Kort verslag bestuursvergadering met gemeente op 20-11-2018

Op dinsdag 20 november hadden we een bestuursvergadering met de gemeente. Hieronder volgt een kort verslag:

 • We ontvingen van de gemeente altijd van te voren informatie over infrastructurele werkzaamheden zodat we die op de site konden zetten en mensen voorbereid zijn op eventueel ongemak. De laatste tijd constateerden we dat we niet altijd tijdig op de hoogte werden gebracht. Dit is besproken met de gemeente en blijkt te maken te hebben met de combinatie van de vele werkzaamheden die momenteel in de hele gemeente worden uitgevoerd en drukte bij de aannemers waardoor werkzaamheden regelmatig in de tijd verschuiven en waardoor het overzicht soms even zoek is. De gemeente gaat aan de slag om meer grip op het overzicht te krijgen en wij houden voor ons gebied voor de communicatie de vinger aan de pols.
 • We zijn samen met de gemeente aan het onderzoeken met welke maatregelen we de oversteekplaats op de Dorpsweg voor schoolgaande kinderen veiliger kunnen maken. Er worden hiervoor verschillende opties bekeken.
 • De financiering voor de AED in de Tempel is nog niet helemaal rond. Een deel zal door bedrijven worden gefinancierd en een deel zal via crowdfunding opgebracht moeten gaan worden. Het gaat niet alleen om de eenmalige aanschaf, maar de AED moet ook jaarlijks worden gecontroleerd. De AED-kast wordt door de gemeente geleverd. De locatie is wel al bekend (bushalte bij Edelman, want daar is elektriciteit beschikbaar).
  Voor enkele andere locaties zijn AED-kasten beschikbaar/aanwezig, maar zijn de AED’s nog niet toegankelijk voor hulpverleners van Hartveiligwonen. We zullen e.e.a. gaan inventariseren en zorgen dat de AED’s toegankelijk worden gemaakt. Er komt dan ook een overzicht op de site waar ze te vinden zijn.
 • De door ons aangevraagde oversteekplaats op Kaagjesland is zo goed als klaar. We vroegen ons af of de draaicirkel niet te klein geworden is, maar bij nader onderzoek blijkt dat niet het geval te zijn.
 • Op diverse plaatsen in ons gebied worden wegen vernieuwd/verbeterd. De planning van de gemeente is dat deze in 2019 worden afgerond.
  Tot 28 november wordt beschoeiing aangebracht op de Nieuwdorperweg (eventueel worden daarna nog ankers aangebracht) en in februari  zal worden begonnen met asfalteren. In de zomer van 2019 zal de Tempeldijk worden opgeknapt en vernieuwd. Op de Schinkeldijk zullen vervolgens rode fietsstroken worden aangebracht zoals op de Zijdeweg.
  De herinrichting voor de Kerkweg stond oorspronkelijk gepland voor ongeveer 2021. We hebben er regelmatig op aangedrongen om dit naar voren te schuiven en het, na de gemeenteraadsverkiezingen, als belangrijk aandachtspunt aangegeven bij de formateur. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om de herinrichting naar voren te schuiven en is een werkgroep momenteel bezig om met de gemeente hiervoor een plan te maken. Het fietspad wordt mogelijk iets verlengd (tot de kerk) zodat de oversteek voor fietsers veiliger wordt. Daarnaast wordt gekeken of het fietspad iets verbreed kan worden. Zodra het plan is uitgewerkt, zal inzage mogelijk zijn. De bedoeling is om in 2019 te starten met de werkzaamheden.
  Het zal niemand zijn ontgaan dat een deel van de verlichting op de Kerkweg defect is. Het blijkt te gaan om een complexe breuk onder het asfalt. Reparatie is erg kostbaar en niet lonend gezien het feit dat herinrichting in 2019 plaatsvindt. Om de veiligheid te waarborgen zal er noodverlichting worden aangebracht.
 • Voor de resterende werkzaamheden op de Reewal is afgesproken dat de projectleider contact op zal nemen met de werkgroep. Er ontbreekt o.a. nog belijning, de uitwijkplaatsen zijn nog niet klaar, de definitieve verlichting moet (nadat de uitwijkplaatsen gereed zijn) nog worden aangebracht en de verzakking van de parkeerplaats moet structureel worden opgelost.
 • Naar aanleiding van de openbare vergadering in oktober waar mensen zich aan konden melden voor gratis energieadvies via het Groene Platform, zijn en worden nu (bij vooral de wat oudere huizen) energiebesparende maatregelen uitgevoerd zoals spouwmuurisolatie en vloerisolatie. Bij sommige andere huizen was in dat opzicht weinig te halen, want die bleken soms al beter geïsoleerd te zijn dan men dacht.
 • De werkgroep verkeerscirculatie is met de gemeente bezig om te bewegwijzering te verbeteren om er voor te zorgen dat vrachtverkeer niet komt waar het niet wenselijk is. Het is een lastig evenwicht tussen duidelijkheid voor de chauffeur en niet teveel verkeersborden willen plaatsen (beleid gemeente). Men zit hierdoor momenteel in een impasse. Christiaan van der Kamp gaat proberen dit weer vlot te trekken.
 • We constateren de laatste tijd dat er zware tractoren met aanhangers met puin door het dorp rijden en dat vrachtwagens van de Aldi m.n. in het weekend via de verkeerde route naar de Aldi rijden. Dit is zowel voor de veiligheid als voor de status van de wegen niet goed. De gemeente zal contact opnemen met de betreffende bedrijven.
 • Beheer weidevogels. De werkgroep is momenteel allerlei zaken aan het onderzoeken, o.a. of de provincie de gronden wil afstoten, wat de mogelijkheden bij de gemeente zijn en wat de visie van de agrarische natuurvereniging en LTO m.b.t. de laagst gelegen gebieden is.
 • We constateerden onlangs dat er regelmatig overstort plaatsvindt van het riool in de Tocht (tussen van der Veldestraat en de Mutsaertshof). De gemeente zal dit gaan onderzoeken.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief