Informatie wegwerkzaamheden N459

Ibolya Spierdijk Wegwerkzaamheden Leave a Comment

Hierbij informatie van de Provincie over de wegwerkzaamheden aan de N459. Deze starten op 12 november a.s. en duren tot november 2015.

Tijdens de werkzaamheden blijven bedrijven en woningen altijd bereikbaar, wel is er kans op enige vertraging in het verkeer.

29 oktober 2014 – De provincie Zuid-Holland start woensdag 12 november 2014 met de werkzaamheden aan de N459 in Bodegraven-Reeuwijk. Het betreft het weggedeelte tussen de N11 en A12. De provincie start dan met de bouw van extra rijstroken op verschillende delen van de weg. Het verkeer moet rekening houden met vertragingen en omleidingen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in november 2015 afgerond.

Extra rijstrook afrit N11

De provincie legt als eerste een extra rijstrook aan vanaf de N11 bij Bodegraven naar de Goudseweg/N459 richting Reeuwijk en de A12. Naar verwachting vermindert deze aanpassing de filevorming op de afrit naar de Goudseweg in Bodegraven. De planning hiervoor ziet er als volgt uit:

  • De provincie start woensdag 12 november 2014 met de aanleg van de tijdelijke wegomlegging. Hier wordt het verkeer tijdelijk overheen geleid om ruimte te maken voor de aanleg van de extra rijstrook. Hiervoor vindt om 4.00 uur een verkeersstop van 10 tot 15 minuten plaats.
  • De tijdelijke wegomlegging wordt in de nacht van vrijdag 21 november 2014 op zaterdag 22 november 2014 geasfalteerd. In die nacht vinden tussen 24.00 uur en 5.00 uur 2 verkeersstops van 10 tot 15 minuten plaats om de werkzaamheden uit te voeren. In de nacht van zaterdag 22 november 2014 op zondag 23 november 2014 wordt de tijdelijke wegomlegging in gebruik genomen. In die nacht vindt tussen 24.00 uur en 5.00 uur 1 verkeersstop van 10 tot 15 minuten plaats om de overgang naar de tijdelijke rijbaan te maken. Tijdens de verkeersstops is de afrit N11 Bodegraven richting de N459 tijdelijk niet beschikbaar.
  • Van maandag 24 november 2014 tot vrijdag 19 december 2014 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe rijstrook. Zo wordt er onder andere een voorbelasting aangebracht. De voorbelasting is noodzakelijk om het terrein geschikt te maken voor de extra rijstrook en verzakking(en) te voorkomen. Het verkeer ondervindt hier enige vertraging van.
  • De voorbelasting heeft ongeveer 6 maanden nodig om een stevige ondergrond te vormen voor de toekomstige rijstrook. De provincie bouwt de rijstrook dus omstreeks mei 2015 verder af. De verwachting is dat de rijstrook in november 2015 wordt opengesteld.

2 extra rijstroken bij de Fortuijnrotonde

De provincie legt daarnaast 2 rijstroken aan bij de Fortuijnrotonde. De rotonde ligt aan de Goudsestraatweg en is aangesloten op de op- en afrit van de A12. Er komt een extra rijstrook voor het verkeer vanuit Bodegraven richting Reeuwijk/A12 Utrecht. Ook komt er een extra rijstrook naar de oprit A12 richting Den Haag. Hiermee wil de provincie de files op de rotonde terugdringen. De planning hiervoor ziet er als volgt uit:

  • De provincie start omstreeks maandag 24 november 2014 met de kap van ongeveer 70 bomen (zwarte elzen) langs de Goudestraatweg. De bomen ter hoogte van de Fortuijnrotonde worden gekapt om ruimte te maken voor de aanleg van de extra rijstrook voor het verkeer richting Bodegraven. Ter compensatie worden elders in het gebied bomen geplant.
  • Na het kappen van de bomen vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van de 2 extra rijstroken. Zo wordt er onder andere een voorbelasting aangebracht. De provincie bouwt de rijstroken omstreeks juni verder af. De verwachting is dat deze in november 2015 worden opengesteld.

De planning is onder voorbehoud. Bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden kunnen voor vertraging zorgen.

Fietsers

Aan de situatie voor de fietsers verandert weinig. De fietsers moeten één extra rijstrook oversteken. Deze rijstrook ligt bij de afrit van de N11 vanuit de richting Alphen aan den Rijn. Ook de ligging van de fietspaden blijft nagenoeg hetzelfde. Alleen de fietsoversteek wordt iets verder van de rotonde gelegd. Hierdoor verkleint de kans op blokkades op het fietspad door auto’s die wachten tot ze de rotonde op kunnen. De fietsoversteek wordt daarnaast zodanig ontworpen dat de fietsers maar 1 rijstrook tegelijkertijd hoeven over te steken. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid van de fietsers maximaal gewaarborgd.

Betere bereikbaarheid

Met de verkeersdoorstroming op de N459 te verbeteren willen de provincie en het Rijk files op de N11 en A12 beperken. Een goede doorstroming op deze wegen zorgt ook voor minder verkeer op de N207 tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Samen met andere infrastructurele verbeteringen aan en in de regio van de N207, wil de provincie de bereikbaarheid van het gebied vergroten.

Meer informatie

Lees meer informatie op de webpagina van de N459.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.