Kort verslag informatiebijeenkomst werkzaamheden Brugweg/N207

Afgelopen dinsdag 24 april was de informatiebijeenkomst over de werkzaamheden van de Brugweg/N207. Er waren medewerkers van de provincie, de aannemer en de gemeente aanwezig. Er stonden informatieborden met daarop de werkzaamheden en de fases waarin ze uitgevoerd gaan worden en er was een plattegrond van ons werkgebied met detailinformatie over de locatie van verkeersregelaars e.d.. Er was voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en de aanwezige medewerkers namen de tijd om ze te beantwoorden.

        

Één van de vragen betrof een meldpunt om schade te melden aan huizen waarvoor een bouwkundige “nulmeting” is gedaan, zoals op Kaagjesland.
Men kan eventuele ontstane schade melden via het mailadres zuidholland@pzh.nl onder vermelding “werkzaamheden Brugweg/N207”, dan zou de mail op de juiste plek terecht moeten komen.

Indien er problemen tijdens de uitvoering ontstaan, bij voorbeeld bij het regelen van het verkeer, kan men dit telefonisch melden via
het telefoonnummer 070-441 66 22 (Klant Contactcentrum van provincie Zuid-Holland, open tussen 9:00 en 17:00 uur).

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief