Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in april 2022

Ibolya Spierdijk Dorpsteam Leave a Comment

  • Save the date! Er is al een datum vastgelegd voor de jaarlijkse vergadering van het Dorpsteam waarbij alle inwoners welkom zijn: donderdag 6 oktober. We streven naar een interactief programma met interessante sprekers, actuele onderwerpen én natuurlijk de gezellige borrel na afloop. Noteer deze datum dus vast in je agenda, details volgen later.
  • Op 4 april heeft het Dorpsteam overleg gehad met de gemeente over de aanpassing van de oversteekplaats (zebrapad) op de Dorpsweg. Deze wordt als onveilig ervaren. Het was een constructief gesprek waarbij allerlei ideeën werden geopperd. Het doel is om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen en de zichtbaarheid van de oversteekplaats en de wachtende voetgangers te verhogen. Ook moet de veiligheid bij het zebrapadgedeelte aan de slootkant verbeteren. De gemeente gaat nu alle opties bekijken en komt daarna met een plan.
  • Het Dorpsteam constateerde dat wanneer een huurder uit een huurhuis in Reeuwijk-Dorp vertrekt, de bomen (ook de gezonde) in de tuin worden gekapt. Dat vinden wij gezien de klimaatontwikkelingen waarbij er juist naar gestreefd wordt om meer groen in de wijken te krijgen, een vreemde gang van zaken. We gaan hierover contact opnemen met de woningbouwvereniging.
  • Een lid van het Dorpsteam heeft meegewerkt aan het beplantingsplan voor de perken bij de kruising Dorpsweg/Reewal. Inmiddels heeft de gemeente de perken van planten voorzien en ziet het geheel er netjes uit. Ook lijkt het erop alsof de paaltjes er minder uitgereden worden en men gewend is geraakt aan de gewijzigde verkeerssituatie.

Geef een antwoord