Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in december 2020

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Namens het Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied wensen we iedereen een heel goed en gezond 2021 toe!

In november heeft een lid van onze werkgroep Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) tijdens een vergadering van de Provinciale Staten – Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, onze mening ten aanzien van de 5 mogelijke combinatiepakketten van maatregelen voor BBG kenbaar gemaakt. Een deel van de maatregelen heeft namelijk de nodige impact in ons gebied. In december heeft het werkgroeplid eveneens over dit onderwerp gesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In december hebben we daarnaast nog een reactie gestuurd naar het projectteam BBG van de Provincie Zuid-Holland. De brief en de inspreekteksten kunt u vinden in een eerdere post op deze website.

Het Dorpsteam heeft in december klachten ontvangen over de nieuwe (LED-)verlichting op de Kerkweg, waardoor de uitwijkplaatsen minder goed zichtbaar zijn. We hebben hierover contact gehad met de gemeente. Het beleid van de gemeente is om lichthinder/lichtvervuiling in het buitengebied zoveel mogelijk te voorkomen door langs vrijliggende fietspaden groene ledverlichting toe te passen. De verlichting op de Kerkweg is primair bedoeld om het fietspad te verlichten. We hebben aangegeven dat bij de herinrichting van de Kerkweg er wel voor gezorgd moet worden dat de uitwijkplaatsen duidelijk gemarkeerd worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.