Inloopavond plannen ontwikkeling Reesvelt II Reeuwijk-Dorp

Donderdagavond 8 juni jl. was de inloopavond over de plannen voor de ontwikkeling van Reesvelt II. Georganiseerd door: Vergeer Planontwikkeling, VOSPlan Vastgoedontwikkeling en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Namens de gemeente was o.a. Wethouder Kees Oskam aanwezig.

Hebt u nog punten die van belang zijn, of wilt u nogmaals iets benadrukken (bv hoe het zit met de speelmogelijkheden/het openbaar groen/duurzaam bouwen etc), tijdens de maandelijkse inspraak bij de gemeenteraad op woensdag 14 juni 2017 kunt u langskomen en inspraak vragen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk en start om 20.00 uur. Uw inspraakreactie moet vooraf onder vermelding van uw naam en telefoonnummer bij de griffie worden ingediend. U kunt uw reactie uiterlijk maandag 12 juni 2017 vóór 12.00 uur per e-mail aanleveren bij Saskia Brus:

sbrus@ bodegraven-reeuwijk.nl

Hieronder volgt het verslag van de avond, met dank aan Petra Elzinga.

De opkomst was prima, rond de 50 bewoners. Opvallend was dat het niet alleen bewoners van Reesvelt I betrof, maar ook bv. een aanwonende van de Nieuwdorperweg die zich zorgen maakt over een toename van de verkeersdrukte bij het ontwikkelen van een wijk met 75 woningen. Dat betekent dat er zo’n 150 auto’s extra, op de toch al drukke toegangsweg zullen gaan rijden.

Het betrof een inloopavond, waarbij borden met de plannen/plattegronden stonden opgesteld. Belangstellende konden aan de aanwezige afgevaardigden vragen stellen. De planning van de bouw is dat de gemeente hoopt aan het einde van dit jaar alle procedures rond te hebben, zodat volgend jaar kan worden begonnen met het bouwrijp maken van het terrein.
Ongeveer 20 procent van de grond is in handen van de gemeente en wordt door VosPlan ontwikkelt. Dit is het stuk dat het meest ver van de Reewal af ligt (in het verlengde van de Visschouw). Hierna wordt dan naar voren gebouwd. Deze grond is van Vergeer Planontwikkeling. Hoe de huizen eruit gaan zien is nog niet bekend. De schetsen die werden getoond bleken van 7 jaar geleden te zijn en achterhaald. Op de borden was te zien dat het deel grenzend aan de Reewal (waar nu de schapen lopen) onderdeel vormt van de milieucirkel van het bedrijfspand van Vergeer Holland en dat hier niet mag worden gebouwd. Dit stuk blijft dus groen, wat positief is. De plattegrond van de wijk geeft  75 huizen aan (vrijstaand/geschakeld/rijtjes), bestaande uit diverse eilanden.

De meeste vragen gingen over de ontsluiting in het algemeen en de ligging van de bouwweg, daarnaast werden er vragen gesteld over de speelmogelijkheden, het openbaar groen en duurzaam bouwen. De wethouder heeft aangegeven dat de vragen die er liggen over de bouwweg en de ontsluiting van Reesvelt II op dit moment worden onderzocht. Zodra dit rond is komt het weer terug in de raad. De wens van de aanwezigen is om de bouwweg en de ontsluiting van de wijk, via de Reewal over het groene stuk land te laten lopen. Dit land is niet van de gemeente en het is nog niet duidelijk of het mogelijk is hier gebruik van te kunnen maken. Wat betreft de summiere speelmogelijkheden kregen we een vaag verhaal te horen.  Het meest positieve scenario is degene waarbij de niet te bebouwen groenstrook kan worden gebruikt als wandel/speelruimte.

De gemeente heeft eerder dit jaar uitgesproken de meest groene gemeente van Nederland te willen worden en een uitspraak gedaan: Reeuwijk van het gas af. De nieuwbouwwijk is een uitgelezen kans om zo duurzaam mogelijk te bouwen. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de ontwikkelaars om de energieprestatienorm (0,4) zo laag mogelijk te houden. De wethouder gaf aan dat hij streeft naar 0,3. Helaas kan de gemeente niet de eis van 0 stellen omdat dit pas in 2020 wettelijk wordt. Een zo laag mogelijke norm is ook een mooi verkoopargument. Daarnaast zou het pluspunt zijn als op de openbare parkeerplaatsen oplaadpalen zouden kunnen komen.

Het was mogelijk om schriftelijk vragen neer te leggen, waar de gemeente op terugkomt. Belangrijk is dat we onze stem blijven laten horen om het proces goed in de gaten te houden.

 

Geef een reactie

Abonneer je op deze site

Vul je emailadres in om emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Berichtenarchief