Logo Dorpsteam Reeuwijk Dorp

Nieuws en activiteiten van het Dorpsteam in april 2021

Dorpsvisie
Na de goed bezochte webinar over de Dorpsvisie 2020 – 2030 op 25 maart, waarin de concept Dorpsvisie is gepresenteerd, hebben we de input die we gekregen hebben verzameld en zijn we nu als Dorpsteam bezig om de definitieve versie van de Dorpsvisie te maken. Deze zullen alle bewoners van ons werkgebied t.z.t. thuis ontvangen en zal tevens worden aangeboden aan de gemeente. De informatie kan dan door de gemeente worden gebruikt bij het opstellen van de gemeentelijke Toekomstvisie tot 2030. Van de zaken die uit de Dorpsvisie naar voren kwamen zal door het Dorpsteam worden nagegaan hoe en door wie (inwoners, Dorpsteam, gemeente of combinatie) deze kunnen worden opgepakt. Daarover hoort u later meer.

Smileybord
Veel mensen vinden dat er in ons gebied veel te hard wordt gereden. Één van de maatregelen om dat tegen te gaan is het ophangen van een zogenaamd Smiley-bord. Automobilisten worden geconfronteerd met hun snelheid en matigen die daarna vaak als ze zich realiseren dat ze te hard rijden. Als Dorpsteam willen we al langer een tweede Smiley-bord en inmiddels hebben we voldoende geld bij elkaar om deze aan te schaffen. Ook dit Smiley-bord zal, net als de eerste, regelmatig op een andere plaats worden opgehangen om gewenning te voorkomen.

Speeltuinen
Het Dorpsteam heeft enige tijd geleden gevraagd of er nog mogelijkheden zijn voor speeltuintjes. De gemeente gaf toen aan dat ouders/omwonenden dit zelf moeten adopteren, dat het een burgerinitiatief moet zijn. Er zijn per dorp wel budgetten en richtlijnen voor en keuring vindt plaats door de gemeente. We willen onderzoeken wat dat betekent, maar zijn nog in afwachting van informatie over budgetten en richtlijnen.

Voorstel locatie mobiele milieustraat
Onze gemeente doet in samenwerking met Cyclus een proef met een mobiele milieustraat. Het is een container van Cyclus die op een bepaalde locatie wordt neergezet, waar mensen klein afval kunnen brengen. Een soort mini-afvalbrengstation. We denken dat het ook van toegevoegde waarde is voor ons gebied en gaan de gemeente vragen om een dergelijke container op het Kaagplein (heeft onze voorkeur) of de Melkschouw (voor de school) te plaatsen.

 

Geef een antwoord