Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in juli 2023

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Nieuwe voorzitters
We hadden als Dorpsteam lange tijd een vacature voor een voorzitter. Het feit dat we geen voorzitter hadden kwam onze manier van werken niet altijd ten goede. We zijn dan ook erg blij dat we kunnen melden dat we vanaf nu zowel een voorzitter als een vicevoorzitter hebben. Maria Dorrestein is voorzitter geworden en Aad Hendriks vicevoorzitter. Tijdens de openbare bijeenkomst op 5 oktober in Amicitia zullen zij zich voorstellen.

Centrumplan
Op maandagavond 19 juni was er een inloopavond over de woningbouwontwikkeling van het Centrumplan Reeuwijk-Dorp, georganiseerd door de firma Renward (eigenaar Action-locatie) en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tijdens deze avond hebben wij tegenstrijdige geluiden gehoord. We hebben daar vragen over en gaan deze aan de gemeente stellen. Daarnaast hebben we de nodige zorgen over de ontsluiting. We zijn van mening dat de optie in het huidige plan voor een onveilige situatie zorgt, met name voor direct aanwonenden en voor kwetsbare weggebruikers als voetgangers en fietsers. Wij hebben een voorstel aan de gemeente gedaan voor een andere opzet van ontsluiting en gaan hierover met de gemeente in gesprek.

Dorpswinkel
Groot nieuws van de Themawerkgroep Winkelaanbod. Op 18 juli is bij de notaris de Dorpswinkelcoöperatie Reeuwijk-Dorp opgericht. Voor het dorp, door het dorp! Bestuur en vrijwilligers kunnen aan de slag!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.