van der Veldestraat erg slecht was waardoor er gaten vielen en er niet meer goed gemaaid kon worden. De bestaande beschoeiing is onlangs verlaagd tot aan de waterlijn. De aarde is aangevuld zodat een natuurvriendelijke oever is ontstaan.

Voortgang geplande werkzaamheden Schinkeldijk: op basis van de informatie die is opgehaald bij de informatiebijeenkomst voor bewoners worden geen snelheidsremmende maatregelen toegepast. De fietssuggestiestroken worden ietsje smaller, zodat auto’s minder snel geneigd zijn over de witte belijning te rijden. De uitvoering staat voor eind april, begin mei gepland. Het was de bedoeling van de gemeente om van te voren een bijeenkomst te organiseren met de aannemer, waarin betrokkenen hun wensen/eisen m.b.t. toegankelijkheid kunnen aangeven. Er zal door de gemeente, samen met de aannemer, een andere manier worden gezocht om de uitvoeringsplanning af te stemmen en vorm te geven.

Voortgang geplande werkzaamheden Tempeldijk: de civieltechnische berekeningen zijn uitgevoerd. De gemeente moet in overleg met het Waterschap over de volgende stap. Het is nog onbekend wanneer e.e.a. concreet wordt. Dit jaar vindt wel onderhoud aan het asfalt plaats.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.