Inloopavond verkeersveiligheid Tempel 18-10 a.s.

Op donderdagavond 18-10 a.s. tussen 19:00 en 21:00 uur wordt in Amicitia (Dorpsweg 28) te Reeuwijk-Dorp een inloopavond georganiseerd in het kader van de verkeersveiligheid in Tempel.
Hieronder vind u de bewonersbrief en de 2 tekeningen die die avond ter inzage zullen liggen.

Er zullen die avond ook nog detailtekeningen worden gepresenteerd.

Extra informatie:
Er komt absoluut geen verhoogde drempel bij de aanpassingen van de tempel; dit staat helaas fout omschreven.

3 Reacties op Inloopavond verkeersveiligheid Tempel 18-10 a.s.

 • Adri de Keijzer schreef:

  Beste Mensen,

  Ik heb zojuist (7 oktobert 2018) brief en tekeningen ingezien m.b.t. Verkeersveiligheid Tempel.
  Daarop een eerste korte reaktie:
  1. Ik ben me niet bewust dat verkeersveiligheid in Tempel een issue is.
  We wonen hier ( dat is op de kruising Zijdeweg/Tempeldijk) 12 jaar en anders dan wat blikschade heb ik nooit meegemaakt.
  2. Wat wel al jaren op bewonersavonden aan de orde wordt gesteld is de 80% sluipverkeer, waardoor met name de Oud Reeuwijkseweg af en toe verstopt is.
  3. Wat ik wel herhaaldelijk op die bewonersavonden heb gezegd is, dat verkeersbelemmerende maatregelen voor het tegengaan van sluipverkeer OK zijn, maar NOOIT DREMPELS!!!! Ik herhaal NOOIT DREMPELS.
  Zelfs met valk asfalt zitten we soms in huis te schudden (remmende veel te grote tractoren of vrachtwagens bijvoorbeeld).
  Kennelijk is bij beleidsmakers nog steeds niet duidelijk hoe slap een (dikke) laag asfalt op veen eigenlijk is.
  4. Mijn Opmerkingen:
  1. Bedenk verkeersbelemmerende maatregelen met als doel het sluipverkeer tegen te gaan, maar ga GEEN DREMPEL (verhoogde kruising) aan twee kanten van ons huis aanleggen. Daar zal ik me tot het uiterste tegen verzetten. 2. Het verbaast me ten zeerste, dat na jaren over en weer gepraat nu ineens als een duvel uit een doosje binnen enkele maanden maatregelen genomen moeten gaan worden.

  Ik hoop 18 oktober aanwezig te zijn.
  Met Vriendelijke Groet,
  Adri de Keijzer

 • Adri van veen schreef:

  In het vastgesteld Fietsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018 is een inventarisatie gemaakt van de diverse wegtype in Reeuwijk en Bodegraven. Destijds is vastgesteld dat het overgrote deel van de wegen in de gemeente een erftoegangsweg is.
  Mijns inziens zijn de Schinkeldijk, Tempeldijk en de Zijdeweg erftoegangswegen.
  De ideale inrichting van een erftoegangsweg bevat nooit :
  • (B) Rijrichtingscheiding.
  • (C) Lengtemarkering).
  • (E) (I) Voorzieningen voor (brom) fietsers en of landbouwverkeer.
  • (F) Voorzieningen om oversteken te stimuleren of te beperken.
  • (L) openbaar vervoer.
  Figuur 4.4 op bladzijde 15 geeft een duidelijker beeld en uitleg over de letters.
  De ideale inrichting zullen we nooit kunnen verwezenlijken maar de tegenstrijdigheid met het voorgestelde ontwerp is wel bijzonder groot.
  Het SWOV heeft een factsheet uitgebracht over het effect van kantstroken bij erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. Deze resultaten kunnen wellicht adviserend werken voor de inrichting binnen de bouwde kom.
  Kantstroken blijken de onderscheidbaarheid van erftoegangswegen ten opzichte van andere wegcategorieën te vergroten en de juiste verwachtingen op te roepen over de mogelijke aanwezigheid van fietsers, onderzoeksresultaten wijzen uit dat de verkeersveiligheid verbetert door kantstrookmarkering.
  Ook in de nieuwe ASVV2012 worden fietsuggestiestroken niet meer gezien als fietsvoorziening maar als visuele snelheidsremmer.
  Snelheidsremmende maatregelen middels een drempel en/of plateau hebben altijd neveneffecten. Positief is dat de snelheid lokaal zeker geremd wordt negatief effect is dat (en zeker op niet draagkrachtige ondergronden) een grotere omgeving de trilling ervaart. Zelf als de gebruiker (automobilist) zich aan de sneldheid houd geeft een drempel en verticale kracht aan de ondergrond (dus trilling) ook het afremmen en weer optrekken geeft naast geluid ook nog eens een extra hoeveelheid roet en fijnstof.
  De negatieve effecten van drempels (remmen en optrekken) zijn ook aanwezig bij wegversmallingen. De hoeveelheid roet zal zeker stijgen (veel landbouwverkeer) en het “schokgolf”effect van de ondergrond zal hiermee toenemen.
  Door bijvoorbeeld te werken met visuele 3d snelheidsremmende pictogrammen op het asfalt is het tril/schokeffect niet meer aanwezig.

  Ook ik hoop 18 oktober aanwezig te zijn.
  Met vriendelijke groet
  Adri van Veen

 • Bas Linsen schreef:

  Wij sluiten ons hier voor groot deel bij aan.
  Het is absoluut geen oplossing om drempels / bulten e.o.d. aan leggen.
  Wij zullen ons zeker verzetten tegen een bult op de kruising voor onze deur.
  Deze is juist enkele jaren terug weggehaald op verzoek omdat de scheuren in onze gevels stonden.
  De ondergrond van dit gebied is hier niet geschikt voor evenals het (veel te) zware en sluip verkeer wat hier over de wegen raast. Ik begrijp wel dat er iets gedaan moet worden aan de te hoge snelheden welke wel degelijk problematisch zijn, en risico vormen voor de jeugd op de fietsen.
  Ik heb hier overigens al in het verleden met gemeente en politie herhaaldelijk contact gehad, maar ja, als er op geen enkel wijze gehandhaafd wordt dan is het dweilen met kraan open.
  De grootste veroorzaker is het door de gemeente zelf veroorzaakte sluipverkeer route door de Tempel. De nieuwe ontsluiting met o.a.het pootje van Tempel heeft hier geen goed aan gedaan. Buiten de problematiek van veiligheid wordt door dit sluipverkeer ook alles kapot gereden op de Kerkweg en de oud Reeuwijkse weg.
  Aantal jaren geleden was dit ook al reden voor discussie en reden voor gemeente om de wegen visueel te versmallen met struiken in de bermen. Een beslissing welke destijds gezamenlijk met de bewoners en wethouder de Heij werd genomen. Dit heeft een tijd volstaan als oplossing totdat de gemeente met het maaien van de bermen de struiken vergat te ontzien en alles weer bij het oude was.
  Ik ben van mening het oplossen van de problemen alleen kan worden gerealiseerd door de betreffende wegen verkeersluw te maken. Het onaantrekkelijk maken voor sluipverkeer is daarbij onvermijdelijk. Daar helpen 2 of drie drempels en de voorgestelde versmallingen niet bij. Kijk naar de versmallingen op de nieuwe rondweg, waarvan er al diverse kapot gereden zijn. Indien je al versmallingen maakt dan dubbel aan weerskanten, en zeer veel, zodat de gemiddelde snelheid niet boven de 30km uit kan komen. Daarnaast het moeilijk toegankelijk maken voor zwaar verkeer.

  Ik zal 18 oktober aanwezig zijn.

  M.vr.gr.

  Bas Linsen

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief