Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in april 2023

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

Centrumplan
Het Dorpsteam heeft regelmatig bij de gemeente aangegeven in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij bouwplannen en andere aanpassingen in ons werkgebied. We kunnen dan vanuit de Dorpsvisie meedenken. Dat kan waardevol zijn voor de plannen, maar creëert ook meer draagvlak. Dinsdag 11 april zijn de projectleider van de gemeente en twee vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Renward bij het Dorpsteam langs geweest om uitleg te geven over het Centrumplan (bouwlocaties Kalverstraat, ‘caravanstalling Baars’ en het Action terrein). Het was een zeer prettig, open gesprek waarbij iedereen open stond voor suggesties en uitleg over (on)mogelijkheden. Als Dorpsteam hebben we wederom het belang en suggesties voor betaalbare (starters)woningen aangegeven en gesproken over de optie van een dorpswinkel.

Dorpswinkel
De werkgroep Dorpswinkel is druk bezig om te onderzoeken of het haalbaar is om een dorpswinkel op te zetten in Reeuwijk-Dorp en hoe je dat zou kunnen financieren en uitvoeren. Om meer informatie te krijgen over de haalbaarheid wordt rond 17 mei huis-aan-huis een enquête verspreid.

Kapotgereden bermen
Sinds jaar en dag zijn kapotgereden bermen een terugkerend thema. Voor de gemeente een dure grap om iedere keer te herstellen. Voor weggebruikers kan het gevaarlijk zijn. De oorzaak is het rijgedrag van (helaas vaak lokale) automobilisten. Als Dorpsteam kunnen we geen rijgedrag van mensen veranderen. We willen mensen wel oproepen om zoveel mogelijk de uitwijkplaatsen te gebruiken en te bedenken dat wanneer je de bermen kapotrijdt, je zelf (d.m.v. belastingen) moet meebetalen aan het herstel; weggegooid geld!
We hebben de gemeente gevraagd om ons in een vroeg stadium bij opknapplannen voor wegen te betrekken zodat we mee kunnen denken over oplossingen.

Geef een antwoord