Kort verslag en foto-impressie van de jaarvergadering van donderdag 3 oktober

Ibolya Spierdijk Geen categorie Leave a Comment

Jaarlijks organiseert Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied een jaarvergadering waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd. Dit jaar was dat op donderdagavond 3 oktober. De avond begon heel gemoedelijk. De ruim honderd bewoners die waren gekomen begonnen de avond met een kopje koffie of thee en kregen daarna van de voorzitter te horen waar het Dorpsteam zich het afgelopen jaar mee bezig had gehouden. De gemeente hield vervolgens een interessante presentatie over de infrastructurele zaken waar aan wordt gewerkt of die op de planning staan, zoals het opknappen van de Kerkweg. Er werd ook ingegaan op de specifieke problemen in dit gebied zoals de bodemgesteldheid en het kapotrijden van bermen door vrachtverkeer. Daardoor moeten soms pas opgeknapte stukken weg weer (deels) worden aangepast.

Reanimatie en AED
Het Dorpsteam heeft in het voorjaar het zogenaamde motie4-budget gebruikt voor het financieren van reanimatiecursussen met AED voor geïnteresseerde dorpsbewoners. Tijdens de jaarvergadering wilde het Dorpsteam hier nog een keer aandacht aan besteden. René van Aalderen (Van Aalderen Safetytraining & Advies), die ook de reanimatietrainingen had verzorgd, testte eerst de reanimatiekennis van de aanwezigen door middel van een quiz. Hij maakte het de bewoners niet gemakkelijk met vragen als “mag je een AED gebruiken bij iemand met een pacemaker of ICD?”. De bewoners met de meeste goede antwoorden kregen een aardigheidje. Met een nagespeelde reanimatie waarbij de nieuwe voorzitter in spe als onwel wordend slachtoffer figureerde, werden de reanimatiehandelingen getoond. Tot slot was er een film over wat er achter de schermen gebeurt als iemand “1-1-2” belt. Christiaan van der Kamp, zelf burgerhulpverlener, hield daarna nog een gloedvol betoog over het belang van burgerhulpverlening.

Weidevogels, glasvezel en bouwplannen
De gemeente hield een presentatie over de wijze waarop men met weidevogelbeheer bezig is. Onderwerpen zoals wat gebeurt er als men wil gaan bouwen op grond waar weidevogels nestelen, hoe compenseert men deze gebieden en wat is het effect op de landbouw, werden daarbij behandeld. Het standpunt van de gemeente is overigens dat natuurbeheer en landbouw hand-in-hand gaan.
Peter Oskam, directeur van Rekam, gaf de status en planning van de werkzaamheden van glasvezel in het buitengebied. Hij legde daarbij ook uit waarom er vertragingen waren ontstaan.
De laatste presentatie ging over de bouwplannen in Reeuwijk-Dorp en werd gegeven door de gemeente. Bij veel mensen was onduidelijkheid over de status van de diverse bouwplannen. Sommige projecten lijken maar niet van de grond te komen, maar waarom? Bewoners wilden ook weten of er naast de duurdere huizen die gebouwd gaan worden ook starterswoningen komen om te voorkomen dat de jongeren het dorp gaan verlaten. De gemeente legde uit waarom er bij een aantal projecten weinig voortgang was en gaf aan dat het bij het project bij de Kalverstraat de bedoeling is een aantal appartementen te bouwen, maar dat het bouwen van starterswoningen in het algemeen momenteel erg moeilijk is. Het Dorpsteam gaf aansluitend nog wat tips aangaande de aanvraag van subsidies voor het verduurzamen van woningen.

Nieuwe voorzitter
Het Dorpsteam en burgemeester Christiaan van der Kamp namen op deze avond afscheid van voorzitter Jørgen Heinrich, die zich sinds de oprichting van het Dorpsteam in 2012 met hart en ziel voor het Dorpsteam heeft ingezet. Hij wordt opgevolgd door Daan van der Wolf.
Na de afsluiting was er gelegenheid voor het stellen van eventuele vragen aan de sprekers, de burgemeester en het Dorpsteam en werd er gezellig bijgepraat met een hapje en een drankje.

  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.